1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Thiết kế phần mềm điều khiển và hiển thị

6 Thiết kế phần mềm điều khiển và hiển thị

Tải bản đầy đủ - 0trang

Led 7 đoạn đóng vai trò là hệ thống hiển thị giá trị nhiệt độ trung bình, độ ẩm đất

trung bình và cường độ ánh sáng trung bình của hệ thống.Hình 4.57: Hiển thị led 7 đoạn các giá trị mơi trường bên trong mơ hình.69Bảng 4.3:Bảng khảo nghiệm giá trị nhiệt độ

Trạng

tháiSố

Lần Lần Lần Lần Lần Lần Lần Lần Lần Lần

lần

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Thời 140s 145s 130s 179s 151s 110s 100s 70s 240s 245s

gian

Trước tác

29.1 30.12 28 29.77 30.88 32.08 29 30.57 31

30

động (độ C)

Sau tác động 30.05 31.02 29

31

32

31

28

30

29

28

(độ C)

Giá trị cài

30

31

29 31

32

31

28

30

29

28

đặt (độ C)Hình 4.58: Biểu đồ nhiệt độBảng 4.4: Bảng khảo nghiệm giá trị cường độ ánh sáng

Trạng

tháiSố

lần

ThờiLần

1

44sLần

2

18sLần

3

27sLần

4

24s

70Lần

5

50sLần

6

15sLần

7

20sLần

8

18sLần

9

35sLần

10

24sgian

Trước tác

động (lux)

Sau tác động

(lux)

Giá trị cài

đặt (lux)344134023288319230103103309227112802301330973298308430042707321731942815301932153100330031003000270032003200280030003200Hình 4.59: biểu đồ giá trị cường độ ánh sángBảng 4.5: Bảng khảo nghiệm giá trị độ ẩm đất

Trạng

tháiSố

lần

Thời

gian

Trước tác

động (%)

Sau tác độngLần

1

70sLần

2

25sLần

3

40sLần

4

16sLần

5

56sLần

6

38sLần

7

23sLần

8

60sLần

9

10sLần

10

28s77.880.882.483.67678.283.48483.884.67981.283.28477798485848571(%)

Giá trị cài

đặt (%)79818384777984858485Hình 4.60: Biểu đồ giá trị độ ẩm

4.7 Sự phát triển của rau.

Sau khi mơ hình hồn thành nhóm tiến hành gieo hạt rau cải bẹ xanh. Đầu tiên

phải mất 1 ngày để ngâm hạt giống và ủ cho hạt nảy mầm. Sau đó khi hạt đã nứt vỏ và

nảy mầm thì tiến hành ươm hạt để cây con có thể phát triển72Hình 4.61: Cây con sau khi gieo hạt khoảng 1 tuần

Cây con phát triển đều và nhận ánh sáng đèn led làm nguồn sáng. Từ đây có thể

thấy mơ hình khả thi cho sự sống của rau cải bẹ xanh.

Sau khoảng 2 tuần cây con phát triển mạnh và nhóm chọn một vài cây khỏe để tiến

hành cấy vào mơ hình để cây có khơng gian rộng và thích hợp phát triển. Để cây có

khơng gian để sau khi lớn khơng bị chen lấn nên nhóm chọn một vài cây khỏe để cấy

vào mơ hình.73Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Thiết kế phần mềm điều khiển và hiển thị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×