1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Xử lý ảnh, nhận dạng và phân loại

4 Xử lý ảnh, nhận dạng và phân loại

Tải bản đầy đủ - 0trang

sẽ phát tính hiệu điều khiển cơ cấu chấp hành tiến hành phân loại đối tượng theo yêu

cầu định sẵn.

Cụ thể, đối với mơ hình khi cho cà chua lần lượt đi qua buồng tối, nơi lắp

Camera để thu nhận ảnh thì hình ảnh sẽ được gửi thẳng về máy tính xử lý. Bộ xử lý

sẽ tiến hành phân tích tách lấy đối tượng chính là quả cà chua, các phần còn lại xung

quanh quả cà chua sẽ bị loại bỏ. Bước tiếp theo là vẽ contour cho quả cà chua. Máy

tính sẽ dựa vào ngưỡng màu của quả đem so sánh với ngưỡng màu mà ta đã định

trước đó xem đó là quả cà chua màu gì để vẽ một đường viền bao quanh vùng màu

đó. Sau khi vẽ xong contour cho quả, bộ xử lý sẽ phân tích, tính tốn phần diện tích

vừa vẽ xong là bao nhiêu, nếu nằm trong phạm vi cho phép thì sẽ xuất tính hiệu ra

để hiện thị lên bảng thơng báo, đồng thời cũng kích hoạt động cơ hoạt động để phân

loại.

4.4.2Nhận dạng các màuQuá trình nhận dạng màu được thực hiện qua các bước sau:

Thu nhận ảnh: quá trình thu nhận ảnh được thực hiện thông qua camera pi kết

nối với máy tính.

Chuyển ảnh HSV: Như ta đã biết, một ảnh RGB được cấu thành từ ba ma trận

ảnh: Red, Green, Blue. Với ảnh này, chúng ta không thể xử lý trực tiếp trên nó được.

Chính vì thế, chúng ta cần phải chuyển sang ảnh HSV để có thể xử lý.

Tách đối tượng, chuyển ảnh nhị phân: trong khuôn khổ đề tài này, mơ hình

được lập trình để nhận biết các màu đỏ, vàng cam, và xanh.

Ví dụ, đối tượng àu đỏ là đối tượng được nhận biết, mơ hình sẽ tách những đối

tượng có màu đỏ ra thể hiện trên ảnh nhị phân.

-Nhận dạng màu đỏ38Hình 4. 8 : Quá trình nhận dạng màu đỏDiện tích màu đỏHình 4. 9 : Hiển thị diện tích màu đỏ

-Nhận dạng màu vàng39Hình 4. 10 : Q trình nhận dạng màu vàngDiện tích màu vàngHình 4. 11 : Hiển thị diện tích màu vàng

-Nhận dạng màu xanh

40Hình 4. 12 : Quá trình nhận dạng màu xanhDiện tích màu xanhHình 4. 13 : Hiển thị diện tích màu xanh

-Nhận dạng ba màu cùng lúc

41Hình 4. 14 : Q trình nhận dạng 3 màuDiện tích các màu

42Hình 4. 15 : Hiển thị diện tích các màu

4.4.3Phân loại đối tượngĐối với quá trình phát hiện và phân loại sản phẩm ngưỡng màu và diện tích

màu là quan trọng nhất, nó chính là tiêu chí để phân loại đối tượng.

Mơ hình được điều khiển theo dạng hồi tiếp. Khi mơ hình hoạt động, màu sắc

của đối tượng và diện tích vùng màu đó sẽ được nhận diện và tính liên tục.

Các đối tượng sau khi nhận dạng được màu của đối tượng và diện tích màu có

đủ điều kiện hay chưa thì mơ hình xử lý trung tâm là máy tính nhúng Raspberry Pi 3

sẽ phát tín hiệu truyền xuống cho Arduino Mega2560 thông qua cáp kết nối.

Arduino đóng vai trò là bộ phận điều khiển trung gian sẽ truyền tín hiệu điều

khiển động cơ, làm cho cơ cấu chấp hành hoạt động, tác động vào đối tượng để phân

loại cho phù hợp.

4.4.4Sơ đồ giải thuật xử lý ảnh và phân loại sản phẩm43Hình 4. 16 : Sơ đồ giải thuật xử lý ảnh và phân loại sản phẩm

444.5Khảo nghiệm thực tế

Lần đoMàuThời gian(giây)Nhận dạng màu1màu đỏ4.70Đúng2màu xanh13.65Đúng3màu đỏ4.84Đúng4màu xanh13.76Đúng5màu vàng11.77Sai6màu vàng11.79Đúng7màu đỏ4.68Đúng8màu xanh13.58Đúng9màu vàng11.76Đúng10màu vàng11.75Đúng11màu đỏ4.65Đúng12màu đỏ4.67Đúng13màu xanh13.62Đúng14màu vàng11.75Đúng15màu đỏ4.74Đúng16màu xanh13.67Đúng17màu đỏ4.63Đúng18màu vàng11.73Đúng19màu xanh13.68Đúng20màu vàng11.74Đúng21màu vàng11.79Đúng4522màu đỏ4.70Đúng23màu vàng11.76Đúng24màu đỏ4.73Đúng25màu xanh13.70Đúng26màu xanh13.89Đúng27màu vàng11.76Đúng28màu đỏ4.68Đúng29màu vàng11.74Đúng30màu vàng11.79Đúng31màu đỏ4.65Đúng32màu xanh13.80Đúng33màu đỏ4.66Đúng34màu vàng11.72Đúng35màu xanh13.76Sai36màu đỏ4.70Đúng37màu vàng11.76Đúng38màu xanh13.79Đúng39màu đỏ4.69Đúng40màu vàng11.79Đúng41màu đỏ4.67Đúng42màu đỏ4.74Đúng43màu xanh13.80Đúng44màu vàng11.75Đúng45màu đỏ4.73Đúng46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Xử lý ảnh, nhận dạng và phân loại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×