1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Máy đùn chân không, định hình định lượng xúc xích.

2 Máy đùn chân không, định hình định lượng xúc xích.

Tải bản đầy đủ - 0trang

3839 Nguyên lý hoạt động của máy Handtmann VF200.

Nguyên liệu sau khi được cấp đầy vào thùng chứa (10), được đặt lên càng

nâng (12). Ấn và giữ nút B3 để càng nâng (12) nâng thùng chứa lên cao đổ vào phễu

cấp liệu (8). Đến khi càng nâng chạm vào công tắc hành trình trên (25) thì càng nâng

(12) dừng lại, thùng chứa (10) bắt đầu đổ nguyên liệu vào phểu cấp liệu (8), khi đổ

xong ấn và giữ nút B5 để càng nâng (12) hạ thùng chứa xuống đến khi chạm cơng tắc

hành trình dưới (24) thì càng nâng dừng lại (ở vị trí ban đầu). Kết thúc q trình cấp

liệu.

Ấn nút B1 để khởi động Motor 1 (33) dẫn động cho bơm thủy lực (26) tạo

nguồn áp suất lớn đủ để vận hành máy. Đồng thời với motor 1, motor 2 cũng hoạt

động dẫn động cho bơm hút chân khơng (39) hút khơng khí và nước dư thừa của

ngun liệu đang trong phễu chứa đến khi đạt đúng giá trị áp suất đã được cài đặt sẵn

trong cảm biến áp suất chân khơng. Gạt cần (15) cấp tín hiệu cho PLC kích mở van 1

(37) dẫn dầu vào động cơ thủy lực 1 truyền động làm quay rotor (6). Rotor quay làm

dịch chuyển các cánh gạt (7) xoay tròn trong khoang công tác đùn nguyên liệu đi ra

ống xoắn (1).

Một ống bao bì xúc xích đã được lồng sẵn vào ống xoắn (1) để chứa nguyên

liệu đùn ra. Dựa vào xung tín hiệu encoder (20), PLC sẽ nhận biết được nguyên liệu

đùn ra bao nhiêu, khi đùn đủ khối lượng u cầu của 1 thanh xúc xích thì PLC kích

tắt van 1 (37) và kích mở van 2 (35) dẫn dầu vào động cơ thủy lực 2 (34) truyền động

làm quay ống xoắn (1). Ống xoắn quay tách nguyên liệu thành hình xúc xích. Sau khi

xoắn thì cơng đoạn định hình, định lượng xúc xích đã hồn tất. PLC kích đóng van 2

(35) và kích mở van 1 (37) để thực hiện lại công đoạn đùn thịt ra tiếp tục chu trình

mới. Cứ như thế cho đến khi hết phần nguyên liệu chứa trong phễu (1) thì dừng lại.4.2.2 Hệ thống thủy lực cơ cấu đùn và xoắn.

Nhằm nâng cao tuổi thọ và nâng cao tính ổn định trong q trình hoạt động nên

tất cả bộ phận cơng tác của máy được vận hành bằng hệ thống thủy lực. Dùng động

cơ điện tạo nguồn áp suất.40 Cấu tạo hệ thống thủy lực cơ cấu đùn và xoắn.Hình 4.3: Cấu tạo hệ thống thủy lực cơ cấu đùn và xoắn.

1.Đường dầu cung cấp.2.Cánh gạt.3.Rotor.4.Động cơ xoắn.5.Motor M1.6.Encoder.7.Bộ đế.8.Van động cơ xoắn.9.Van động cơ đùn.10.Đường dầu tràn về bể. 11.Bộ làm mát.12. Bể chứa dầu.13.Bộ lọc dầu.15.Bơm tạo áp suất.14.Đường dầu về.41Hình 4.4: Sơ đồ điều khiển hệ thủy lực.

V1: Van đảo chiều 4/3.V2: Van đóng ngắn 4/2.F1: Bộ lọc dầu.V5: Van chống tràn.V3, V4: Van chặn ngược chiều.L1: Bộ làm mát.M1: Động cơ điện.Đ1, Đ2: Động cơ thủy lực.E: Encoder.R: Rotor.X: Bộ xoắn.B1: Bơm thủy lực.Dựa vào sơ đồ hình trên ta có nguyên lý hoạt động của hệ thủy lực điều khiển

Rotor và bộ xoắn như sau: Khi máy hoạt động, động cơ điện M1 (5) hoạt động, dẫn

động cho bơm thủy lực B1 (15) hút dầu thủy lực từ bể dầu (12) tạo ra nguồn áp suất

lớn điều khiển 2 động cơ thủy lực. Khi mở van 1 và đóng van 2 thì động cơ thủy lực

Đ1 quay truyền động cho Rotor (3) quay đùn nguyên liệu ra ống xoắn. Khi lượng

nguyên liệu đùn ra đạt đủ yêu cầu 1 thanh xúc xích. PLC kích đóng van 1 và kích mở

van 2 cấp dầu làm quay động cơ xoắn (4) truyền động cho bộ xoắn làm việc.

Nếu trong quá trình hoạt động, áp suất do bơm thủy lực tạo ra lớn hơn mức cho

phép có thể gây nguy hiểm, van chống tràn V5 mở, đưa dầu thủy lực trở về bể chứa,

bảo vệ hệ thống thủy lực vận hành an toàn.424.2.3 Hệ thống cấp liệu máy nhồi xúc xích.

Cấu tạo hệ thống cấp liệu:b)

a)

Hình 4.5: Cấu tạo hệ thống cấp liệu.

Hình a. Cơ cấu nâng-hạ.Hình b. Phễu.1. Cảm biến hành trình trên.2. Cảm biến hành trình dưới.3. Rơle.4. Contactor MC4.5. Bể chứa dầu.6. Bơm thủy lực 3.7. Động cơ điện.8. Van đảo chiều 4/3 .9. Xylanh thủy lực.10. Càng nâng hạ.11. Thùng chứa nguyên liệu.12. Khớp nối.Hình 4.6: Sơ đồ nguyên lý hệ thủy lực cơ cấu cấp liệu.43Nguyên lý hoạt động của cơ cấu cấp liệu:

Động cơ điện M3 (7) hoạt động dẫn động cho bơm thủy lực B3 (6) hoạt động để

cấp dầu vào xylanh (9) thơng qua van trượt đảo chiều 4/3 (6). Khi có tín hiệu tác động

vào valve solenoid Y(11) dầu áp suất được bơm vào xylanh, xylanh đi lên truyền động

cho cơ cấu nâng (10) nâng thùng chứa nguyên liệu (11) lên cao đổ nguyên liệu vào

phễu chứa. Quá trình đổ kết thúc, ngắt tín hiệu valve solenoid Y(11), cấp tín hiệu cho

valve solenoid Y(10) van trượt 4/3 (8) đảo chiều, dầu áp suất trong xylanh bị đẩy ra,

cơ cấu nâng hạ xuống. Để đảm bảo cho hệ thống thủy lực hoạt động an tồn, q trình

nâng lên và hạ xuống được giới hạn bởi 2 cảm biến hành trình trên (1) và dưới (2).

Khi cơ cấu đùn làm việc thì càng vét xoay tròn trong phễu đảm bảo cho nguyên

liệu xuống cơ cấu đùn được đều và liên tục.

444.2.4 Hệ thống bơm hút chân khơng.Hình 4.7: Sơ đồ quy trình hút chân khơng.

Khơng khí từ mơi trường ngồi được bơm hút chân không hút vào buồng chân

không rồi lại được bơm hút chân khơng đẩy ra mơi trường ngồi. Tạo nên dòng chảy

tuần hồn của khơng khí. Buồng chân khơng có một lỗ thông cơ cấu đùn, nhờ sự

chuyển động quay của rotor đặt dưới phễu và lực hút ventury mà khơng khí trong

ngun liệu được hút vào buồng chân khơng đi vào vòng tuần hồn rồi thốt ra mơi

trường ngồi.

Trong q trình khơng khí bị hút từ phễu chứa qua buồng chân khơng sẽ có một

ít lượng ngun liệu cùng nước dư thừa thoát qua theo. Nhằm tránh phần nước đó phá

hỏng bơm hút chân khơng nên tại cửa thốt từ buồng chân không qua bơm hút chân

không được lắp đặt thêm 1 van cản nước. Khi nước qua quá nhiều sẽ đẩy quả bóng lên

cao bịt kín cửa hút của bơm hút chân không.

Để điều chỉnh áp suất

chân không phù hợp yêu cầu

sản xuất. Một van chặn và cảm

biến chân khơng được lắp vào

vị trí cửa vào của buồng chân

không. Khi cảm biến áp suất

đo được giá trị chân khơng u

cầu thì van chặn đóng lại, và

khi chưa đạt đến giá trị áp suất

yêu cầu thì van chặn mở ra.

45Hình 4.8: Van cản nước.4.2.5 Bộ phận định hình và định lượng xúc xích.

Quy trình định hình và định lượng:Hình 4.9: Quy trình định hình và định lượng xúc xích.

PLC kích mở van 4/3 (Van động cơ đùn) dẫn dầu làm quay động cơ thủy lực

1. Động cơ thủy lực 1 dẫn động làm quay Rotor. Nguyên liệu trong phễu chứa được

Rotor đùn vào ống bao bì, đến khi Encoder đo được chiều dài u cầu thì PLC kích

đóng van 4/3 và kích mở van 4/2 (Van động cơ xoắn) dẫn dầu cho động cơ thủy lực 2

quay làm xoay phần bao bì tạo ra nút thắt hình thành nên hình dạng sản phẩm xúc

xích.

Sau thời gian xoắn PLC kích đóng van 4/2 và kích mở van 4/3 tiếp tục đùn

nguyên liệu ra thực hiện lại quy trình mới.464.2.6 Bộ phận đùn nguyên liệu.Hình 4.10: Cơ cấu đùn.

Nguyên lý hoạt động:

Nhờ vào chuyển động xoay của Rotor các cánh gạt vừa chuyển động xoay

quanh khối định tâm vừa chuyển động tịnh tiến trong các khe rãnh của Rotor.

Nguyên liệu dạng nhũ tương trong phễu chứa chịu tác động của trọng lực được đỗ

vào khoang chứa 1 và 2 (khoang chứa là khoảng không giữa 2 cánh gạt). Khi Rotor

xoay cùng chiều kim đồng hồ, nguyên liệu bị nén liên tục qua các khoang 3, 4, 5 rồi

theo cửa thoát liệu thốt qua ống xoắn. Trong khi đó, do ngun liệu bị nén nên

khơng khí và nước thốt ra ngược chiều quay của Rotor đến cửa thốt khí. Vì cửa

thốt khí thơng với buồng chân khơng nên khơng khí và nước được hệ thống hút ra

mơi trường ngồi.474.3 Thiết kế - chế tạo tủ điều khiển cho máy đùn xúc xích.

Nhằm hạn chế hỏng hóc các thiết bị điện do máy được hoạt động trong mơi

trường nhà máy thực phẩm có độ ẩm khơng khí cao nên tủ điều khiển của máy được

lắp đặt bên trong vỏ máy.4.3.1 Sơ đồ khối điều khiển hệ thống.

Cơ cấu chấp hành

Van động cơ đùn

Van động cơ xoắnKhối cảm biến

Encoder

Cảm biến tiệm cậnPLC

CJ1M-CPU21Mạch khuếch đạiHình 4.11: Sơ đồ khối điều khiển hệ thống.

Giải thích sơ đồ khối: Các cảm biến và Encoder thu tín hiệu từ quá trình hoạt

động của máy hay tác động của con người. Các tín hiệu này sẽ truyền về bộ xử lý

Giao diện điều khiển

trung tâm là PLC. PLC được lập trình thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và phân tích các

(HMI)

tín hiệu đầu vào của cảm biến và Encoder, sau đó sẽ xuất tín hiệu đầu ra tới bộ cách

ly dòng để điều khiển các cơ cấu chấp hành.

48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Máy đùn chân không, định hình định lượng xúc xích.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×