1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Một số hình ảnh tủ điều khiển trong quá trình thực hiện đề tài.

4 Một số hình ảnh tủ điều khiển trong quá trình thực hiện đề tài.

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

5.1 Kết luận.

Đề tài đã hoàn thành việc khảo sát, thiết lập các bản vẽ cơ khí của máy chế

biến xúc xích.

Nắm bắt được nguyên lý hoạt động của máy từ đó thiết lập được sơ đồ điều

khiển hệ thống.

Sử dụng PLC thu tín hiệu từ cảm biến và encoder để điều khiển các van thủy

lực.

Thiết kế được mạch tự khởi động cho động cơ 3 pha 7.5kW bằng phương

pháp đổi nối sao - tam giác.

Thiết lập được giải thuật điều khiển giám sát, định lượng, đóng gói xúc xích

tự động sử dụng PLC.

Thiết lập được giao diện điều khiển trên màn hình cảm ứng HMI qua cổng

giao tiếp RS232.5.2 Đề nghị.

Do thời gian thực hiện đề tài có hạn nên chưa thể thực hiện khảo nghiệm nhiều

hơn để đánh giá mức độ ổn định và chính xác trong điều khiển.

Nên thực hiện khảo nghiệm với các loại nguyên liệu thịt khác nhau để đánh giá

khả năng hoạt động của máy trong sản xuất thực tế nhằm đưa ra phương pháp điều

khiển phù hợp.68TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng việt:

[1]. Nguyễn Văn Tuệ, 2013, Điện Công Nghiệp, Nhà xuất bản Đà Nẵng.

[2]. Nguyễn Ngọc Phương, Huỳnh Nguyễn Hoàng, 2007, Hệ Thống Điều Khiển

Bằng Thủy Lực (Lý Thuyết Và Các Ứng Dụng Thực Tế), Tái bản lần thứ hai, Nhà

xuất bản giáo dục, 270 trang.

[3]. Th.S Lê Văn Tiến Dũng, 2004, Điều Khiển Khí Nén Và Thủy Lực, Trường đại

học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM, 118 Trang.

[4]. Lê Khánh Điền, Vũ Tiến Đạt, 2007, Vẽ Kỹ Thuật Cơ Khí, Nhà xuất bản Đại Học

Quốc Gia Tp.HCM, 127 Trang.

[5]. Tơ Đặng, Nguyễn Xn Phú, 2006, Khí Cụ Điện - Lý Thuyết - Kết Cấu Và Tính

Tốn Lựa Chọn Và Sử Dụng, Nhà xuất bản Khoa Học Và Kỹ Thuật, 972 trang.

Tài liệu tiếng anh:

[1]. Operating Instructions, 35 pages.

[2]. Abdrehgetriebe Linking Gearbox Boite detranglement, 74 pages.

[3]. Operating Manual Translation of original language Vacuum filling machine,

149 pages.

[4]. Operation Manual PLC CJ1M CPU Units, OMRON.69PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Code tham khảo.

 Code chương trình chính.70 Code chương trình con.71Phụ lục 2: Các bản vẽ.72Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Một số hình ảnh tủ điều khiển trong quá trình thực hiện đề tài.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×