1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 1 SỐ LIỆU ĐẦU VÀO

Phần 1 SỐ LIỆU ĐẦU VÀO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án Nền Móng

ĐứcGVHD: Trần Văn1.2 Bảng tổng hợp số liệu địa chất cơng trình

Bảng tổng hợp :

Số

T

T

1

2Chỉ tiêu thí

nghiệmĐơn vị Lớp 1:

tínhBùn

sétĐộ ẩm

Dung trọng tựLớp 4:2:3:ĐấtCát

mịn

15.4920.90Cát pha

sét%76.4sét

28.0g/cm31.451.891.9281.9760.82

2.59

2.16

68.32

91.43

59.63

32.53

27.1

1.61

0.071.48

2.70

0.827

45.30

91.30

43.50

21.10

22.30

0.52

0.411.669

2.67

0.600

37.49

58.93

23.70

16.20

7.5

Cát

0.3241.634

2.67

0.634

38.79

88.02

23.85

17.72

6.1

0.31

0.200325172022154.719.34.9nhiên

3 Dung trọng khơ g/cm3

4

Tỷ trọng

5

Hệ số rỗng

6

Độ rỗng

%

7

Độ bão hòa

%

8 Giới hạn chảy

%

9

Giới hạn dẻo

%

10

Chỉ số dẻo

%

11

Độ sệt

12 Lực dính kết kG/cm2

Góc ma sát

13

độ

trong

14

Chiều dày

MSVTH: Nguyễn Thị HạnhLớp đất

Lớp

LớpNhóm: 01PageĐồ án Nền Móng

ĐứcSVTH: Nguyễn Thị HạnhGVHD: Trần VănNhóm: 01PageĐồ án Nền Móng

ĐứcGVHD: Trần VănPhần 2THIẾT KẾ MĨNG NƠNG

Chương 1 Số liệu đầu vào

1.1 Địa chất cơng trình

Số liệu địa chất cơng trình

Lớp 3: Cát mịn màu trắng đục, chặt vừa, bề dày thay đổi từ 9m (TH4)

đến 29.6m (TH6).

Lớp 4: Cát pha sét, màu xám trắng, nâu đỏ, trạng thái cứng, lớp này

gặp ở các lỗ khoan TH1, TH2, TH3, TH8, bề dày lớp thay đổi từ

2.8m (TH8) đến 7m (TH2).

Bảng tổng hợp

Số

T

T

1

2

3

4Chỉ tiêu thíĐơn vịnghiệmtínhĐộ ẩm

Dung trọng tựLớp 3:Lớp 4:%Cát mịn

15.49Cát pha sét

20.90g/cm31.9281.9761.669

2.671.634

2.67nhiên

Dung trọng khơ g/cm3

Tỷ trọngSVTH: Nguyễn Thị HạnhLớp đấtNhóm: 01PageĐồ án Nền Móng

Đức5

6

7

8

9

10

11

12

13

14Hệ số rỗng

Độ rỗng

%

Độ bão hòa

%

Giới hạn chảy

%

Giới hạn dẻo

%

Chỉ số dẻo

%

Độ sệt

Lực dính kết kG/cm2

Góc ma sát

độ

trong

Chiều dày

MGVHD: Trần Văn0.600

37.49

58.93

23.70

16.20

7.5

Cát

0.3240.634

38.79

88.02

23.85

17.72

6.1

0.31

0.200202219.34.9Hình trụ hố khoan :SVTH: Nguyễn Thị HạnhNhóm: 01PageTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 1 SỐ LIỆU ĐẦU VÀO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×