1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 1 Số liệu đầu vào

Chương 1 Số liệu đầu vào

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án Nền Móng

Đức5

6

7

8

9

10

11

12

13

14Hệ số rỗng

Độ rỗng

%

Độ bão hòa

%

Giới hạn chảy

%

Giới hạn dẻo

%

Chỉ số dẻo

%

Độ sệt

Lực dính kết kG/cm2

Góc ma sát

độ

trong

Chiều dày

MGVHD: Trần Văn0.600

37.49

58.93

23.70

16.20

7.5

Cát

0.3240.634

38.79

88.02

23.85

17.72

6.1

0.31

0.200202219.34.9Hình trụ hố khoan :SVTH: Nguyễn Thị HạnhNhóm: 01PageĐồ án Nền Móng

ĐứcGVHD: Trần Văn1.2 Tải trọng cơng trìnhTải trọng

Ptc – Tỉnh tải thẳngGiá trị

500 + 5*56 =đứng

Ptc – Hoạt tải thẳng780

100 + 2*56đứng=212SVTH: Nguyễn Thị HạnhNhóm: 01Đơn vị

kN

kN

PageĐồ án Nền Móng

ĐứcMy – Hoạt tảiGVHD: Trần Văn50 + 1*56 = 106kN*mKích thước cột: 300300 (mm)SVTH: Nguyễn Thị HạnhNhóm: 01PageĐồ án Nền Móng

ĐứcGVHD: Trần VănChương 2 Thiết kế móng nơng

2.1 Xác định kích thước móng

Tính tốn theo tài liệu hướng dẫn “Bài giảng nền móng cập nhập

tháng 2-2014 của Thầy Trần Văn Đức”

Đây là bài tốn tính tốn móng chịu lực lệch tâm.

Góc ma sát trong = 20 ta tra bảng và nội suy ta được: A=0.5148

B=3.0591 D=5.6572 (Tra bảng 2-2, trang 11 bài giảng nền móng

của Thầy Trần Văn Đức)

Chọn chiều sâu chơn móng là 1.5m

Giả thiết tỷ số l/b=α với α=1.2

Trước hết ta tính tốn kích thước móng chịu tải đúng tâm ta có cơng

thức sau:

Ptc<= Rtc

VớiSVTH: Nguyễn Thị HạnhNhóm: 01PageĐồ án Nền Móng

ĐứcGVHD: Trần VănTa xác định b từ bpt sau:

η1b3 + η2b2 –η3 ≥ 0

trong đó:=826.67

Thay vào bpt ta được:

12.9b3 + 323.29b2 –826.67 ≥ 0

Suy ra:b ≥ 1,55Để xét tới ảnh hưởng do lệch tâm ta nhân b với một hệ số nào đó, ở

đây ta chọn bằng 1,2 nên ta được

b’=b*1,2=1,55*1,2=1,86

vậy ta chọn b=2m suy ra l=2.4m

với b=2m, l=2.4m ta kiểm tra lại điều kiện áp lực trong trường hợp

chịu tải lệch tâm

SVTH: Nguyễn Thị HạnhNhóm: 01PageTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 1 Số liệu đầu vào

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×