1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2 Thiết kế móng nông

Chương 2 Thiết kế móng nông

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án Nền Móng

ĐứcGVHD: Trần VănTa xác định b từ bpt sau:

η1b3 + η2b2 –η3 ≥ 0

trong đó:=826.67

Thay vào bpt ta được:

12.9b3 + 323.29b2 –826.67 ≥ 0

Suy ra:b ≥ 1,55Để xét tới ảnh hưởng do lệch tâm ta nhân b với một hệ số nào đó, ở

đây ta chọn bằng 1,2 nên ta được

b’=b*1,2=1,55*1,2=1,86

vậy ta chọn b=2m suy ra l=2.4m

với b=2m, l=2.4m ta kiểm tra lại điều kiện áp lực trong trường hợp

chịu tải lệch tâm

SVTH: Nguyễn Thị HạnhNhóm: 01PageĐồ án Nền Móng

ĐứcGVHD: Trần VănPtcmax ≤ 1,2Rtc

Ptcmin ≥ 0

Pmintc / Ptcmax ≥ 0,25

Tính tốn ta được:

Ptcmax = =

=291.87kN/m2

Rtc =

=1.3*(0.5148*2*19.28 + *1.5*19.28 + *32.4)

=379.097kN/m2

Ptcmin = =

=181.46kN/m2

=Ptcmax =291.87kN/m2≤ 1.2Rtc =1.2* 379.097= 454.916kN/m2

Ptcmin =181.45kN/m2≥ 0

Pmintc / Ptcmax = 0.62 ≥ 0,25Kiểm tra các điều kiện ta thấy thỏa mãn

SVTH: Nguyễn Thị HạnhNhóm: 01PageĐồ án Nền Móng

ĐứcGVHD: Trần Văn2.2 Kiểm tra điều kiện biến dạng của móng

Ta có :Áp lực gây lún tại đáy móng :

2= –( - ) = 205 (kN / m )

Ứng suất do trọng lượng bản thân đất gây ra của các lớp phân tố

 bt0   3 .hm  18.9*1.5  28.35(kN / m 2 )

 bt1   bt0   3 .h1  28.35  18.9*0.5  37.8(kN / m 2 ) bt2   bt1   3 .h2  37.8  18.9*0.5  47.25( kN / m 2 )

 btn   btn 1   3 .hnSức kháng mũi côn qc dựa vào độ chặt của đất loại cát (Bảng

E1,phụ lục E TCVN9352-2012):Lớp 3: cát hạt mịn, chặt vừaSVTH: Nguyễn Thị HạnhNhóm: 01PageĐồ án Nền Móng

ĐứcGVHD: Trần Vănqc = 80*105Pa

=2 E=160*105 Pa

Độ lún của các lớp phân tố :

( với β= 0,8)SVTH: Nguyễn Thị HạnhNhóm: 01PageĐồ án Nền Móng

ĐứcGVHD: Trần VănÁp dụng phương pháp cộng lún các lớp phân tố ta có bảng :

Lớzh

(pST Điể(đấTm mt

3m0

1

1

223344556677)

0σbt28.3

50.5537.8

0. 47.25

1. 0.

5

2350

0,5

156.7 1,55

0. 66.15

2. 0.

5bP

k05275.6 2.55

0. 85.0315SVTH: Nguyễn Thị HạnhES(kN/m (KN/m (cm

2)2))2050,9191.33

0,726

151.41

0,59

109.35

0,367

77.679

0,29

56.978

0,29

42.85

5

09

3. 0. 94.5 3.5 0,1

5σgl)

0.12z/2

33198.13 16000130.78 16000

93.68

160003

0.3

2

0,2

3

0.1

6

0.149.92

0.137.9161

Nhóm: 0195

0.4171.5867.340.4PageĐồ án Nền Móng

Đức88991010GVHD: Trần Văn40. 103.5 95

4. 0. 113.

5

55

4

0. 122.

5854

4.5

50.126.027

0,13

25.022

0,01816.40.029.51

25.561600020.77

0.0

6

0.0

5Dừng lại ở lớp phân tố thứ 5 vì có: σbt=122.85(kN/m2) ; σgl=16.4

(kN/m2).

Nên thỏa mản quan hệ σbt > 5 σglSVTH: Nguyễn Thị HạnhNhóm: 01Page2.3 Tính tốn kết cấu móngSơ đồ tính chống xun thủng

2.3.1 Kiểm tra điều kiện chọc thủng.ΔP=Pttmax – Pttmin = – = 126.98kN/m2

(2.4-0,3)=273.38.07Thay các hệ số vào bất phương trình sau:

A1h03 + A2h02 + A3ho +A4≥ 026.45*h03 + 956.32*h02 +248.07*ho ≥ 0

ho ≥ 0,5082Vậy ta chọn

ho = 0.6 (m) = 60 (cm)Chọnabv = 5(cm) suy ra h=65 cm2.3.2 Tính tốn điều kiện mơmen0.5(b-bc)

I

bc

IIbcIIbI

lSơ đồ tính tốn mơment

Ta xét các mặt cắt cạnh cột như các ngàm để xác định moment đáy

móng, từ đó ta tính tốn cốt thép cho móng, tính thép như BTCT.

Ta có:Tính cốt thép theo bê tông, ta xét theo :

M11 =311.61 (kNm)

Sử dụng bt B20 thép CII, ta có :

Rb=11,5 Mpa, Rs=280 Mpa, = 0.429

Giả sử ao=50(mm) => ho = 650-50=600(mm)

Ta có:Tra bảng ta lựa chọn thép là:

13Φ14a 190 có As=2002 (mm2)

Tính với M22=kN.m)

Giả sử ao=50 (mm) => ho=600 (mm)mm2)Tra bảng ta lựa chọn thép là:

16 Φ 10a 120 có As=1469 (mm2)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2 Thiết kế móng nông

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×