1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Kiểm tra điều kiện biến dạng của móng

2 Kiểm tra điều kiện biến dạng của móng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án Nền Móng

ĐứcGVHD: Trần Vănqc = 80*105Pa

=2 E=160*105 Pa

Độ lún của các lớp phân tố :

( với β= 0,8)SVTH: Nguyễn Thị HạnhNhóm: 01PageĐồ án Nền Móng

ĐứcGVHD: Trần VănÁp dụng phương pháp cộng lún các lớp phân tố ta có bảng :

Lớzh

(pST Điể(đấTm mt

3m0

1

1

223344556677)

0σbt28.3

50.5537.8

0. 47.25

1. 0.

5

2350

0,5

156.7 1,55

0. 66.15

2. 0.

5bP

k05275.6 2.55

0. 85.0315SVTH: Nguyễn Thị HạnhES(kN/m (KN/m (cm

2)2))2050,9191.33

0,726

151.41

0,59

109.35

0,367

77.679

0,29

56.978

0,29

42.85

5

09

3. 0. 94.5 3.5 0,1

5σgl)

0.12z/2

33198.13 16000130.78 16000

93.68

160003

0.3

2

0,2

3

0.1

6

0.149.92

0.137.9161

Nhóm: 0195

0.4171.5867.340.4PageĐồ án Nền Móng

Đức88991010GVHD: Trần Văn40. 103.5 95

4. 0. 113.

5

55

4

0. 122.

5854

4.5

50.126.027

0,13

25.022

0,01816.40.029.51

25.561600020.77

0.0

6

0.0

5Dừng lại ở lớp phân tố thứ 5 vì có: σbt=122.85(kN/m2) ; σgl=16.4

(kN/m2).

Nên thỏa mản quan hệ σbt > 5 σglSVTH: Nguyễn Thị HạnhNhóm: 01Page2.3 Tính tốn kết cấu móngSơ đồ tính chống xun thủng

2.3.1 Kiểm tra điều kiện chọc thủng.ΔP=Pttmax – Pttmin = – = 126.98kN/m2

(2.4-0,3)=273.38.07Thay các hệ số vào bất phương trình sau:

A1h03 + A2h02 + A3ho +A4≥ 026.45*h03 + 956.32*h02 +248.07*ho ≥ 0

ho ≥ 0,5082Vậy ta chọn

ho = 0.6 (m) = 60 (cm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Kiểm tra điều kiện biến dạng của móng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×