1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Mục đích của một số bộ phận trong máy chiên chân không.

2 Mục đích của một số bộ phận trong máy chiên chân không.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bơm chân khơng có lưu lượng bé hơn q nhiều thì sẽ khơng hút kịp lượng hơi ẩm bốc

ra từ vật liệu chiên làm cho áp suất trong buồng chiên tăng lên cao, làm nhiệt độ của

dầu chiên tăng, không đạt được mục đích của q trình chiên chân khơng đã đề ra ở

trên. Trong trường hợp chọn bơm chân khơng có lưu lượng q lớn so với thực tế thì

sẽ khơng có hiệu quả về kinh tế, làm cho giá thành của cả hệ thống tăng lên.

4.2.2 Hệ thống tháp tách hơi ẩm.Hình 4.3 Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống tháp tách hơi ẩm.

1. Nước làm mát đi ra

2. Hơi ẩm nóng đi vào3. Nước làm mát đi vào

4. Hơi ẩm được bơm chân không hút ra

Nguyên lý hoạt động của hệ thống tháp tách hơi ẩm được thể hiện ở hình 4.3:hơi ẩm nóng được thoát ra từ cửa số 2 đi qua chùm ống trong tháp tách hơi ẩm. Nước

làm mát sẽ được đưa vào từ cửa số 3, tại đây nước làm mát sẽ hạ nhiệt độ của hơi ẩm

nóng bốc ra từ buồng chiên thành hơi nước. Bơm chân không sẽ hút hơi nước qua cửa

số 4 về bình ngưng tụ nước. Tại cửa số 1 nước sau khi làm mát sẽ được đưa về bồn

chứa để làm nguội. Như vậy quá trình làm việc của hệ thống tách hơi ẩm diễn ra liên

tục trong suốt quá trình chiên của máy chiên chân không. Hệ thống tách hơi ẩm trong

thiết bị chiên chân không, nhằm hạ nhiệt độ của hơi ẩm bốc ra từ buồng chiên thành

33hơi nước trước khi đến bơm chân không nhằm làm tăng tuổi thọ sử dụng bơm. Tạo

điều kiện thu hồi các chất bị cuốn theo hơi ẩm trong q trình chiên. Muốn thực hiện

điều đó phải cấp một lượng nước liên tục qua bộ phận tách hơi ẩm, có nhiều cách để

làm lạnh ngưng tụ cho hơi ẩm như: làm lạnh bằng nước đá, dùng chất ướp lạnh, dùng

chất lỏng bốc hơi và dùng dòng chảy cưỡng bức.

4.2.3 Buồng chiên.Hình 4.4 Sơ đồ cấu tạo buồng chiên.

1. Chân giá đỡ máy chiên chân không9. Cửa buồng chiên2. Điện trở đốt nóng10. Kính giám sát3. Mơi chất đốt nóng11. Xy- lanh nâng hạ4. Dầu chiên12. Đồng hồ đo áp suất5. Lồng chiên13. Van xả áp suất6. Nắp lồng chiên14. Cảm biến nhiệt độ7. Trục nối15. Đồng hồ đo nhiệt độ8. Ống thông hơi16. Van xả dầu chiên

17. Tủ điều khiển

34Nguyên lý hoạt động của buồng chiên thể hiện qua hình 4.4: Trong máy chiên

chân khơng thì buồng chiên là nơi xảy q trình chiên làm chín ngun liệu, dầu ăn

được đưa vào buồng chiên qua cửa buồng chiên (9) ( ống thông hơi (8) nối với buồng

chiên để thơng hơi và có thể thêm mơi chất đốt nóng ) nguyên liệu được đưa vào lồng

chiên (5). Lồng chiên được tháo rời, nắp lồng chiên (6) được nối với trục nối (7). Xy –

lanh nâng hạ lồng chiên liên kết với trục nối (7) để nâng hạ lồng chiên trong mỗi lần

chiên. Đóng cửa buồng chiên (9) trên cửa buồng chiên một bên được gắn bản lề, một

bên gắn chốt cửa. Trên cửa buồng chiên (9) được gắn ron chịu nhiệt để làm kín cửa

buồng chiên (9). Tiến hành cho nguyên liệu đã qua sơ chế vào lồng chiên (5). Nguồn

điện được cấp cho tủ điều khiển (17), xoay cơng tắc điều khiển điện trở đốt nóng (2)

trên hộp điều khiển để điện trở đốt nóng (2), cấp nhiệt để truyền đến mơi chất đốt nóng

trong buồng chiên. Tiến hành cài đặt nhiệt độ chiên trên bộ đo và điều khiển nhiệt độ

được gắn trên tủ điều khiển (17). Thông số nhiệt độ được hiển thị trên màn hình điều

khiển thơng qua cảm biến nhiệt độ (14), cảm biến nhiệt độ (14) này đo nhiệt độ bên

trong của buồng chiên. Thông số nhiệt độ hiển thị trên đồng hồ đo nhiệt độ (15) thể

hiện nhiệt độ của dầu chiên. Trong q trình điện trở đốt nóng (2) tăng nhiệt, nhiệt độ

truyền đến dầu chiên, mở bơm hút chân khơng(22) để hút chân khơng trong q trình

chiên. Sau một thời gian áp suất trong buồng chiên được hiển thị trên đồng hồ đo áp

suất(10). Van xả áp suất(11) dùng trong trường hợp nếu áp suất bên trong nồi chiên

tăng quá cao hoặc khi kết thúc quá trình chiên, xả áp suất ra ngồi để cân bằng với khí

quyển. Do có sự chênh lệch áp suất giữa bên trong và bên ngoài bề mặt của vật liệu,

hơi ẩm bắt đầu thốt ra ngồi. Trong q trình chiên thơng qua kính giám sát (10) để

theo dõi quá trình chiên. Bộ phận cấp nhiệt được điều khiển tự động nhờ mạch điều

khiển. Khi nhiệt độ đạt đến mức đã cài đặt trước, mạch điều khiển sẽ kích cho khởi

động từ, từ trạng thái hoạt động chuyển sang trạng thái nghỉ ngắt nguồn điện của điện

trở đốt nóng, cho đến khi nhiệt độ giảm xuống mức điều khiển thì điện trở được cấp

nguồn trở lại. Như vậy q trình chiên nhiệt độ ln duy trì xung quanh ở mức nhiệt

độ đã được cài đặt.

4.3 Hệ thống điều khiển máy chiên chân không.

4.3.1 Sơ đồ khối bộ điều khiển máy chiên chân không.

3536Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Mục đích của một số bộ phận trong máy chiên chân không.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×