1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
-Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách của bài hát.

-Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách của bài hát.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường TH Đặng Thùy TrâmGiáo án ôn luyện lớp 1thúc tiết học.

- Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát.

- Nhận xét chung (khen những em hát thuộc lời,

đúng giai điệu, tiết tấu, biết hát kết hợp gõ đệm theo

phách và tiết tấu lời ca đúng yêu cầu; nhắc nhở các

em chưa tập trung trong tiết học cần cố gắng hơn).

Dặn HS về ôn bài hát vừa tập.hướng dẫn.

- HS trả lời.

- Chú ý nghr GV nhận xét, dặn dò

và ghi nhớ.          

Thứ 6 ngày 28 tháng 02năm 2014Ơn luyện: HỌC VẦNLuyện Tập Tổng Hợp

A. Mục đích u cầu:

- Củng cố HS nắm chắc cách đọc,viết thành thạo các tiếng chứa vần có âm o đứng đầu.

- Luyện đọc, viết các tiếng, từ có chứa vần có âm o đứng đầu.

- Góp phần giúp HS nói và viết đúng Tiếng Việt.

* Trọng tâm: Rèn đọc, viết các tiếng, từ có chứa vần có âm o đứng đầu.

B. Đồ dùng dạy học: - SGK, các thẻ từ, một số bài tập.

C. Các hoạt động dạy học:

I. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

2. Hướng dẫn ôn:

a. Luyện đọc

- HS đọc trên bảng lớp

- Đọc cá nhân, đồng thanh

- Đọc theo nhóm

* Luyện đọc, kết hợp phân tích cấu tạo tiếng.

b. Luyện viết bài 97 trong vở luyện viết chữ đẹp:

- Viết bảng, viết vở

- GV viết mẫu

- GV quan sát giúp đỡ HS viết chậm

* Nối:

GV cho 2 nhóm lên thi nối trong vở bài tập

GV quan sát nhận xét

Nhận xét tun dương nhóm thắng cuộc

c. Trò chơi:

‘’

Tìm tiếng mới”

- Chia lớp thành 2 nhóm.

- GV ghi lại một số tiếng mới HS vừa tìm được

- Nhận xét, tun dương nhóm thắng cuộc.

IV. Củng cố:

- Nhắc lại nội dung bài

- Nhận xét tiết học

V. Dặn dò:

- Về nhà đọc, viết các bài đã học có các vần có âm o đứng

đầu.

- Chuẩn bị bài sau:Đọc lại các bài trong SGK

Hoa hồng

Đoạt giải

Khoẻ mạnh

Thu hoạch

Thơn đồi

Xoắn xt

Thoăn thoắt

Tốt mồ hơi

- Viết bảng con.

-....

- HS viết vở luyện chữ

2 nhóm HS lên thi nối

Đội cờ tường

nhanh

trường em

thoăn thoắt

Bạn Dũng đi

nước khống

Em thích uống

đoạt giải nhì

Nhóm khác nhận xét- 2 nhóm lên thi trong 2 phút

- Nhóm 1: Tìm tiếng có vần oat.

- Nhóm 2: Tìm tiếng có vần oăt.

- HS đọc lại các tiếng từ trên.

- 2 HS nhắc lại nội dung bài

- Lắng nghe          

GV : Bùi Thị Thanh HoànNăm học : 2013 - 2014Trang 250Trường TH Đặng Thùy TrâmGiáo án ôn luyện lớp 1

Ơn luyện: TỐNCộng các số tròn chục

A. Mục tiêu

- Bước đầu giúp học sinh biết cộng 1 số tròn chục với 1 số tròn chục trong phạm vi 100( đặt

tính, thực hiện phép tính )

* Trọng tâm: HS biết cách cộng các số tròn chục.

B. Đồ dùng

- Các bó, mỗi bó có 1 chục que tính

- Bộ tốn thực hành

C. Các hoạt động dạy học

III. Bài mới

Hoạt động : Thực hành

Mt : Làm được các bài tập. Biết cộng nhẩm 1

số tròn chục với 1 số tròn chục

Bài 1 : Tính

-Học sinh làm bài vào vở.

-Khi chữa bài yêu cầu học sinh nêu cách tính

40

50

10

60

+

+

+

+

30

10

70

30

70

60

80

90

Bài 2 : Hướng dẫn cộng nhẩm

- Chẳng hạn muốn tính 20 + 30 = ?

- HS làm bảng con

- Ta nhẩm 2 chục + 3 chục = 5 chục

50 + 10 =

40 + 30 =

- Vậy 20 + 30 = 50

20 + 20 =

30 + 50 =

Bài 3 : Giải toán

Thùng thứ nhất: 20 gói

-Học sinh giải vào vở.

Thùng thứ hai: 30 gói

Cả hai thùng có số gói bánh là:

Cả hai thùng: .... gói?

20 + 30 = 50 ( gói bánh )

II. Củng cố

Đáp số: 50 gói bánh

- Yêu cầu HS nêu lại các bước cộng 2 số tròn

chục.

III. Dặn dò

Tập cộng 2 số tròn chục, chuẩn bị bài sau:

Luyện tập

          TỰ NHIÊN XÃ HỘICây gỗ

I. Mục tiêu:

- Kể tên một số loại cây gỗ và nới sống của chúng.

- Quan sát, phân biệt và nói tên các bộ phận chính của cây gỗ.

- Nói được ích lợi của gỗ, Có ý thúc bảo vệ cây cối, không bẻ càng, ngắt lá.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, một số tấm bìa nhỏ ghi tên đồ dùng cơ trong lớp.

GV : Bùi Thị Thanh HoànNăm học : 2013 - 2014Trang 251Trường TH Đặng Thùy TrâmGiáo án ôn luyện lớp 12. Học sinh: sách giáo khoa, vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy học:

1- ổn định tổ chức ( 1')

2- Kiểm tra bài cũ (4')

- Nêu tên một số loại hoa mà em biết.

- GN nhận xét, ghi điểm.

3- Bài mới ( 28')

a- Giới thiệu bài: Tiết hôm nay chúng ta học

bài 24- Cây gỗ , ghi tên đầu bài.

b- Giảng bài

* HĐ1: Quan sát cây gỗ.

- Giúp học sinh biết tên và các bộ phận chính

của cây gỗ.

- Cho học sinh quan sát cây gỗ và thảo luận

nhóm.

? Hãy chỉ và nói rõ về thân, lá, của cây.

? So sách cây gỗ và cây hoa.

? Tên cây gỗ này là gì.

? Cây có đặc điểm gì.

? Em hãy nêu các bộ phận chính của cây

KL: Cây gỗ giống các cây rau, cây hoa đều có

rễ, thân, lá, hoa . Nhưng cây gỗ thân to, cành

lá xum xuê làm bóng mát.

* HĐ2: Làm việc với sách giáo khoa.

- Mục tiêu: Biết đặt câu hỏi và trả lời theo các

câu hỏi trong sách giáo khoa. Biết ích lợi của

việc trồng gỗ.

- Tiến hành: Chia lớp thành nhóm, tổ và quan

sát tranh vẽ trong sách giáo khoa, thảo luận và

trả lời câu hỏi.

- GV theo dõi và hướng dẫn thêm.

- Gọi các nhóm trình bày.

? kể tên một số loại cây gỗ mà em biết.

? Đồ dùng nào được làm bằng gỗ.

? Cây gỗ có ích lợi gì.

- GV nhấn mạnh ý trả lời của học sinh.

KL: Cây gỗ có nhiều lợi ích, trồng lấy gỗ làm

bóng mát, ngăn lũ ...

* HĐ3: Trò chơi

- Mục tiêu: Củng cố những hiểu biết về cây

gỗ.

- Tiến hành: Mỗi tổ cử một bạn lên giới thiệu

đặc điểm của mình là cây gỗ.

- Gọi lần lượt các nhóm lên mô tả cây gỗ và

trả lời .

- GV gợi ý và hướng dẫn thêm.

? Bạn tên là gì.

? Bạn trồng ở đâu.

GV : Bùi Thị Thanh HoànHátHọc sinh quan sát cây hoa

Học sinh trả lờinhận xét

Học sinh thảo luận theo cặp, trả lời câu hỏi.

Các nhóm trình bàyHọc sinh đóng vai là cây gỗ Các bạn khác

quan sát, lắng nghe và thảo luận và trả lời

tên loại gỗ mà bạn vừa giới thiệu

Trả lời các câu hỏi theo gọi ý của GVNăm học : 2013 - 2014Trang 252Trường TH Đặng Thùy TrâmGiáo án ơn luyện lớp 1? Bạn có ích lợi gì.

4- Củng cố, dặn dò (3’)

? Hơm nay chúng ta học bài gì.

- GV tóm tắt lại nội dung bài học.

- Nhận xét giờ học.Lớp học bài , xem trước bài học sau          TUẦN 25

Thứ 2 ngày 03 tháng 03 năm 2014Ơn luyện: TẬP ĐỌCTRƯỜNG EM

A. Mục đích u cầu

- HS đọc trơn cả bài:+ Đọc đúng: hai, hay, trường, thân thiết, bạn bè, cô giáo, mái trường.

+ Hiểu các từ ngữ trong bài: ngôi nhà thứ hai, thân thiết.

+ Hiểu được sự thân thiết của ngôi trường với bạn HS.

* Trọng tâm: - HS đọc đúng, đọc trơn toàn bài.

- Rèn đọc và tìm hiểu nội dung bài.

B. Đồ dùng

GV: Vật mẫu( ảnh); tranh minh hoạ

HS: SGK

C. Các hoạt động dạy học

I. Bài mới:

1. Giới thiệu bài :

- GV giới thiệu về các chủ điểm

HS đọc: Trường em

- Giới thiệu bài đọc

- HS đọc thầm

2. Hướng dẫn luyện đọc

- HS đọc cả bài

a, GV đọc mẫu

- HS tự phát hiện từ khó đọc

b, HD luyện đọc

- HS luyện đọc, phân tích cấu tạo tiếng khó

- GV ghi bảng: thứ hai, cô giáo, điều hay, yêu,

mái trường.

- GV giảng từ:

+ ngơi nhà thứ hai: Vì ở đây có những người

rất gần gũi, thân yêu.

+ thân thiết: Rất thân và gần gũi

3. Ơn vần ai, ay.

a, Tìm tiếng trong bài có vần ai, ay- HS luyện đọc từng câu - Đoạn

- Đọc đồng thanh cả bài

- 1 HS đọc cả bài

- hai, mái, dạy, hay.

HS đọc và phân tích các tiếng trên

- HS đọc câu mẫu:

M: con nai

máy bay

- HS tự tìm các tiếng ( từ )

M: Tơi là máy bay chở khách

Tai để nghe bạn nóib, Tìm tiếng ngồi bài có vần ai, ay- HS đọc lại bàic, Nói câu chứa tiếng có vần ai, ay

II. Củng cố

- Vì sao nói “ Trường học là ngơi nhà thứ hai’’?

III. Dặn dò

GV : Bùi Thị Thanh HồnNăm học : 2013 - 2014Trang 253Trường TH Đặng Thùy TrâmGiáo án ôn luyện lớp 1Ôn bài, chuẩn bị bài 2: Tặng cháu

          TOÁNLuyện tập: Các số tròn chục

A. Mục tiêu:

- Rèn cho HS biết cách so sánh các số tròn chục.

- Qua bài HS biết cách vận dụng làm bài tập.

* Trọng tâm: HS nắm chắc cách sánh các số tròn chục.

B. Đồ dùng:

- Sử dụng tranh vẽ SGK.

- Bảng, vở bài tập.

C. Các hoạt động dạy học:

I. Bài mới:

1.Giới thiệu bài:

2. Giảng bài:

Bài1: Viết ( theo mẫu )

Hướng dẫn HS nêu cách làm và chữa bài:

- GV nhận xét

Bài2: GV nêu đề bài

- Hướng dẫn HS làm

- HS lên bảng làm, dưới lớp làm vào vở

- GV quan sát giúp đỡ HS làm

Bài 3: >, <, =

Gọi HS nêu đề bài

- GV hướng dẫn HS làm.

- GV quan sát giúp đỡ HS làm

Bài 4: Nối ơ trống với số thích hợp

- Hướng dẫn HS làm- HS lên bảng làm dưới lớp làm bảng con.

Năm mươi:.....

30: ba mươi

Hai mươi:....

60:.....

Chín mươi:.....

80:....

Sáu chục:.60

Bảy chục:.....

Chín chục:.....

- 2 HS đọc đề bài

- HS làm vào vở bài tập2 HS đọc đề bài

80.... 70

20.....40

50......90

- HS làm vào vởII Củng cố

- Nêu lại nội dung bài ôn.

- Nhận xét giờ học.

III. Dặn dò:

- Về học.

- Chuẩn bị bài sau.GV : Bùi Thị Thanh Hồn- Nêu lại cách giải bài tốn có lời văn.Bài: Luyện tập các số tròn chục.Năm học : 2013 - 2014Trang 254Trường TH Đặng Thùy TrâmGiáo án ôn luyện lớp 1          

ĐẠO ĐỨCThực hành kỹ năng giữa học kì II

A. Mục tiêu

- Ôn tập củng cố, thực hành các kỹ năng đã học từ bài 9 đến bài 11.

* Trọng tâm: - Củng cố, thực hành các kỹ năng từ bài 9 đến bài 11.

B. Đồ dùng

- Một số câu hỏi, tình huống, trò chơi ứng với nội dung - HS ôn bài

bài học.

C. Các hoạt động dạy học

I. Ổn định tổ chức:

- HS hát

II. Bài cũ:

- Kể tên các bài học đạo đức đã học?

III. Bài mới1. Giới thiệu bài:

2. Ôn tập - thực hành kĩ năng:

HĐ1: Hệ thống lại nội dung các bài học

* Hình thức “ Hái hoa dân chủ’’

- Vì sao phải lễ phép vâng lời thầy giáo, cô giáo?

- Em phải cư xử với bạn bè như thế nào để có nhiều

bạn chơi?

- Em cảm thấy như thế nào khi em được bạn cư xử tốt?

( Khi em cư xử tốt với bạn )

- Khi đi bộ phải đi ở phần đường nào?

- Đi bộ đúng quy định có lợi gì?

HĐ2: Tập xử lý tình huống

* Hà và Huệ trên đường đi học về gặp cô giáo cũ. Hà

dừng lại lễ phép chào cô. Còn Huệ khơng chào, em sẽ

nói gì với bạn Huệ?

* Mẹ mua cho Nam 1 chiếc ô tô đồ chơi. Tuấn và Tú

sang chơi, thấy vậy Nam cất ngay đồ chơi đi. Em sẽ nói

gì với bạn Nam?

* Một nhóm bạn đến rủ Bắc đi đá bóng ngồi

GV : Bùi Thị Thanh Hoàn- Lần lượt các em lên hái hoa và trả lời câu

hỏi.- Các nhóm cử đại diện nêu cách giải quyết

- Các nhóm khác nêu ý kiến nhận xét.“ Những em bé ngoan’’

“ Lớp chúng ta đoàn kết’’Năm học : 2013 - 2014Trang 255Trường TH Đặng Thùy TrâmGiáo án ơn luyện lớp 1đường.Theo em bạn Bắc sẽ nói gì với các bạn.

IV. Củng cố

* Hát, múa các bài hát theo chủ đề bài học

* Trò chơi: Qua đường

* GV hệ thống các nội dung vừa ơn

V. Dặn dò

Ơn bài chuẩn bị bài 12: Cảm ơn và xin lỗi

          Luyện viết: CHÍNH TẢTrường em

A. Mục đích u cầu

- HS chép lại chính xác, khơng mắc lỗi đoạn văn 26 chữ trong bài

“ Trường em’’.

- Điền đúng vần ai, ay; chữ c, k vào chỗ trống

- Góp phần rèn chữ viết, nết người cho HS.

* Trọng tâm: HS chép lại chính xác đoạn văn trong bài “ Trường em’’

B. Đồ dùng

GV: Bài viết mẫu, bài tập chính tả

HS: bảng, vở

C. Các hoạt động dạy học

I. Bài mới:

1. Giới thiệu bài :

HS đọc tên bài: Trường em

- GV nêu yêu cầu, mục đích của tiết học.

2. Hướng dẫn HS viết

a, GV đọc mẫu

- HS đọc đoạn văn bài viết

b, HD viết

Hỏi nội dung bài: Trường học trong bài được - HS tự phát hiện từ dễ viết sai

- HS luyện đọc, phân tích cấu tạo tiếng: trường, ngơi,

gọi là gì?

hai, hiền, nhiều, thiết

- GV phân tích trên bảng:

- HS tập viết bảng các tiếng, từ khó

+ trường : tr + ương + dấu huyền

+ hai : h + ai ( phân biệt ai / ay )

- HS chép bài vào vở

+ giáo : gi + ao + dấu sắc

3. HS viết bài.

- GV nhắc HS cách ngồi đúng, nhắc nhở về

cách trình bày: cách viết đề bài, chữ đầu của - HS dùng bút chì sốt bài viết của mình

đoạn văn, sau dấu chấm phải viết hoa

- HS ghi số lỗi ra lề vở

4. Chữa lỗi

- HS đổi vở sửa lỗi cho nhau

- GV đọc soát lỗi: Đọc thong thả, chỉ vào từng

chữ, dừng lại ở chữ khó viết.

- Hướng dẫn HS gạch chân chữ viết sai, sửa - HS làm bảng con

bên lề vở

gà m ....

m .... ảnh

... vàng

thước k ...

- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến.

lá .....o

- GV chấm 1 số bài - Nhận xét

5. HD làm bài tập chính tả

a, Điền vần ai hay ay

GV : Bùi Thị Thanh HoànNăm học : 2013 - 2014Trang 256Trường TH Đặng Thùy TrâmGiáo án ôn luyện lớp 1b, Điền chữ k hay c

II. Củng cố

- Khen những HS học tốt, chép bài đúng, đẹp.

III. Dặn dò

Chép lại đoạn văn cho đúng.

          

Thứ 3 ngày 04 tháng 03 năm 2014TẬP ĐỌCLuyện tập: Trường em

A. Mục đích yêu cầu:

- Đọc trơn tốt cả bài, phát âm đúng: Trường, là, cô giáo, dạy em, em rất u,...Ơn vần ai,

ay; tìm tiếng có vần ai, ay.

- Biết nghỉ hơi đúng sau dấu chấm, dấu phảy.

- Trường học là ngôi nhà thứ hai của em nên em phải yêu quí mái trường.

* Trọng tâm: Rèn đọc đúng bài trường em.

B. Đồ dùng dạy học:

- SGK, tranh trường em ( SGK )

Bảng con, phấn, bút, vở, SGK

C. Các hoạt động dạy học:

I. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

2. Hướng dẫn ôn:

a. Hướng dẫn đọc

- 2 HS đọc

- GV đọc mẫu1 lần

b. Luyện đọc

- mái trường, cô giáo, dạy em, rất yêu,....

* Luyện đọc tiếng từ:

- Có tr đứng trước, vần ương sau, dấu huyền.

- Phân tích: Trường

- Đọc cá nhân,tổ, lớp đánh vần, đọc trơn

đồng thanh

- Tương tự các chữ : Giáo, dạy,......

- Trong bài trường học được gọi là gì?

- Vì sao trường học được gọi là ngôi nhà

thứ hai?

* Luyện đọc câu:

Hướng dẫn HS đọc

* Luyện đọc đoạn, bài:

- Hướng dẫn đọc

* Ôn các vần ai, ay:

- Hướng dẫn tìm các tiếng có vần ai, ay

trong bài và ngoài bài

b. Luyện viết vở rèn chữ bài 106

GV : Bùi Thị Thanh HồnPhân tích đọc trơn như chữ “ Trường”

Trường học là ngôi nhà thứ hai của em

- Vì trường học có cơ giáo hiền như mẹ, có

nhiều bạn bè thân thiết như anh em.

- Cá nhân đọc bài trên bảng

- Đọc trơn

- Cá nhân, tổ, cả lớp thi đua đọc thuộc

- HS thi đua tìm: hai, mái dạy, hay,...

- HS viết vở rèn chữ.Năm học : 2013 - 2014Trang 257Trường TH Đặng Thùy TrâmGiáo án ôn luyện lớp 1- Viết bảng, viết vở

- GV viết mẫu

- GV quan sát giúp đỡ HS viết chậm

GV quan sát nhận xét

II. Củng cố:

- Nhắc lại nội dung bài

- Nhận xét tiết học

III. Dặn dò:

- Về nhà đọc bài“ Trường em”

- Chuẩn bị bài sau: Ôn tập- 2 HS đọc bài “ Trường em”

- Lắng nghe          Ôn luyên: TẬP ĐỌCTẶNG CHÁU

A. Mục đích yêu cầu

- HS đọc trơn cả bài:

+ Đọc đúng:Tặng cháu, lòng, yêu, gọi, nước non. Phát âm đúng các tiếng có thanh hỏi.

+ Hiểu từ ngữ trong bài: nước non

+ Hiểu tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.

- Ôn các vần: ao, au.

Biết nghỉ hơi sau mỗi dòng.

Học thuộc lòng bài thơ.

- Bồi dưỡng tình cảm kính trọng yêu mến đối với Bác Hồ

Tìm và hát bài hát về Bác Hồ

* Trọng tâm: - HS đọc đúng, đọc trơn tồn bài.

- Rèn đọc và tìm hiểu nội dung bài.

B. Đồ dùng

GV: Vật mẫu( ảnh); tranh minh hoạ

HS: SGK

C. Các hoạt động dạy học

I. Bài mới:

1. Giới thiệu bài :

HS đọc: Tặng cháu

2. Hướng dẫn luyện đọc

a, GV đọc mẫu

b, HD luyện đọc

- HS đọc thầm

4. Tìm hiểu bài và luyện nói

- HS đọc cả bài

a. Tìm hiểu bài đọc:

Hỏi: C1. Bác tặng vở cho ai?

- HS đọc bài

C2. Bác mong các bạn nhỏ làm điều gì?

- Bác tặng vở cho các bạn HS.

*GV nêu: Bài thơ nói lên tình cảm quan tâm - Bác mong các cháu gia công mà học

yêu mến của Bác đối với các bạn HS

tập, để mai sau giúp nước nhà.

- GV đọc mẫu lần 2

b, Luyện đọc - Học thuộc lòng.

GV : Bùi Thị Thanh HoànNăm học : 2013 - 2014Trang 258Trường TH Đặng Thùy TrâmGiáo án ôn luyện lớp 1c, Luyện nói

Tìm những bài hát về Bác Hồ* GD HS biết kính trọng và biết ơn Bác Hồ.

II. Củng cố

- Bác mong các cháu điều gì?

III. Dặn dò

Ơn bài, chuẩn bị bài 3: Cái nhãn vở- HS đọc theo nhóm đơi

- Đọc nối tiếp - Đọc CN

- Các nhóm HS thi tìm:

+ Em mơ gặp Bác Hồ.

+ Từ rừng xanh cháu về thăm Bác.

+ Ai yêu nhi đồng bằng Bác hồ Chí

Minh.

+ Như có Bác trong ngày vui đại thắng.

- HS đọc lại bài          Ơn luyện: TỐNLuyện tập

A. Mục tiêu

- Củng cố về làm tính trừ( đặt tính, tính ) và trừ nhẩm các số tròn chục (phạm vi 100)

* Trọng tâm: Củng cố về tính trừ và giải tốn.

B. Đồ dùng

- Vẽ bài tập số 1,2,3 lên bảng

- Vở, bảng

C. Các hoạt động dạy học

I. Bài mới

Hoạt động 1 : Luyện làm tính

Mt : Củng cố về làm tính trừ và trừ nhẩm - HS làm bảng

các số tròn chục

70

80

60

90

Bài 1: Đặt tính rồi tính

50

40

30

10

- Em hãy nêu cách trừ 70 – 50 theo cột

dọc

a, 60cm - 10cm = 50

b, 60cm - 10cm = 50cmBài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S

- GV gắn lên bảng các phép tínhc, 60cm - 10cm = 40cm- Giáo viên nhận xét, kết luận :

*Phần a) sai vì kết quả thiếu cm

*Phần c) sai vì tính sai

Bài 4: Giải tốn- HS đọc đề bài

- Nêu tóm tắt

- HS giải vào vở- Lưu ý học sinh trước khi giải đổi 1 chục

cái bát bằng 10 cái bátBài giải

1 chục = 10

Nhà Lan có tất cả số bát là:

20 + 10 = 30 ( cái bát )

Đáp số: 30 cái bát

- 3 HS lên bảngGV : Bùi Thị Thanh HoànNăm học : 2013 - 2014Trang 259Trường TH Đặng Thùy TrâmGiáo án ôn luyện lớp 1

50 ... 10 = 40Bài 5 : Điền dấu + , - vào chỗ chấm30 ... 20 = 50

40 ... 20 = 20II. Củng cố

III. Dặn dò

Ơn bài chuẩn bị bài: Điểm ở trong điểm ở

ngồi 1 hình.

          TẬP VIẾTTô chữ hoa : A, Ă, Â, B

A. Mục đích u cầu

- HS biết tơ các chữ hoa: A, Ă, Â, B.

- Luyện kĩ năng viết đúng các vần ai, ay, ang, ac; các từ ngữ: mái trường, điều hay, cái bảng,

bản nhạc.

- Giáo dục ý thức cẩn thận, rèn chữ giữ vở cho HS.

* Trọng tâm: - Biết tô các chữ : A, Ă, Â, B

- Viết đúng các vần và từ ứng dụng

B. Đồ dùng

- Chữ mẫu, bài viết mẫu

Bảng con, vở tập viết.

C. Các hoạt động dạy học

I.Dạy bài mới

1. Giới thiệu bài: Bằng bài viết mẫu

- HS đọc bài.

2. Hướng dẫn tô chữ hoa.

*GV gắn bảng chữ mẫu: A

- Nhận xét về số lượng nét, kiểu nét:

- HS quan sát nhận xét.

- GV tô lại chữ mẫu trong khung

- Chữ A gồm 3 nét: 1 nét móc ngược, 1

- GV viết mẫu

nét móc phải và 1 nét ngang

* Hướng dẫn tơ chữ: Ă, Â, B tương tự.

- HS đồ chữ theo GV

- HS so sánh A, Ă, Â

3. Hướng dẫn viết vở:

a, Tô chữ hoa

* Lưu ý tô theo đúng quy trình

- Tơ chữ hoa

b, Viết vần, từ ứng dụng

* Lưu ý viết đúng kỹ thuật, đúng khoảng cách các - Viết vần, từ

chữ.

5. Chấm - chữa bài

- GV chấm 1 số bài - Nhận xét

II. Củng cố

Trò chơi “ Viết tiếp sức’’

- Viết “ Mai sau khơn lớn’’

Mỗi nhóm 4 HS

III. Dặn dò

- Về tập viết bảng con các chữ hoa đã họcGV : Bùi Thị Thanh HoànNăm học : 2013 - 2014Trang 260Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

-Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách của bài hát.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×