1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Sơ đồ mô hình giám sát và bản vẽ 2d tưới cây tự động.

2 Sơ đồ mô hình giám sát và bản vẽ 2d tưới cây tự động.

Tải bản đầy đủ - 0trang

9101

283576

4

1

12Hình 4.2: Sơ đồ cấu tạo mơ hình giám sát điều khiển tưới.[1]: khung mơ hình. [2]: bộ điều khiển. [3]: nguồn tổ ong. [4]: máy bơm 1. [5]:máy bơm 2. [6]: bể chứa nước. [7]: bể chứa nước dự trữ. [8]: cảm biến độ ẩm.

[9]:cảm biến nhiệt độ. [10]: cảm biến siêu âm. [11]: béc tưới. [12]: máy bơm 3Ngun lý hoạt động của mơ hình tưới cây:

Cảm biến độ ẩm (8) và cảm biến nhiệt độ (9) có nhiệm vụ là đọc cácthông số độ ẩm và nhiệt độ tại vùng giám sát và hiển thị thông số lên giao diện web.

Khi bộ điều khiển (2) nhận tín hiệu điều khiển, điều khiển cho máy bơm (5/6) hoạt

động lấy nước từ bể chứa nước (7) lên cho béc tưới (11) thực hiện tưới nước cho cây .

Trong quá trình tưới nước thì cảm biến siêu âm (10) sẽ thực hiện nhiệm vụ đọc mực

46nước ở bể chứa nước (7). Nếu lượng nước ở bể chứa nước (7) có giá trị thấp hơn giá trị

đã định nghĩa cho cảm biến siêu âm (10) thì lúc này bộ điều khiền (2) sẽ cấp tín hiệu

cho máy bơm 3 (12) hoạt động lấy nước từ bể chứa nước dự trữ (8) điền vào bể chứa

nước (6) cho đến khi nào cảm biến siêu âm (10) đọc được mực nước trong bể chứa

nước (6) đã đầy thì kết thúc.474.2.2 Bản vẽ 2D khung mơ hình giám sát và điều khiển tưới cây tự động.

Hình 4.3: Bản vẽ 2D khung mơ hình.4.3 Thiết kế mạch điều khiển và xây dựng thuật toán điều khiển tưới cây

4.3.1 Thiết kế mạch điều khiển cho mô hình.48

Hình 4.4: Mạch điều khiển giám sát và điều khiển tưới cây.Nguyên lý hoạt động: Sử dụng vi điều khiển Arduino Nano giao tiếp vớimodule sim A7 qua chuẩn TTL UART với hai chân truyền nhận tín hiệu TXD và

RXD. Ngồi ra còn dùng Arduino Nano giao tiếp với 3 cảm biến: độ ẩm đất với chân

A0, SRF – 05 với hai chân echo và trigger lần lượt là D12 và D13, DS18B20 nối với

chân D7 của con Arduino Nano NgunHình 4.5: Mạch cơng suất giám sát và điều khiển tưới cây.

lý hoạt động: Sử dụng transistor kích relay để bật tắt máy bơm.49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Sơ đồ mô hình giám sát và bản vẽ 2d tưới cây tự động.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×