1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.4 Một số linh kiện sử dụng trong đề tài

Arduino Uno R3Hình 3. 1 Sơ đồ các chân của Arduino Uno R3.Thẻ trắng NFC RFID 13.56 MHzHình 3. 2 Thẻ NFC RFID 13.56MHz15LCD Text 20x04Hình 3. 3 Mạch LCD TEXT 20x04.

Modul I2CHình 3. 4 Modul I2C

Modul ghi, đọc thẻ từ RFID RC522Hình 3. 5 Modul đọc thẻ RFID RC522Thơng số kĩ thuật cơ bản của Modul RFID RC522:

Module đọc thẻ RC522 có thể đọc được các loại thẻ có kết nối không dây như

NFC, thẻ từ (loại dùng làm thẻ giảm giá, thẻ xe bus, tàu điện ngầm...). Module có các

thơng số chính như:

16Điện áp ni: 3.3V.Dòng điện ni:13-26mA.Tần số hoạt động: 13.56MHz.Khoảng cách hoạt động: 0 ~ 60mmKích thước: 40мм х 60ммCó khả năng đọc và ghi.Hỗ trợ giao tiếp các loại thẻ RFID: ISO 14443A / MIFAREHỗ trợ mã hóa trong chế độ Đọc/Ghi đối với lạo thẻ MIFAREHỗ trợ các chuẩn giao tiếp : SPI (Max = 10Mbit/s)

 I2C (Fast Mode: 400 kbit/s, High Speed Mode: 3400 kbit/s)17Chương 4

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1 Sơ đồ khối thiết bị quản lí tài sản, thiết bị bằng cơng nghệ RFIDModul đọc thẻ từ

RFID RC522

Vi điều khiển

(Arduino Uno R3)Phần mềm điều

khiển trên máy tính

Cơ sở dữ liệu

(File Excel)

Module giao tiếp LCD

I2CMàn hình LCD

(Text LCD 20x04)Hình 4. 1 Sơ đồ tổng qt thiết bị quản lí hàng hóa, tài sản bằng cơng nghệ RFID

Sơ đồ tổng qt thiết bị quản lí hàng hóa, tài sản bằng cơng nghệ RFID (Hình

4.1). Ta dùng Modul đọc thẻ RFID RC522 để ghi và đọc thơng tin trên thẻ từ trong18q trình mượn trả tài sản sẵn có hoặc thêm tài sản mới trong phòng thí nghiệm, kho

bãi hay thư viện bằng giao tiếp máy tính giữa Arduino Uno và máy tính. Sau đó thơng

tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu là 1 file Excel và thơng qua giao tiếp máy tính gửi

các dòng trạng thái , thơng báo hiển thị lên LCD.

4.2 Thiết kế, chế tạo thiết bị quản lí tài sản, hàng hóa bằng cơng nghệ RFID19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×