1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Qui trình hoạt động của thiết bị quản lí tài sản, thiết bị bằng công nghệ RFID

5 Qui trình hoạt động của thiết bị quản lí tài sản, thiết bị bằng công nghệ RFID

Tải bản đầy đủ - 0trang

Qui trình mượn tài sản:Hình 4. 8 Giao diện chương trình khi đã mượn xong tài sản, thiết bị.Hình 4. 9 LCD hiển thị thông báo khi mượn xong tài sản.

Khi tiến hành mượn tài sản, thiết bị, ta chọn tên tài sản, thiết bị cần mượn và

tiến hành nhập đầy đủ thơng tin người mượn vào. Sau đó nhấp mượn và quẹt thẻ để

kết thúc quá trình mượn. Tất cả các thông tin sẽ được lưu vào File dữ liệu. Và ngượi

mượn sẽ giữ thẻ.25Hình 4. 10 Cơ sở dữ liệu trên File Excel.

Qui trình trả tài sản:Hình 4. 11 Thông báo khi trả tài sản

Khi trả tài sản, thiết bị chỉ cần chọn trả và quẹt thẻ, hệ thống sẽ tự nhận dang,

đọc thơng tin có trong thẻ. Sau đó sẽ thơng báo về việc trả tài sản đúng hạn hay trễ

hạn. Kết thúc quá trình trả tài sàn bằng cách chọn xác nhận và quẹt thẻ, các thơng tin

trên thẻ sẽ được xóa và tài sản, thiết bị sẽ sẵn sàng cho lần mượn tiếp theo.Hình 4. 12 LCD hiển thị thông báo khi trả tài sản, thiết bị.26Thêm mới tài sản, thiết bị:Hình 4. 13 Giao diện khi thêm tài sản mới.

Khi muốn thêm mới tài sản, thiết bị, đầu tiên ta tiến hành đọc UID thẻ mới và

nhập tên tài sản, thiết bị cần thêm. Sau khi thêm tài sản mới, tên tài sản mới sẽ được

lưu vào cơ sở dữ liệu.

4.6 Kết quả chế tạo và khảo nghiệm

4.5.1 Kết quả chế tạo

Trên nhu cầu thực tế về ứng dụng công nghệ vào việc quản lí tài sản, thiết bị và

nhận thấy được tính ưu Việt, tiện lợi của công nghệ RFID. Em đã thiết kế và chế tạo

thành cơng “Thiết bị, chương trình quản lí tài sản, thiết bị bằng cơng nghệ RFID” có

tính hoạt động ổn định, tiện lợi và không giới hạn số tài sản, thiết bị.

4.5.2 Khảo nghiệm thiết bị nhận quản lí tài sản, thiết bị bằng RFID

Thiết bị đã được khảo nghiệm trong việc quản lí các máy tài sản, thiết bị trong

phòng thực hành I.3- bộ mơn cơ điện tử trường Đại học Nông Lâm TP HCM:

Danh sách các tài sản, thiết bị đã được khảo thí và đưa vơ cơ sở dữ liệu:

1.Oscilloscope-20MHz2.Oscilloscope-25MHz3.Oscilloscope-40MHz4.Máy phát sóng5.Đồng hồ VOM6.Tay máy

277.Hệ thống giữ xe thông minh8.Máy rửa Board mạch tự động9.Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm10.Mơ hình lưu giữ hàng hóa tự động bảo mật vân tay11.Robot tọa độ cầu12.Mini CNC13.Máy CNC14.Hệ thống đóng nút chai tự động15.Đồ án Robot16.Thiết bị đếm vít tự động17.Máy kiểm tra tọa độ cầu18.Hệ thống cho gà ăn tự động19.Máy in 3DTrong q trình khảo thí tại phòng thí nghiệm I3, em đã rút ra được một số

thông số cơ bản:

Lần

Thời

gian(s

)12

00,583

00,64

00,56560

0,550

0,527

00,588

00,579

00,5610

00,590

0,57Bảng 4. 1 Tốc độ ghi thông tin vào thẻ.

Dựa vào số liệu ở bảng 4.3.2 cho thấy tốc độ ghi, đọc của thiết bị rất nhanh và

ổn định. Có thời gian trung bình 0,568s.

Lần

Thời12

0gian(s) 0,53

00,454

05

06

07

08

00,52 0,47 0,52 0,55 0,56 0,56

Bảng 4. 2 Tốc độ đọc thông tin trên thẻ.9

010

00,50

0,5Dựa vào số liệu ở bảng 4.3.2 cho thấy tốc độ ghi, đọc của thiết bị rất nhanh và

tương đối ổn định. Có thời gian trung bình 0,513s.28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Qui trình hoạt động của thiết bị quản lí tài sản, thiết bị bằng công nghệ RFID

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×