1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần mềm vẽ Solidword, Inventer, AutoCad.

Phần mềm vẽ Solidword, Inventer, AutoCad.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 4

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1 Thiết kế mơ hình và ngun lý hoạt động

4.1.1 Thiết kế mơ hìnhHình 4.1 Mơ hình 3D tổng qt

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.khung

Băng tải

Hộp thu ảnh

Lỗ gắn camera

Động cơ gạt

Khay đựng trái to, trung

Gá bắt cảm biến gạt8.

9.

10.

11.

12.

13.Khay đựng trái nhỏ

Bulong

Hộp điện

Lỗ gắn cảm biến

Động cơ băng tải

Bộ truyền động xích4.1.2 Ngun lý hoạt động của mơ hình

Sau khi cấp nguồn, hệ thống bắt đầu hoạt động. Táo được đưa vào vị trí cấp liệu,

để đến buồng thu ảnh và tác động vào cảm biến. Tại đây, cảm biến được kích hoạt

camera sẽ thu ảnh và chương trình sẽ xử lý và trích xuất các đại lượng đặc trưng về

kích thước và so sánh với ngưỡng đặt trước. Từ đó, hệ thống sẽ phân loại táo thành ba

loại: Loại A hay loại B hay loại C và lưu vào bộ nhớ. Tiếp theo, táo sẽ được chuyển tới

khu vực phân loại và kích hoạt cảm biến bộ phận cần gạt để phân loại trái. Hệ thống sẽ

kiểm tra loại táo đó và đưa vào khay chứa tương ứng.

Quy ước chung loại quả :

-loại A tương ứng với quả to (số điểm ảnh lớn hơn hoặc bằng 62 000 pixel)

loại B tương ứng với quả trung ( số điểm ảnh nhỏ hơn 62 000 pixel và lớn hơn-hoăc bằng 50 000 pixel )

loại C tương ứng với quả nhỏ ( nhỏ hơn 50 000 pixel )4.2

4.2.1Thiết kế phần cơ khí

Bản vẽ cơ khí của mơ hìnhHình 4.2 Bản vẽ 2D khungHình 4.3 Bản vẽ 3D khungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần mềm vẽ Solidword, Inventer, AutoCad.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×