1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
loại C tương ứng với quả nhỏ ( nhỏ hơn 50 000 pixel )

loại C tương ứng với quả nhỏ ( nhỏ hơn 50 000 pixel )

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.2

4.2.1Thiết kế phần cơ khí

Bản vẽ cơ khí của mơ hìnhHình 4.2 Bản vẽ 2D khungHình 4.3 Bản vẽ 3D khungHình 4.4 Bản vẽ 2D trục đaiHình 4.5 Bản vẽ 3D trục đaiHình 4.6 Bản vẽ 3D hộp chụp xử lý ảnhHình 4.7 Bản vẽ 2D hộp chụp xử lý ảnhHình 4.8 Bản vẽ 3D hộp điệnHình 4.9 Bản vẽ 2D hộp điệnHình 4.10 Bản vẽ 3D khay phân loạiHình 4.11 Bản vẽ 2D khay phân loạiHình 4.12 Bản vẽ 3D khay nhỏHình 4.13 Bản vẽ 2D khay nhỏHình 4.14 Bản vẽ 3D nắp hộp điệnHình 4.15 Bản vẽ 2D nắp hộp điệnHình 4.16 Bản vẽ 3D trục bánh renHình 4.17 Bản vẽ 2D trục bánh renHình 4.18 Bản vẽ 3D mơ hìnhHình 4.19 Bản vẽ 2D mơ hìnhHình 4.20 Mơ hình phân loại táo thực tế

4.3 Thiết kế khối xử lý và điều khiển4.3.1Sơ đồ khốiHình 4.21 Sơ đồ khối cho mơ hình

-Khối camera: khối này thu nhận hình ảnh trực tiếp thơng qua camera của Pi. Hình ảnh-thu vào là ảnh màu RGB có màu sắc giống với ảnh mà mắt ta nhìn thấy

Khối máy tính nhúng Raspberry : khối này đóng vai trò là bộ xử lý chính, có chức-năng xử lý, chuyển đổi ảnh đầu vào và truyền tín hiệu cho các bộ phận khác.

Khối mạch công suất : là những mạch động lực, dùng điều khiển động cơ.

Khối cơ cấu chấp hành: là các động cơ mang các cần gạt, có nhiệm vụ gạt sản phẩm

vào khay chứa.

4.3.2 Sơ đồ mạch điệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

loại C tương ứng với quả nhỏ ( nhỏ hơn 50 000 pixel )

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×