1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Thiết kế mô hình và nguyên lý hoạt động

1 Thiết kế mô hình và nguyên lý hoạt động

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.1.2 Ngun lý hoạt động của mơ hình

Sau khi cấp nguồn, hệ thống bắt đầu hoạt động. Táo được đưa vào vị trí cấp liệu,

để đến buồng thu ảnh và tác động vào cảm biến. Tại đây, cảm biến được kích hoạt

camera sẽ thu ảnh và chương trình sẽ xử lý và trích xuất các đại lượng đặc trưng về

kích thước và so sánh với ngưỡng đặt trước. Từ đó, hệ thống sẽ phân loại táo thành ba

loại: Loại A hay loại B hay loại C và lưu vào bộ nhớ. Tiếp theo, táo sẽ được chuyển tới

khu vực phân loại và kích hoạt cảm biến bộ phận cần gạt để phân loại trái. Hệ thống sẽ

kiểm tra loại táo đó và đưa vào khay chứa tương ứng.

Quy ước chung loại quả :

-loại A tương ứng với quả to (số điểm ảnh lớn hơn hoặc bằng 62 000 pixel)

loại B tương ứng với quả trung ( số điểm ảnh nhỏ hơn 62 000 pixel và lớn hơn-hoăc bằng 50 000 pixel )

loại C tương ứng với quả nhỏ ( nhỏ hơn 50 000 pixel )4.2

4.2.1Thiết kế phần cơ khí

Bản vẽ cơ khí của mơ hìnhHình 4.2 Bản vẽ 2D khungHình 4.3 Bản vẽ 3D khungHình 4.4 Bản vẽ 2D trục đaiHình 4.5 Bản vẽ 3D trục đaiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Thiết kế mô hình và nguyên lý hoạt động

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×