1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực hiện huấn luyện dữ liệu đầu vào với:

Thực hiện huấn luyện dữ liệu đầu vào với:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 2. 22 Huấn luyện dữ liệu

2.10 Các thiết bị điện tử

2.10.1 Modul I2C

Module kết nối trực tiếp với i2c giúp tiết kiệm số chân sử dụng và giao tiếp với

Arduino dễ dàng với thư viện I2c.2.10.2 Arduino Uno R3

Arduino là một board mạch vi xử lý, nhằm xây dựng các ứng dụng tương tác với

nhau hoặc với môi trường được thuận lợi hơn. Phần cứng bao gồm một board mạch

nguồn mở được thiết kế trên nền tảng vi xử lý AVR Atmel 8bit, hoặc ARM Atmel 32-Hình 2. 23 Modul I2Cbit. Những Model hiện tại được trang bị gồm 1 cổng giao tiếp USB, 6 chân đầu vào

analog, 14 chân I/O kỹ thuật số tương thích với nhiều board mở rộng khác nhau.2.10.3 Liquid Crystal Display (LCD)

LCD 16x2 là thiết bị được lựa chọn để hiển thị trong đồ án này. Thiết bị với 16 kí

tự ngang và 2 dòng.Hình 2. 25 Màn hình hiển thị LCD

2.10.4 Sơ đồ kết nối và điều khiển LCDHình 2. 24 Board Arduino uno R3Sơ đồ kết nối LCD i2c với vi điều khiển Arduino:Hình 2. 26 Sơ đồ kết nốiChương 3

PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Thời gian thực hiện đề tàiHình 3. 1 Phân bố thời gian thực hiện đề tài3.2 Đối tượng và các thiết bị nghiên cứu

3.2.1 Đối tượng nghiên cứuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực hiện huấn luyện dữ liệu đầu vào với:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×