1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Khảo nghiệm sơn theo hình zíc zắc.

5 Khảo nghiệm sơn theo hình zíc zắc.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 4.11 : Khảo ngiệm sơn theo chế độ zic zắcBiểu đồ thời gian sơn

800Thời gian (s)700

670

600675668500502510515400

336

300340350200

166

1001581600 S=40cm x 30cm

LầnS=160cm

1

x 30cmS=80cm x 30cm

Lần 2S=120cm x 30cmLần 3Hình 4.12: Biều đồ thể hiện thời gian sơn (chế độ zíc zắc)

4.6 Khảo nghiệm sơn theo hình xoắn .

LầnS=40cm x 30cm S=80cm x 30cm S=120cm x 30cm

t = 2p56s

t = 5p49s

t = 8p30sS=160cm x 30cm

t = 11p25s1

Lầnt = 2p50st = 5p45st = 8p27st = 11p29s2

Lầnt = 3p02st = 5p48st = 8p32st = 11p28s3

HaoV~0.3l/0.8lV~0.6l/0.8lphí(Các lần gần(Các lần gầnsơnV~0.9l/1.6lV~1.2l/1.6l(Các lần gần bằng (Các lần gần bằngbằng nhau)

bằng nhau)

nhau)

nhau)

Bảng 4.2 : Bảng khảo sát hao phí sơn và thời gian sơn theo chế độ sơn xoắn.37Biểu đồ thời gian sơn

800

700685689688500510507512400

349

300345348200176170182Thời gian (s)600100

0 S=40cm x 30cm

LầnS=160cm

1

x 30cmS=80cm x 30cm

Lần 2S=120cm x 30cmLần 3Hình 4.13 : Biểu đồ thể hiện thời gian sơn (chế độ xoắn ốc)

Kết quả khảo nghiệm : Sau q trình mơ phỏng theo các chế độ sơn Robot sơn

tường tự động tiết kiệm được rất nhiều lượng sơn so với sơn tường theo truyển thống.

Thời gian sơn có hơi hạn chế vì trên mơ hình động cơ bước có phần hạn chế về xung

và tốc độ quay của động cơ. Khi đưa vào thực tế để thay thế con người trong ngành

sơn tường nhà ta sẽ thay các động cơ có tốc độ quay nhanh hơn sơ với mơ hình hiện tại

, kích cở và dung tích chứa sơn lớn hơn ,để vừa giảm được lượng sơn phun ra và vừa

tăng thời gian sơn để đạt được hiệu quả cao hơn tốt hơn .

Ư điểm : Thay thế được con người , giảm hao phí sơn.

Nhược điểm : Cơ cấu có phần chưa hồn chỉnh, tốc độ quay của động cơ có phần

hạn chế, bình chứa lưu lượng sơn hơi nhỏ.

Khắc phục : Nên thay thế động cơ có tốc độ quay nhanh hơn và đều bước hơn sơ

với mơ hình hiện tại, chỉnh sửa cơ cấu chắc chắn và cố định hơn, thay bình chứa sơn

có dung tích lớn hơn để giảm thời gian thay sơn trong q trình sơn.384.7 Lợi ích của Robot sơn tường tự động.Hình 4.14 : Cơng nhân sơn tường nhà thủ cơng.

Thay vì chúng ta phải bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê một lượng nhân công đủ

để đảm bảo tiến trình thi cơng , và phải lắp đặt các thiết bị nâng đở để làm việc trên

cao, độ đồng đều về lượng sơn hay thời gian sơn khơng đảm bảo. Thì chúng ta có thể

sử dụng Robot sơn tường tự động theo kích thước phù hợp với độ cao rộng của tòa

nhà.39Hình 4.15 : Robot sơn tường tự động.

Robot sơn tường tự động sẽ thay thế chúng ta trong ngành công nghiệp sơn nhà.

Không những tiết kiệm được sức người sức của mà chất lượng sơn đồng đều khơng bị

chảy sơn do sơn nhiều hay ích. Tiết kiệm được rất nhiều lượng sơn không bị dư thừa

như sơn thủ cơng. Có thể tính tốn chính xác lượng sơn mà chúng ta cần cho một tòa

nhà mà khơng cần phải dự đốn như trước kia.40Chương 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

5.1 Kết luận.

Sau một quá trình nghiên cứu và thực hiện của nhóm cùng với sự hướng dẫn

nhiệt tình của giảng viên hướng dẫn. Đề tài đã đạt được một số kết quả:

Đã hoàn thành việc thiết kế robot sơn tường tự động .

Khảo nghiệm sơ bộ robot sơn tường tự động.

Kết luận: Robot sơn tường tự động đã tối ưu được việc tiết kiệm sơn , tiết kiệm

thời gian và chi phí trong ngành sơn.

5.2 Đề nghị.

Do thời gian ngắn và kinh phí có hạn nên robot sơn tường tự động chỉ là mơ hình

mang tính chất khảo nghiệm vận hành tự động nên có một số sai sót dẫn đến sai số so

với tính tốn thiết kế ban đầu. Vì vậy cần chế tạo một sản phẩm hồn chỉnh với quy

mơ lớn với mơ hình hiện tại để tăng công suất cũng như năng suất của máy đồng thời

kết hợp thêm bộ phận cảm biến khoảng cách để lượng phun sơn ở các mặt phẳng

tường khác nhau được đều và đẹp hơn.41TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT

[1]. Nguyễn Ngọc Cẩn, Kỹ thuật điều khiển tự động, Nhà xuất bản Đại học Quốc

gia Thành Phố Hồ Chí Minh

[2] PGS. TS. Trịnh Chất – TS. Lê Văn Uyển, Tính tốn thiết kế hệ thống dẫn

động cơ khí, tập 1, NXB Giáo dục –2002.

[3] Trần Văn Giản, Khai triển hình gò, NXB cơng nhân kỹ thuật – 1976.

[4] Nguyễn Trọng Hiệp - Nguyễn Văn Lẫm, Thiết kế chi tiết máy, NXB Giáo

dục – 2003.

[5] Phàn Văn Huyên – Hồ Văn Bác, Khai triển hình gò,NXB Hải phòng - 2004

[6] Phan Quốc Phơ - Nguyễn Đức Chính, Giáo trình cảm biến, NXB Khoa học

và kỹ thuật – 2000.

[7] Vương Thành Tiên, Bài giảng nguyên lý máy, ĐHNL.

[8] Dương Minh Trí, Linh kiện điện tử, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật 2004.

TIẾNG NƯỚC NGOÀI

[9] Michael Margolis (2011), Arduino Cookbook.42PHỤ LỤC CODE

1. Code điều khiển theo hướng zíc zắc

void setup() {

pinMode(2,OUTPUT);

//---------dongco1----------trai phai---pinMode(6,OUTPUT);//step

pinMode(7,OUTPUT);//enb

pinMode(8,OUTPUT);//dir

digitalWrite(7,HIGH);

//-----------dongco2---------len xuong---pinMode(5,OUTPUT);//step

pinMode(9,OUTPUT);//enb

pinMode(4,OUTPUT);//dir

digitalWrite(9,HIGH);

//-----------dongco3----------tien lui---pinMode(10,OUTPUT);//step

pinMode(12,OUTPUT);//enb

pinMode(13,OUTPUT);//dir

digitalWrite(12,HIGH);

}

void lui(){

for (int x=0;x<=10000;x++){

digitalWrite(12,LOW);

digitalWrite(13,HIGH);//dir

digitalWrite(10,HIGH);

delayMicroseconds(100);

digitalWrite(10,LOW);

delayMicroseconds(100);

}

}

43void tien(){

for (int x=0;x<=10000;x++){

digitalWrite(12,LOW);

digitalWrite(13,LOW);//dir

digitalWrite(10,HIGH);

delayMicroseconds(100);

digitalWrite(10,LOW);

delayMicroseconds(100);

}

}

void quaphai(){

for(long i=0;i<=175000;i++)

{

//digitalWrite(10,HIGH);

digitalWrite(7,LOW);//enb mo nguon

digitalWrite(8,LOW);//dir chieu dong co

digitalWrite(6,HIGH);//step xung

delayMicroseconds(50);

digitalWrite(6,LOW);//xung

delayMicroseconds(30);

}

}

void quatrai(){

for(long i=0;i<=175000;i++)

{

//digitalWrite(10,HIGH);

digitalWrite(7,LOW);// mo nguon

digitalWrite(8,HIGH);//chieu dong co

digitalWrite(6,HIGH);//xung

delayMicroseconds(50);

digitalWrite(6,LOW);//xung

44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Khảo nghiệm sơn theo hình zíc zắc.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×