1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Thiết kế giao diện bán hàng trên máy tính

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (13.21 MB, 120 trang )


 Tìm hiểu về Ngơn ngữ lập trình C và trình biên dịch ngơn ngữ C.

 Xây dựng các giải thuật tương tác3.3 Vật liệu

Phần cơ khí:

 Máy bán bia thủ công Craft

Phần điều khiển và hiển thị

 Vi điều khiển ESP8266EX

 Module Wemos D1 mini

 Module LCD 20x4

 Laptop dell hiển thị giao diện bán hàng

Phần cảm biến

 Cảm biến lưu lượng S201

Phần thiết bị ngoại vi

 Nút nhấn

 Van nước tự động

 Relay 5V SRD–05VDC–SL–C

 Module RFID RC522

 Thẻ từ trắng

 Module LCD I2CChương 4

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN4.1 Sơ đồ khối tổng quát của máy bán bia tự độngHình 4.1: Sơ đồ khối tổng quát của máy bán bia tự động

Mạch đọc và ghi thông tin tài khoản trên thẻ RFID l ấy nguồn 5V từ cổng

USB của máy tính. Sử dụng module RFID RC522 đ ể đ ọc ghi thông tin vào th ẻ t ừ,

thông tin được lấy từ giao diện bán hàng trên máy tính thơng qua s ự giao ti ếp

trực tiếp giữa người sử dụng với giao diện và giao tiếp giữa máy tính v ới vi đi ều

khiển ESP8266EX.

Mạch đọc và xử lý thông tin trên máy bán bia lấy nguồn thông qua adapter

5V 2A để hoạt động. Sử dụng vi điều khi ển ESP8266EX và module RFID RC522

để giao tiếp với thẻ từ, nút nhấn để giao tiếp với người sử dụng và thông qua

relay SRD–05VDC–SL–C.

Máy bán bia thủ công lấy nguồn xoay chiều 220V để hoạt động có nhi ệm

vụ làm lạnh bia.364.2 Thiết kế bộ điều khiển RFID cho máy bán bia

4.2.1 Thiết kế mạch đọc và ghi thơng tin trên thẻ RFID

Sơ đồ giải thuật điều khiển:Hình 4.2: Sơ đồ thuật toán điều khiển mạch đọc và ghi thơng tin trên thẻ RFID

Giải thích hoạt động:

Thơng qua sự giao tiếp, giao diện bán hàng trên máy tính nhận được thơng

tin trên thẻ từ nhờ tính năng đọc thẻ của module RC522. Trường hợp khơng có

thẻ hay thẻ hư sẽ ln có thơng báo đã gỡ thẻ trên ph ần hi ển th ị. Tr ường h ợp

nhận được thơng tin thẻ nhưng thẻ chưa đăng ký thì bắt buộc phải đăng ký tài

37Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (120 trang)

×