1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

4 Tính toán, thiết kế và chế tạo hộp điều khiển trên máy bán bia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (13.21 MB, 120 trang )


1. Thành hộp điều khiển3. Màn hình hiển thị LCD2. Mặt đặt thẻ4. Nút nhấnVấn đề được đặt ra là sự bảo vệ cũng như thẩm mỹ mạch điều khi ển vì

thế hộp điều khiển được làm ra nhằm bảo vệ, che chắn cho mạch điều khi ển.

Sau khi cân nhắc và đánh giá ưu điểm, nhược điểm của công ngh ệ RFID

nhóm em quyết định chọn mica 5mm làm vật liệu của hộp đi ều khi ển b ởi th ẻ từ

dễ bị nhiễu sóng trong mơi trường kim loại.

Hộp điều khiển gồm có:

3 nút nhấn từ phải sang trái

 Nút nhấn 1: mở van cho đến khi bia chảy qua cảm biến lưu lượng

đạt mức 200ml tương đương với 10000đ.

 Nút nhấn 1: mở van cho đến khi bia chảy qua cảm biến lưu lượng

đạt mức 300ml tương đương với 15000đ.

 Nút nhấn 1: mở van cho đến khi bia chảy qua cảm biến lưu lượng

đạt mức 400ml tương đương với 20000đ.

Màn hình LCD 20x4 hiển thị thơng tin khách hàng gồm có tên khách hàng,

tiền còn lại trong thẻ. Khi thực hiện giao địch module LCD sẽ thông báo đang

giao dịch.

Mặt đặt thẻ: là phần để thẻ từ lên để tiến hành thực hi ện giao dịch v ới

thông tin trong thẻ sẽ được đọc và ghi thơng qua module RC522 được đặt bên

dưới.41Hình 4.12: Kích thước hộp điều khiểnHình 4.13: Hình ảnh thực tế của hộp điều khiển424.5 Tính tốn, thiết kế và chế tạo hộp đọc và ghi thông tin vào th ẻ đ ược

kết nối với giao diện bán hàng trên máy tínhHình 4.14: Kích thước và hình chiếu 2.5D của hộp đọc và ghi thông tin vào thẻ

được kết nối với giao diện bán hàng trên máy tính43Hình 4.15: Hình ảnh thực tế của hộp đọc và ghi thông tin vào thẻ được kết nối

với giao diện bán hàng trên máy tính

Hộp đọc và ghi thông tin vào thẻ được làm từ mica 5mm cũng do nguyên

nhân thẻ từ dễ bị nhiễu sóng trong mỗi trường kim loại, việc đọc và ghi thông

tin vào thẻ từ thông qua module RFID RC522 được gắn bên dưới phần đặt thẻ.

Các thông tin ghi vào thẻ phụ thuộc vào thông tin được đưa vào vi điều

khiển theo mong muốn của khách hàng. Vấn đề trên đặt ra một yêu c ầu c ần

được giải quyết đó là việc tạo ra một giao diện giúp cho người sử dụng có th ẻ

đưa thơng tin mong muốn vào thẻ thông qua vi điều khi ển một cách dễ dàng

thuận tiện và nhanh chóng.

4.6 Thiết kế giao diện bán hàng trên máy tínhHình 4.16: Giao diện bán hàng trên máy tính

Để thuận tiện cho việc kiểm sốt dữ liệu giao dịch, thuận lợi cho quá trình

đăng ký, hủy bỏ hay nạp tiền vào tài khoản thì vi ệc thi ết k ế m ột giao di ện trên

máy tính đáp ứng những vấn đề trên là một việc làm cần thi ết, b ởi giao di ện bán

hàng giúp cho người sử dụng có thể thao tác v ới th ẻ từ và qu ản lý m ọi thông tin

liên quan đến giao dịch với khách hàng một cách dễ dàng mà không c ần đ ến s ự

hiểu biết về các kiến thức điện tử chuyên ngành.

44Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (120 trang)

×