1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Bản vẽ thiết kế một số bộ phận quan trọng của robot 5 bậc

2 Bản vẽ thiết kế một số bộ phận quan trọng của robot 5 bậc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thiết kế, chế tạo và mô phỏng robot 5 bậc sử dụng toolbox robotics

matlapHình 4.4: Khâu xoayHình 4.5: Tay gắp

41Thiết kế, chế tạo và mô phỏng robot 5 bậc sử dụng toolbox robotics

matlap1. Motor servo

2. Bánh răng

3. Tay gắp

Bộ tay gắp được thể hiện ở hình 4.5. Lúc ban đầu động cơ RC

servo (1) ở vị trí 00 đồng thời tay gắp đóng. Khi muốn tay gắp mở ra

ta chỉ cần nhập giá trị khác 0 thì từ vi điều khiển truyền tín hiệu

xuống động cơ servo chuyển động, cụm bánh răng ăn khớp sẽ tác

động lên càng gắp (3) làm cho càng gắp mở ra và khi muốn đóng lại

thì nhập giá tri bằng 0.Hình 4.6: Một số hình ảnh thực tế42Thiết kế, chế tạo và mô phỏng robot 5 bậc sử dụng toolbox robotics

matlapHình 4.7: Cánh tay Robot thực tế43Thiết kế, chế tạo và mô phỏng robot 5 bậc sử dụng toolbox robotics

matlap

4.3 Tính tốn phương trình động học thuậnHình 4.8 Thơng số của robot

Bảng4.1: Khảo sát bảng thơng số DH

Khâuθiαiaidi1θ19003002θ2028003θ302300490+θ490005θ500260Trong đó: a là khoảng cách hai trục z

θ là góc quay quanh trục z

α là góc quay quanh trục x (trục z đổi hướng)

d là khoảng cách hai trục x44Thiết kế, chế tạo và mô phỏng robot 5 bậc sử dụng toolbox robotics

matlap

Phương trình tổng quát

i-1

iT=Robot 5 bậc tự do nên ta có: 05 T=01 Tx12 Tx23 Tx34 Tx05 T

0

1T=1

2T=2

3T=3

4T=4

5T=0

5T=01 Tx12 Tx23 Tx34 Tx45 T0

5T=45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Bản vẽ thiết kế một số bộ phận quan trọng của robot 5 bậc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×