1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3 NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương 3 NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sử dụng bộ đếm xung tốc độ cao HSC trong Tia Portal để đo tốc độ động cơ.

Sử dụng hàm PID_Compact để điều khiển tốc độ động cơ.

Dùng phương pháp thực nghiệm để tìm ra các thơng số hàm PID_Compact.

Dùng phần mềm Tia Portal V13 để lập trình PLC, thiết kế giao diện WinCC.

3.4 Phương pháp xác định thông số PID trong hàm PID_Compact

Quá trình điều khiển tốc độ động cơ thơng qua PID để điều khiển chính xác hơn,

nhưng để điều khiển với sự ổn định cao cần phải xác đinh các thông số K P , KD và KI

của một hàm PID.

Sơ đồ khối bộ điều khiển điều khiển tốc độ:SetPoint+

Hàm PID trong

PLCĐộng cơVEncoder

Để xác định được các thông số của hàm PID từ cơ sơ lý thuyết về điều khiển PID có

hai cách để xác định, nhưng quá trình điều khiển diễn ra trên thực nghiệm nên q

trình xác định các thơng số dựa trên phương pháp thứ hai của Ziegler – Nichols là Sử

dụng các giá trị tới hạn thu được từ thực nghiệm.

Các bước thực hiện :

-Trước tiên từ khối hàm PID_compact trên phần mêm TIA Portal V13 cho khởi-chạy ở chế độ tự đông để hàm tự điều chỉnh giá trị tương ứng.

Sau một khoảng thời gian khởi động ta tiến hành thay đổi các giá trị gain ( hệ số

tỷ lệ KP), TI ( thời gian hoạt động tích phân) và TD ( thời gian tác dụng phát sinh)

trong bảng cài đặt của PID_compact được trình bày ở hình 3.1 để cho nhiệt độ

được điều khiển ổn định. Trong quá trình điều khiển hàm PID sẽ xuất hiện sự

vọt lố nhiệt độ khi điều chỉnh nên cần phải giảm gain và tăng TI để giảm sự vọt31lố quá lớn. Ngoài ra để quá trình hoạt động nhanh hay chậm còn phải điều

khiển thời gian lấy mẫu cho hợp lí.Gain

TI

TD

Thời

gian

lấy

mẫu-Hình

Hình

3. 1:2.Bảng

22: Bảng

điều

điều

chỉnh

chỉnh

các

giá

giá trị

trị

thơng

thơng

số PID

số định

PID với độ vọt

Khi hàm

PID_compact

được

khởi

chạycác

và được

điều

chỉnh

ổn

lố không đáng kể sử dụng chế độ giám sát bằng hệ thống đồ thị được trình bày

ở hình 3.2 để quan sát các giá trị điều khiển.32Hình 3. 1: Bảng đồ thị giám sát quá trình hoạt động của hàm PID_compactSau khi hệ thống ổn định kết hợp với bảng đồ thị quan sát ở Hình 3.2 tìm Tgh chu kì tới

hạn của hoạt động (xem Hình 3.3). Sau khi tìm được Tgh và KP dựa vào bảng xác định

thông số do Ziegler – Nichols tạo ra để tìm ra các thơng số KP, KD và KI .Hình 3. 2: Xác định hệ số khuếch đại tới hạn33Chương 4

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1 Kết quả điều khiển quá trình hoạt động của nhà máy sản xuất gỗ

Sơ đồ khối tổng quát điều khiển băng tải nhà máy gỗ sản xuất:34Hình 4. 1 Sơ đồ khối tổng quátHình 4. 2 Sơ đồ kết nối PLC các thiết bị ngoại vi

Bàn nâng hạ

Công nhân1

236

Điều khiển bằng thanh trượt

Đồng hồ hiển thị54Hình 4. 3: Giao diện điều khiển nhà máy gỗ trên WinCC35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3 NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×