1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Phương pháp xác định thông số PID trong hàm PID_Compact

4 Phương pháp xác định thông số PID trong hàm PID_Compact

Tải bản đầy đủ - 0trang

lố q lớn. Ngồi ra để q trình hoạt động nhanh hay chậm còn phải điều

khiển thời gian lấy mẫu cho hợp lí.Gain

TI

TD

Thời

gian

lấy

mẫu-Hình

Hình

3. 1:2.Bảng

22: Bảng

điều

điều

chỉnh

chỉnh

các

giá

giá trị

trị

thơng

thơng

số PID

số định

PID với độ vọt

Khi hàm

PID_compact

được

khởi

chạycác

và được

điều

chỉnh

ổn

lố không đáng kể sử dụng chế độ giám sát bằng hệ thống đồ thị được trình bày

ở hình 3.2 để quan sát các giá trị điều khiển.32Hình 3. 1: Bảng đồ thị giám sát quá trình hoạt động của hàm PID_compactSau khi hệ thống ổn định kết hợp với bảng đồ thị quan sát ở Hình 3.2 tìm Tgh chu kì tới

hạn của hoạt động (xem Hình 3.3). Sau khi tìm được Tgh và KP dựa vào bảng xác định

thông số do Ziegler – Nichols tạo ra để tìm ra các thơng số KP, KD và KI .Hình 3. 2: Xác định hệ số khuếch đại tới hạn33Chương 4

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1 Kết quả điều khiển quá trình hoạt động của nhà máy sản xuất gỗ

Sơ đồ khối tổng quát điều khiển băng tải nhà máy gỗ sản xuất:34Hình 4. 1 Sơ đồ khối tổng quátHình 4. 2 Sơ đồ kết nối PLC các thiết bị ngoại vi

Bàn nâng hạ

Công nhân1

236

Điều khiển bằng thanh trượt

Đồng hồ hiển thị54Hình 4. 3: Giao diện điều khiển nhà máy gỗ trên WinCC35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Phương pháp xác định thông số PID trong hàm PID_Compact

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×