1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Kết quả điều khiển quá trình hoạt động của nhà máy sản xuất gỗ

1 Kết quả điều khiển quá trình hoạt động của nhà máy sản xuất gỗ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 4. 1 Sơ đồ khối tổng quátHình 4. 2 Sơ đồ kết nối PLC các thiết bị ngoại vi

Bàn nâng hạ

Cơng nhân1

236

Điều khiển bằng thanh trượt

Đồng hồ hiển thị54Hình 4. 3: Giao diện điều khiển nhà máy gỗ trên WinCC35(1): Băng tải; (2): hướng di chuyển của băng tải; (3): cảm biến ; (4): Số lượng

đang đếm; (5): Phôi; (6): giao diện điều khiển: động cơ quay thuân, động cơ quay

nghịch, STOP, tốc độ yêu cầu, tốc độ thực tế.

4.1.1 Điều khiển và giám sát tốc độ động cơ băng tải

4.1.1.1 Sơ đồ khối:Hình 4. 4: Sơ đồ khối điều khiển động cơHình 4. 5: Sơ đồ mạch điều khiển động cơ băng tải.364.1.1.2 Thiết kế mạch điều khiển động cơ

4.1.1.3 Nguyên lý hoạt động:

 Bằng PLC:

Điện áp 220V qua nguồn 24V được cấp vào PLC. Sau khi PLC được cấp điện

sẽ điều khiển các thiết bị ngoại vi hoạt động.

- Ban đầu PLC sẽ được nối với Board Analog, thơng qua Board Analog PLC

-có thể điều khiển được biến tần.

Biến tần sẽ được nối trực tiếp với động cơ. Thông qua biến tần động cơ sẽ

quay thuận, quay nghịch, tốc độ nhanh chậm sẽ được điều khiển thông qua-PLC.

Động cơ sẽ được kết nối với Encoder, lúc này Encoder có cơng dụng kiểm-tra tốc độ động cơ đã đạt được như yêu cầu của người đề ra hay chưa.

Thơng qua bộ PID đã được lập trình sẵn sẽ giúp động cơ nhanh đạt được tốc-độ như yều cầu.

Sau khi động cơ bắt đầu quay các Timer sẽ bắt đầu đếm, khi Timer đếm

được 5(s) thì Xylanh A sẽ đẩy vật đi lên và 1(s) sau thì Xylanh A đi xuống-về vị trí ban đầu.

 Bằng tay:

Khi tủ điện được cấp nguồn 220V, sau khi qua bộ giảm áp còn 24V thì PLC-sẽ hoạt động.

Ban đầu PLC sẽ được nối với Board Analog, thơng qua Board Analog PLC-có thể điều khiển được biến tần.

Lúc này trên tủ điện sẽ có các nút điều khiển động cơ, khi nhấn nút quay

thuận động cơ sẽ bắt đầu hoạt động. Thông qua bộ PID được lập trình từ-trước động sẽ nhanh chóng đạt đến tốc độ yêu cầu.

Tương tự cho nút quay nghịch.

Sau khi động cơ bắt đầu quay các Timer sẽ bắt đầu đếm, khi Timer đếm

được 5(s) thì Xylanh A sẽ đẩy vật đi lên và 1(s) sau thì Xylanh A đi xuống-về vị trí ban đầu.

 Trên Wincc:

Khi tủ điện được cấp nguồn 220V, sau khi qua bộ giảm áp còn 24V thì PLC

sẽ hoạt động.37-Ban đầu PLC sẽ được nối với Board Analog, thơng qua Board Analog PLC-có thể điều khiển được biến tần.

Trên màn hình Wincc sẽ có các nút điều khiển

Khi nhập vào ơ “ Tốc độ yêu cầu” và nhấn nút quay thuận động cơ sẽ được

khởi động. Thơng qua bộ PID được lập trình từ trước động sẽ nhanh chóng-đạt đến tốc độ yêu cầu.

Sau khi động cơ bắt đầu quay các Timer sẽ bắt đầu đếm, khi Timer đếm

được 5(s) thì Xylanh A sẽ đẩy vật đi lên và 1(s) sau thì Xylanh A đi xuống-về vị trí ban đầu.

Tương tự cho nút quay nghich.4.1.1.4 Giao diện điều khiển động cơ băng tải trên Wincc.Giao diện điều khiển tốc độ băng

tải38Hình 4.6: Giao diện điều khiển động cơ băng tải trên Wincc.

Cách nhập: Ban đầu ta sẽ nhập tốc độ muốn điều khiển vào ô ( Tốc độ yêu cầu) ở bên

trên. Sau khi tốc độ được nhập, thông qua bộ xử lý PID tốc độ của động cơ băng tải sẽ

được trả về ô ( Tốc độ thực tế).4.1.5 Lưu đồ thuật toán điều khiển tốc độ động cơ băng tải.39Bắt đầuNhập tốc độBộ xử lý PIDENCODERSAI

Tốc độ đã nhậpBộ xử lý PIDĐÚNG

Bộ đếm thời gianĐộng cơ băng tảiHình

: Lưu đồ thuật toán điều khiển tốc độ động cơ băng tải.

KẾT 4.7

THÚC4.1.2 Điều khiển bàn nâng.

4.1.2.1 Sơ đồ khối:

STARTĐÈN BÁOPLCBỘ ĐẾM THỜI

GIAN

BÀN NÂNG

HẠROLE40XYLANH

Hình 4.8: Sơ đồ khối bàn nâng hạ

4.1.2.2 Thiết kế mạch điều khiển bàn nâng hạ.Hình 4.9: Sơ đồ mạch điều khiển bàn nâng hạ

4.1.2.3 Nguyên lý hoạt động.

- Khi động cơ băng tải đã bắt đầu hoạt động. Lúc đó bộ đếm thời gian TIMER bắt đầu

hoạt động. Khi Timer đếm được 5s sẽ kích Role hoạt động. Role khi đó sẽ kích Xylanh

đẩy lên, khi Xylanh đi lên theo đó bàn nâng hạ cũng sẽ được đẩy lên.

- Sau khi bàn nâng hạ được nâng lên, lúc đó sẽ có những cơng nhân làm nhiêm vụ tiếp

theo, trong khoảng thời gian đó Timer sẽ tiếp tục đếm, khi đếm được thêm 2s kể từ lúc

bần được nâng lên thì Xylanh sẽ đi xuống theo đó bâng nâng hạ sẽ được đưa xuống

băng tải.414.1.2.4 Giao diện bàn nâng hạ trên Wincc.

Hình 4. 10: Giao diện bàn nâng hạ trên WinCCBàn nâng hạCơng nhân4.1.2.5 Lưu đồ thuật tốn điều khiển bàn nâng hạ.

Bắt đầu42Nhập tốc độBộ xử lý PIDTIMER

5< T <7ĐÚNG

ROLEXylanhSAI

SAITIMER

T=7ĐÚNG

ROLE

Xylanh

STOPKẾT THÚC

Hình 4. 11: Lưu đồ thuật tốn điều khiển bàn nâng hạ

4.2 Kết quả đạt được.

4.2.1 Tủ điện:4389610

5

74

3

12Hình 4. 12: Hình ảnh tủ điều khiển(1): Nút nhấn START (giúp tủ điện bắt đầu kết nối với PLC) (2): Nút nhấn STOP

(khi gặp sự cố sẽ dừng hoạt động) (3): Cơng tắc nguồn(ON-OFF nguồn vào)(4):Đèn nguồn(khi đèn sáng thì nguồn đã được cấp) (5): Nút nhấn động cơ quay thuận

(6): Đèn báo động cơ đang quay thuận (7): Nút nhấn động cơ quay nghịch3(8):644Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Kết quả điều khiển quá trình hoạt động của nhà máy sản xuất gỗ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×