1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Kết quả thực nghiệm

3 Kết quả thực nghiệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.3.2 Số liệu khảo sát.

4.3.2 Kết quả đạt được.

4.3.2.1 Tốc độ 200(vòng/phút)

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

=X(i)(s)

5.042

6.064

5.899

5.192

6.048

5.947

5.819

6.448

5.678

5.993200(vòng/phút)

( X(i) - )

-0.771

0.251

0.086

-0.621

0.235

0.134

0.006

0.635

-0.135

0.18

5.813( X(i) - )2

0.594

0.063

0.007

0.386

0.055

0.018

0

0.403

0.018

0.032Hình 4.15: Biểu đồ đo tốc độ hàm PID của động cơ ở mức 200 vòng/phút

4.3.2.2 Tốc độ 1000(vòng/phút)

STT

1

2

3

4

5X(i)(s)

7.740

7.903

7.836

7.987

7.5031000(vòng/phút)

( X(i) - )

-0.127

0.036

-0.031

0.12

-0.364( X(i) - )2

0.016

0.001

0.001

0.014

0.132

486

7

8

9

10

=8.124

8.225

7.440

7.675

8.2350.257

0.358

-0.4227

-0.192

0.368

7.8670.066

0.128

0.182

0.037

0.135Hình 4. 16: Biểu đồ đo tốc độ hàm PID của động cơ ở mức 1000 vòng/phút.4.3.2.3 Tốc độ 1450(vòng/phút)

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

=X(i)(s)

8.219

8.447

8.563

8.336

8.373

8.484

8.395

8.127

8.657

8.1481450(vòng/phút)

( X(i) - )

-0.157

0.071

0.193

-0.04

0.004

0.108

0.019

-0.249

0.281

-0.228

8.376( X(i) - )2

0.025

0.005

0.037

0.002

0.

0.012

0.

0.062

0.079

0.05249Hình 4. 17: Biểu đồ đo tốc độ hàm PID của động cơ ở mức 1450 vòng/phút.Với X(i):

:Thời gian để động cơ đạt được tốc độ yêu cầu.

Thời gian trung bình để động cơ đạt được tốc độ yêu cầu.Nhận xét chung:

Kết quả khảo nghiệm cho thấy thời gian để động cơ đạt được tốc độ theo yêu

cầu là khác nhau. Phụ thuộc vào tốc độ đề ra. Cụ thể là: tốc độ yêu cầu càng cao thì

thời gian để động cơ đạt được tốc độ yêu cầu càng lớn ( 250vòng/phút5.813(s) <

500vòng/phút 6.913(s) < 750vòng/phút7.55(s) < 1000vòng/phút7.867(s) <

1250vòng/phút8.018(s) < 1450vòng/phút8.376(s)).

Phương sai và độ lệch chuẩn của từng tốc độ yêu cầu cũng không phụ thuộc với

nhau. Mỗi tốc độ yêu cầu đều có phương sai và độ lệch chuẩn riêng biệt. Độ lệch

chuẩn của từng mốc thời gian cho ta biết về sự biến thiên từng giá trị quan sát đối với

giá trị trung bình.50Chương 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

5.1 Kết luận:

Sau hơn bốn tháng tìm hiểu và nghiên cứu khóa luận nhóm chúng em đã hoàn

thành các yêu cầu được giao về đề tài.

Nhóm chúng em đã thiết kế hồn tất tủ điện điều khiển tốc độ động cơ dùng

PLC thông qua biến tần:

 Có thể điều khiển động cơ quay thuận quay nghịch bằng nút nhấn trên tủ điện

cũng như điều khiển giao diện Wincc trên máy tính.51 Thiết kế được giao diện nhà máy gỗ trên giao diện Wincc giúp người quản lý

giao tiếp dễ dàng với hệ thống thông qua máy tinh.

 Điều chỉnh được tốc độ động cơ theo ý muốn của người quản lý.

 Khi có sự cố có thể dừng chương trình một cách dễ dàng bằng nút Stop.5.2 Đề nghị

Với dòng CPU 1211C DC/DC/DC số lượng ngõ ra còn hạn chế và chưa có ngõ

ra Analog nên trong qua trình thiết kế gặp khá nhiều khó khăn. Cần phải sử dụng thêm

Board mở rộng tín hiệu Analog. Việc có khá ít ngõ ra cũng khiến việc lập trình gặp

nhiều hạn chế khơng thể điều khiển được nhiều thiết bị ngoại vi. Vì thế có thể dùng

các CPU khác mạnh hơn như CPU 1214C AC/DC/RLY, CPU 1511 – 1PN....

Trong quá trình điều khiển tốc độ động cơ mỗi tốc độ sẽ có các thơng số PID

(Ki, Kp, Kd) phù hợp nên trong quá trình sản xuất cần tìm ra tốc độ tối ưu Nhất để có

thể tìm ra bộ thơng số PID phù hợp.Xu hướng phát triển:

Nước ta với diện tích rừng lớn cùng với cơng nghệ khai thác gỗ đạt chuẩn quốc tế vì

thế nên sản lượng gỗ khai thác rất lớn. Qua đó ngành công nghiệp chế biến gỗ rất cần

được chú trọng.

Nhà máy gỗ hiện nay tuy đã có những băng tải dùng để sản xuất, nhưng quy mơ vẫn

còn nhỏ. Các dây chuyền vẫn chưa liên kết được với nhau. Qua các công đoạn vẫn

dùng người lao động để thực hiện.

Xu hướng chung đề ra là:

- Thiết kế quy mô nhà máy lớn hơn.

- Băng tải cần có tốc độ và diện tích bề mặt lớn hơn.

- Cần gắn những cánh tay Robot để giảm nguồn lao động.

- Những dây chuyền băng tải nên có tính liên kết với nhau thành một dây chuyền sản

xuất hoàn thiện.52TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

1. Trần Văn Hiếu, 2011, Tự động hóa PLC S7 1200 với Tia Portal. Nhà xuất bản

Khoa Học Và Kỹ Thuật

2. Trần Văn Hiếu, 2017, Thiết Kế Hệ Thống HMI/SCADA với TIA Portal. Nhà

xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật

Trang Web

https://www.ebookbkmt.com/2017/03/tong-hop-tai-lieu-ve-plc-siemens.html

http://plcprovn.com/tia-portal-toan-tap-phan-mem-siemens-tiaportal-v13.t5701.html

https://www.youtube.com/results?search_query=ngoc+automation

http://www.mitsubishielectric.com/fa/vn_vi/download/manual/pdf/drv/

inv001.pdf53PHỤ LỤC

Code lập trình PLC:

Chương trình điều khiển động cơ băng tải quay thuận.Chương trình điều khiển động cơ băng tải quay nghịch.Chương trình Stop băng tải 1.54Chương trình nút Start.Chương trình nút Manual.Chương trình Stop all.55Chương trình điều khiển bàn nâng 1.Chương trình đếm của cảm biến 156Chương trình kích bit mơ phỏng băng tải.Chương trình điều khiển bàn nâng 2.Chương trình tính tốn tốc độ động cơ57Chương trình điều khiển hàm đếm xung tốc độ cao.Chương trình điều khiển động cơ băng tải 2 quay thuận.Chương trình điều khiển động cơ băng tải 2 quay nghịchChương trình Stop băng tải 2.58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Kết quả thực nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×