1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Một số cơ cấu cắt thường dùng

2 Một số cơ cấu cắt thường dùng

Tải bản đầy đủ - 0trang

`Cơ cấu cắt rất đa dạng, dựa vào một số đặc điểm sau mà phân loại:

Theo cấu tạo hình dạng của dụng cụ cắt bao gồm: Dao dạng đĩa phẳng, dạng đĩa

răng, dạng phẳng, dạng dải răng, dạng lưỡi liềm, dạng hình chén, hình nón cụt, dạng

cung cong, dạng chậu, dạnh đường xoắnHình 2.3 Các loại dao cơ bản

a. Đĩa dao phẳng

b. Dao đĩa rang

c. Dao lưỡi bản

d. Dao dài rang

e. Dao cắt lưỡi liềm f. Dao dạng hình chén

g. Dao dạng dây13`Theo hình dạng bề mặt cắt gồm có: lưỡi dao dạng răng, dạng sóng, dạng phẳng,

dạng mài một mặt nhẵn, dạng mài 2 mặt nhẵn…Hình 2.4 Các dạng lưỡi dao cơ bản

a. Lưỡi răng nhọn; b. Lưỡi răng cong; c. Lưỡi mài 2 mặt nhẵn; d. Lưỡi mài 1 mặt nhẵn

Theo hình thức cắt gồm có: cắt dưới áp lực, cắt kiểu bào, rơi tự do, cắt tự doHình 2.5 Các dạng dao cắt

a. Nén có tấm kê chắnb. Bào14c. Tự do`Theo vị trí của dụng cụ cắt gồm có: Cố định, tịnh tiến, quay, chuyển động giao động.

Chuyển động tương đối để cắt giữa vật liệu cắt và cơ cấu cắt được tạo thành bởi:

Vật liệu cắt chuyển động còn cơ cấu cắt cố định.

Cơ cấu cắt chuyển động còn vật liệu cắt đứng yên.

Cả vật liệu lẫn cơ cấu cắt chuyển động.

Qúa trình cắt sẽ diễn ra thuận lợi nếu chọn đúng dụng cụ cắt, chọn đúng loại

chuyển động giữa vật liệu cắt và cơ cấu cắt.

Tính đa dạng của phương pháp và thiết bị cắt tạo ra khả năng sử dụng các cơ cấu

khác nhau trong việc chế tạo thiết bị đo.

Đề tài Ứng dụng Loadcell vào thiết kế chế tạo mơ hình đo lực cắt cành cây cở nhỏ sử

dụng loại dao thẳng đứng, làm bằng lá thép dày 2-2.2mm được mãi nhẵn 1 góc 10o.

2.3 Một số thiết bị phục vụ xác định lực trong thí nghiệm.

Trong thực phẩm, cấu trúc đặc trưng của sản phẩm tạo nên các tính chất cảm

quan của nó chẵng hạn như: Màu, mùi, hình dạng, nhớt, dẽo, cứng, dai, giòn…. Việc

ứng dụng cơng nghệ thí nghiệm hiện đại trong phân tích cấu trúc thực phẩm đã trở nên

phổ quát, không chỉ để sản xuất ra một sản phẩm có chất lượng tốt mà còn để biết sản

phẩm đó có được chấp nhận hay khơng thơng qua các thí nghiệm mơ phỏng hành vi

cảm quan của người dùng như: cắn, xé, kéo, nén, bóp,….Hình 2.6 Một số kiểu đo cấu trúc thực phẩm15`Phân tích cấu trúc là đo đếm các thuộc tính cơ học của vật liệu/sản phẩm. Trong

đó vật liệu/sản phẩm sẽ chịu một lực tác dụng có kiểm sốt của máy thơng qua các đầu

đo mẫu... từ đó các dữ liệu do cảm biến đo được (sinh ra từ phản ứng của vật liệu/sản

phẩm lên đầu đo mẫu). Sẽ được phân tích, thống kê và biểu diễn lại dưới dạng bảng

biểu hoặc đồ thị trực quan.

2.4 Một số máy đo cấu trúc thực phẩm thường được sử dụng

2.4.1 Máy đo cấu trúc thực phẩm CT3-10 của hãng BrookfieldHình 2.7 Máy phân tích cấu trúc CT3 Brookfield

Máy phân tích cấu trúc CT3 là dòng máy phân tích cấu trúc vật liệu bao gồm

phân tích lực kéo, nén, đàn hồi, độ mềm, độ dai, độ xốp, bloom test, TPA test.

Thao tác vận hành máy phân tích cấu trúc qua phần mềm kết nối máy tính, phần

mềm đáp ứng hầu hết các ứng dụng phân tích cấu trúc vật liệu.

Màn hình hiển thị LCD có cổng kết nối RS232 để kết nối với máy tính.

Nguyên lý hoạt động của máy phân tích cấu trúc thực phẩm CT3: là nén hoặc

kéo mẫu với các phụ kiện phù hợp. Với việc điều khiển lực nén hoặc kéo bạn có thể

mơ phỏng được hầu hết các điều kiện tác động trên dải rộng các sản phẩm thực phẩm,16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Một số cơ cấu cắt thường dùng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×