1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Các bước hiệu chỉnh trên phần mềm điều khiển.

4 Các bước hiệu chỉnh trên phần mềm điều khiển.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiếp theo nhấn chuột trái vơ hình và kéo ra một bên thì sẽ thấy được 2 hình. Hình

tại vị trí cũ là hình được lấy từ bên ngồi vơ phần mềm có nét liền đậm ( hoặc màu sắc

nào đó mà hình có sẵn ), hình 2 là hình do phần mềm xuất gcode tạo ra, đường biên

dạng sẽ có nét đơi và có màu đen. Xóa hình ban đầu và giữ lại hình do phần mềm xuất

ra.Sau đó chọn vào hình ảnh để chỉnh về đơn vị mm, ở mục X là khoảng cách của

hình so với góc tọa độ theo phương X, mục Y là khoảng cách của hình so với góc tọa

độ theo phương Y, mục W là chiều rộng của hình, mục H là chiều cao hình.43Tiếp theo chọn mục Extensions -> laserengraver -> laser -> xuất hiện hộp thoại

Laser. Laser engraving speed là chỉnh tốc độ hoạt động, File là tên file Gcode cần lưu

-> Apply -> OK.Trong hộp thoại Laser, ở thư mục Preferences -> Directory là địa chị lưu file

Gcode, Units là chỉnh đơn vị chạy mm. Sau đó phải chọn về mục “Laser” và nhấn

“Apply”. Nếu còn ở mục “Preferences” mà chọn “Apply” thì phần mêm sẽ khơng xuất

được file Gcode.444.4.1 Hiệu chỉnh trên phần mêm Notepad

Vì phần mềm Inkscape là phần mềm xuất file hình ảnh sang file gcode cho khắc

lazer. Do đó để sử dụng file Gocde cho Robot vẽ thì cần qua thêm một bước trung gian

là dùng phần mềm Notepad để hiệu chỉnh Gcode lại cho phù hợp với Robot vẽ tranh

ứng dụng nguyên lý máy CNC.

Sau khi có được file Gcode xuất ra từ phần mềm Inkscape, tiến hành mở file bằng

phần mềm NotePad.Trên thanh công cụ chọn Edit -> Replace (hoặc tổ hợp phím Ctrl + H), xuất hiện

hộp thoại Replace, ở mục “Find what” điền M03, ở mục “Replace with” điền G0 Z-3

-> Replace All để thay thế M03 thành G0 Z0.

45Tương tự thay M05 thành G0 Z-2 và điều chỉnh tốc độ bằng cách thay F50 thành

F1200. Sau đó chọn “Save”.

4.5. Phương pháp bố trí khảo nghiệm Robot vẽ tranh ứng dụng nguyên lý máy

CNC.

Từ phần mềm AutoCad, vẽ các đường ngang, dọc và chéo với độ dài 100mm, sau

đó lập trình vẽ trên giấy và tiến hành đo kích thước bằng thước kẹp. Kết quả đo được

thể hiện như bảng dưới đây.

Bảng 4.1. Bảng khảo sát độ chính xác của máy vẽ tranh

Lần

1Đường ngang

(mm)

99,98Đường dọc

(mm)

100,04Đường chéo

(mm)

99,88299,86100,0899,803100,02100,0299,90499,9299,9899,865100,0410099,96699,9099,9499,92799,9899,9899,88810010099,90999,9499,9299,941099,96100,0299,8646Trung bình99,9

610090,89Phương sai0,003110,002170,00206Đợ lệch ch̉n0,052920,044230,04313Kết luận: Kết quả cho thấy sự sai lệch giữa kích thước kẻ vẽ trên giấy và kích

thước thực tế dao động từ 99,95 – 100,05 khi thực hiện vẽ trên hình với kích thước

100mm.

4.6 Mợt sớ hình ảnh trong q trình thực hiện đê tài.Hình 4.8 Mơ hình Robot vẽ tranh đang được khảo nghiệm để cân chỉnh các trục.47Chương 5

KẾT LUẬN

5.1 Kết luận.

Đã tính tốn, thiết kế, chế tạo mơ hình Robot vẽ tranh ứng dụng nguyên lý máy

CNC

Thiết kế và lắp ráp mạch điều khiển mơ hình Robot vẽ tranh sử dụng vi điều

khiển Uno R3, liên kết các modem cơng suất qua Shield V3

Tính tốn chọn lựa driver cơng suất để điều khiển cơ cấu chấp hành ở các trục sử

dụng module A4988.

Ứng dụng phần mềm để phân tích file ảnh thành file Gcode nạp vào bộ điều

khiển của máy vẽ.

Thiết lập chương trình, hiệu chỉnh các thơng số hoạt động theo tỉ số truyền của

các động cơ ở các phương.

Khảo nghiệm sơ bộ, đánh giá khả năng hoạt động của mơ hình, kết quả cho thấy

sự sai lệch giữa kích thước kẻ vẽ trên giấy kích thước thực tế giao động từ 99,95 –

100,05 khi thực hiện vẽ trên hình với kích thước 100mm.

5.2 Đê nghị.

Do thời gian thực hiện đề tài có hạn nên chưa thể tìm hiểu và khảo nghiệm nhiều

cách vẽ hơn để đạt được mức độ cao và độ chính xác trong điều khiển.

Cần nghiên cứu và phát triển hơn nữa để có thể kết hợp nhiều loại bút vẽ cùng

lúc, tạo ra những bức tranh với chất lượng cao hơn.

Khuyến khích sinh viên tiếp tục nghiên cứu và phát triển mơ hình để có thể hiểu

rõ hơn về nguyên lý hoạt động của máy CNC ngoài thực tế.48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Các bước hiệu chỉnh trên phần mềm điều khiển.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×