1. Trang chủ >
  2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
  3. Kế hoạch kinh doanh >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Các lỗ hỏng liên kết mà HTX thường gặp

2 Các lỗ hỏng liên kết mà HTX thường gặp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nơng dân hợp tác với nhau và mong đợi có được thu nhập cao hơn từ những cải

thiện trong tiếp cận thị trường đầu vào, đầu ra và các dịch vụ hỗ trợ. VD: HTX mua vật tư

đầu vào theo tập thể có thể tạo ra một số lợi ích cho các thành viên bao gồm (1) Mua vật tư

với giá thấp nhờ mua số lượng lớn và trực tiếp từ người cung cấp (2) HTX mua theo tập

thể sẽ giảm được chi phí vận chuyển nếu phải mua xa. (3) Tiêu thụ qua tập thể , HTX có

khả năng hợp đồng bán với số lượng lớn, đảm bảo uy tín và hạn chế rủi ro…

Tóm lại, liên kết ngang mạng lại các lợi thế như sau:

 Giảm chi phí sản xuất, kinh doanh cho từng thành viên của HTX qua đó tăng lợi ích

kinh tế cho từng thành viên.

 Đảm bảo được chất lượng và số lượng cho khách hàng.

 Có thể ký hợp đồng đầu ra, sản xuất quy mô lớn.

 Phát triển sản xuất, kinh doanh một cách bền vững.

Làm gì để thúc đẩy liên kết ngang?

Một điều quan trọng khi thúc đẩy liên kết ngang: Thành lập và hoạt động HTX

phải xuất phát từ nhu cầu của người dân và tham gia vào HTX phải mang lại lợi ích kinh

tế cho từng hộ. Như thế hoạt động của HTX mới có thể bền vững.

Giống như các hình thức thúc đẩy liên kết dọc thì các hình thức liên kết ngang

cũng nhằm để các hộ có cùng nhu cầu, sở thích và/hoặc mục tiêu kinh tế gặp nhau:

 Tổ chức tham quan cho các nông dân học tập mơ hình sản xuất kinh doanh và hỏi

kinh nghiệm về kinh tế tập thể.

 Tập huấn nâng cao kiến thức về thị trường cho người dân chỉ ra rõ ràng các lợi ích

kinh tế khi tham gia vào tổ/nhóm

 Tổ chức các cuộc đối thoại với những người hiện đang sản xuất, kinh doanh

( Doanh nghiệp)

Trong quá trình liên kết ngang giữa các chủ thể trong cùng một tác nhân cũng

thường xảy ra những lỗ hổng sau đây và cần được phân tích:

- Động lực liên kết của các chủ thể là gì? Liên kết để giảm chi phí sản xuất/chế

biến có phải là mục tiêu của liên kết không?

- Liên kết để tăng quyền lực thị trường với những nhà cung cấp đầu vào và với những

người mua sản phẩm đầu ra?

- Liên kết để tạo điều kiện ổn định giá cả và cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào cho các

tác nhân phía trước của CGT?- Liên kết để tiết kiệm được nguồn lực sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất/chế

biến và năng lực cạnh tranh của sản phẩm?

- Liên kết để bảo vệ tốt hơn thương hiệu của sản phẩm?

- Liên kết để tiếp cận dễ hơn thị trường đầu vào, đầu ra và các dịch vụ hỗ trợ

1.2.2 Liên kết dọc

Liên kết dọc là liên kết giữa các tác nhân trong các khâu khác nhau của chuỗi (Vd:

HTX liên kết với doanh nghiệp hoặc nhà bán buôn, nhà bán lẻ thông qua hợp đồng tiêu

thụ sản phẩm).

Tại sao cần liên kết dọc? Liên kết dọc có tác dụng:

 Giảm chi phí chuỗi.

 Có cùng tiếng nói của những người trong chuỗi.

 Hợp đồng bao tiêu sản phẩm được bảo vệ bởi luật pháp nhà nước.

 Tất cả thông tin thị trường đều được các tác nhân biết được để sản xuất đáp ứng nhu

cầu thị trường.

 Niềm tin phát triển chuỗi rất cao.

Làm gì để thúc đẩy liên kết dọc?

Để thúc đẩy liên kết dọc phát triển bền vững, có thể thực hiện các hình thức sau:

 Khuyến khích các tác nhân chuỗi tham gia vào các hội chợ thương mại và tổ chức

triển lãm nhằm tập hợp các tác nhân trong cùng một chuỗi.

 Tổ chức các cuộc họp /hoặc hội thảo giữa nguời bán và nguời mua, đi tham các

 nhà mua và/hoặc bán sản phẩm nhằm xây dựng quan hệ kinh doanh

 Xây dựng Webside giao dịch tạo điều kiện thuận lợi cho cả đơi bên trong việc tìm

kiếm nguời mua và người bán tiềm năng.

 Tập huấn nâng cao năng lực quản lý kinh doanh cho các tác nhân tham gia liên kết.

Mọi hình thúc thúc đẩy đều nhằm đến việc làm thế nào để các tác nhân có thể “gặp”

nhau!

Trong mối liên kết dọc thường xảy ra những lõ hổng cần được phân tích sau đây:

- Nguyên tắc cả hai cùng có lợi “Win-Win” có được tuân thủ hay khơng? Cơng cụ phân

tích kinh tế chuỗi để xác định phân phối lợi nhuận giữa các tác nhân tham gia trong CGT

được sử dụng để phân tích vấn đề này. Bên cạnh với việc phân tích kinh tế chuỗi, cũng

cần thiết kết hợp với phân tích định tính về các mặt lợi ích phi tài chính khác của các tác

nhân, cũng như kết hợp với việc phân tích chi phí cơ hội của các tác nhân tham gia CGT.- Mối liên kết có dựa trên nguyên tắc hợp đồng kinh tế hay khơng? Đây có lẻ là ngun

nhân chủ yếu dẫn đến vấn đề bội tính xảy ra giữa các tác nhân khi nguyên tắc này chưa

được thực hiện.

- Tính minh bạch trong liên kết có được thực hiện khơng? Đây được xem là chất keo kết

dính cho sự liên kết bền vững, nếu như tính minh bạch được thể hiện giữa các tác nhân

khi tham gia liên kết.

- Động lực liên kết có đúng chưa? Khi các tác nhân tham gia liên kết với nhau dựa trên

động lực thúc đẩy cho các mối quan hệ kinh doanh của tất cả các tác nhân trở nên tốt hơn

cả về mặt giá cả, chất lượng và lợi nhuận, lúc đó hiệu quả của sự liên kết sẽ được phát

huy. Ngược lại, nếu liên kết xuất phát từ quan điểm chiếm dụng vốn lẫn nhau hay để lợi

dụng chính sách hỗ trợ của Nhà nước hay từ các Chương trình dự án trong và ngồi nước,

lúc đó mối liên kết này chắc chắn sẽ bị phá vỡ nhanh chóng.

- Liên kết dọc sẽ thành công khi nào? Khi mà các tác nhân hành vi theo quan điểm tối đa

hóa lợi nhuận trong dài hạn. Thêm vào đó, nếu các tác nhân tham gia liên kết đeo đuổi

chiến lược kinh doanh “Lợi nhuận trên số đơng”, lúc đó khả năng liên kết bền vững sẽ

được duy trì và phát triển.

1.3 Phân biệt chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị

Chuỗi cung ứng là SỰ KẾT NỐI của tất cả các hoạt động, bắt đầu từ khâu sản xuất

nguyên vật liệu thành sản phẩm hoàn chỉnh & kết thúc khi sản phẩm đến tay người tiêu

dùng cuối cùng. Chuổi cung ứng xuất phát từ nhà cung ứng ->tiêu dùng (chuỗi đẩy- bán cái

mình

có)

Chuỗi giá trị là MỘT TẬP HỢP tất cả các hoạt động tập trung vào việc tạo ra hoặc

tăng thêm giá trị cho sản phẩm. Chuỗi giá trị xuất phát từ nhu cầu người tiêu dùng <- nhà

cung ứng (chuỗi kéo- bán cái khách hàng cần).

Ví dụ: Người nơng dân trồng rau

+ Chuỗi cung ứng: Người cung cấp hạt giống, phân bón  Người nông dân trồng rau 

bán cho thương lái  chợ đầu mối  người bán lẻ  người tiêu dùng cuối cùng.

+ Chuỗi giá trị: Khách hàng có nhu cầu về rau hữu cơ  người bán lẻ đặt hàng  chợ đầu

mối thương lái  yêu cầu người nông dân  người nông dân  yêu cầu người cung cấp

hạt giống, phân sinh học.1.4 Vai trò của HTX trong liên kết chuỗi gía trị

1.4.1 Các đặc điểm chính của thị trường nơng sản

Thị trường nơng nghiệp có một số đặc điểm khác biệt so với các thị trường khác. Đó là các

đặc điểm như sau:

a. Giá hàng hóa thay đổi nhanh chóng

Giá hàng hóa nơng sản có thể thay đổi đáng kể và đột ngột trong vòng một ngày hoặc một

tuần. Giá biến động là do sự điều phối kém của cung cầu. Những mặt hàng dễ thối hỏng như

Nơng dân nên làm gì?

Nắm bắt các thơng tin và

ứng phó với những biến động về giárau, quả tươi, sắn và cá tươi v.v. không thể bảo

quản lâu mà phải bán ngay nên giá của những

mặt hàng đó có xu hướng giảm nhiều vào cuối

thờiđiểm buôn bán hoặc khi có một lượng hàng lớn đột ngột xâm nhập vào thị trường làm cung

vượt quá cầu.

b. Tính mùa vụ

Nguồn cung nông sản thường tập trunghoạch thường rất thấp nhưng sau đó lạiGiá

CungNơng dân nên làm gì?

 Xác định và tận dụng việc sản xuất trái mùa

và các cơ hội tiếp cận thị trườngtăng lên cho đến tận vụ thu hoạch sau.Giátiếp theo. Giá nông sản trong mùa thuSố lượngvào vụ thu hoạch và một hoặc hai thángThời

Đầu vụ thuTuy nhiên, cần lưu ý rằng tính mùa vụ

của nguồn cung rất khác nhau giữa các sản phẩm nông nghiệp.Giữa mùaCuối vụ thu hoạchc. Dao động giá giữa các năm

Giá nông sản có thể dao động mạnh giữa các năm. Điều kiện tự nhiên (như thời tiết, sâu hại

và dịch bệnh) là một nguyên nhân chủ yếu gây ra dao động giá do tác động của nó tới

lượng cung. Ví dụ, thiên tai, sâu hại hay dịch bệnh có thể làm sản lượng nông nghiệp giảm

mạnh khiến cho giá tăng lên. Ngược lại, điều kiện thời tiết thuận lợi có thể tác động tích

cực tới sản lượng dẫn đến thị trường tràn ngập nông sản.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Các lỗ hỏng liên kết mà HTX thường gặp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×