1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Tầng đối lưu

* Tầng đối lưu

Tải bản đầy đủ - 0trang

www.environment-safety.comTầng trung gian

- Có độ cao 50 km đến 85 km

- Nhiệt độ giảm dần theo độ cao +20C đến – 920C nhiệt độ giảm là do

khơng có lớp khí hấp thụ năng lượng mặt trời

- Thành phần khí chủ yếu là oxy, nitơ, và một số loại ionTầng ion

- Ở độ cao là 85 km đến 100 km

- Nhiệt độ tầng tăng – 920C đến +12000C, nhiệt độ tầng này tăng cao

là do gần đến mặt trờ

- Thành phần khí chủ yếu tồn tại dạng ion

Tầng điện ly

:- Có độ cao trên 800 km nhiệt độ tầng tăng cao 17000C

September 27, 201911www.environment-safety.com1.1.4. Vai trò của mơi trường đối với con người

- Môi trường là không gian sống của con người

Năm- 106-105-104O(CN)1650184019301994 2010Dân số(tr.ng)0,1251,05,02005451.0002.0005.000 7.000DT(ha/ng)120.00015.0003.0007527,5157,53,0Suy giảm diện tích đất bình quân đầu người trên thế giới (ha/người)12September 27, 20191,88www.environment-safety.comDiện tích đất canh tác trên đầu người ở Việt NamNămBình quân đầu

người(ha/ ng)September 27, 201919401960197019922000       0,2        0,16        0,13       0,11    0,1013www.environment-safety.com- Môi trường là nơi cung cấp tài nguyên thiên nhiên cho con ngườiDầu khíThủy sảnSeptember 27, 2019TN nước14www.environment-safety.comSeptember 27, 201915Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Tầng đối lưu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×