1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+ Đặc tính vật lý, hóa học

+ Đặc tính vật lý, hóa học

Tải bản đầy đủ - 0trang

www.environment-safety.comb. Thành phần chất lượng nước ngầm

- Các ion nhưng Ca2+ , Mg2+ , Na+ , Fe2+ , Mn2+ , HCO-3 ,Cl- Các chất khí hòa tan trong nước ngầm H2S , CO2 , CH4Thông sốNguồn nước mặtNguồn nước ngầmNhiệt độThay đổi theo mùaTương đối ổn địnhLượng chất rắn lơ lửngThường cao và thay đổi theo mùa Thấp hoặc hầu như khơng cóChất khống hồ tanThay đổi theo chất đất, lượng Ít thay đổi, cao hơn nước mặt ở

mưa

cùng một vùng.Hàm lượng sắt (Fe2+) và Rất thấp, trừ dưới đáy hồ

Man gan (Mn2+)Thường xun cóKhí CO2 hồ tanRất thấp, gần bằng 0Có ở nồng độ caoKhí O2 hồ tanThường gần bão hồThường khơng tồn tạiKhí NH3Có ở các nguồn nước bị ơ nhiễmThường cóKhí H2SKhơngThường cóSiO2Có ở nồng độ trung bìnhCó ở nồng độ caoThường thấpThường ở nồng độ cao do phân

bón hố họcNO3Các viSeptember

sinh vật27, 2019Vi trùng (nhiều loại gây bệnh), vi Các vi trùng do sắt gây ra

38

rut

thườngwww.environment-safety.com2.2. Hiện tượng ơ nhiễm nước

2.2.1. Khái niệm ơ nhiễm nướcHình ảnh: Hồ, sơng bị ơ nhiễmSeptember 27, 201939www.environment-safety.comƠ nhiễm mơi trường nước là

nồng độ chất ô nhiễu vượt quá mức

an toàn cho phép, làm thay đổi chất

lượng nước về mặt vật lý, hoá học,

sinh học ảnh hưởng tới sinh vật sống

và con người hoặc làm cho nước

khơng thích hợp với bất cứ mục đích

sử dụng nào.

September 27, 201940www.environment-safety.com2.2.2. Các nguồn gây ô nhiễm nước1. Các nguồn gây ô nhiễm do tự nhiênHình ảnh lũ lụtSeptember 27, 201941www.environment-safety.comHình ảnh lũ và sau lũSeptember 27, 201942www.environment-safety.comÔ nhiễm nước do tự nhiên là những hiện tượng

của tự nhiên

Không chịu sự tác động của con người, tác động

vào môi trường

Làm ô nhiễm môi trường sống của sinh vật và

con ngườiSeptember 27, 201943www.environment-safety.com2. Các nguồn gây ô nhiễm do hoạt động nhân tạo

a. Nguồn ô nhiễm do sinh hoạtHình ảnh: hoạt động

hàng ngày của con

người trong sinh hoạtSeptember 27, 201944www.environment-safety.comSeptember 27, 201945www.environment-safety.com- Ô nhiễm nước thải sinh hoạt chưa

nhiều chất hữu cơ có nguồn gốc động

vật, thực vật và các vi khuẩn

- Gây nhiều dịch bệnh cho con người

- Làm giảm nồng độ oxy trong nước

- Ảnh hưởng tới hệ sinh thái nước

- Xử lý nước thải trước khi xả thải vào

môi trường

September 27, 201946www.environment-safety.comb. Ô nhiễm do nông nghiệp- Do nước thải của chuồng

trại chăn nuôiSeptember 27, 201947Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+ Đặc tính vật lý, hóa học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×