1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Ô nhiễm nước thải sinh hoạt chưa nhiều chất hữu cơ có nguồn gốc động vật, thực vật và các vi khuẩn - Gây nhiều dịch bệnh cho con người - Làm giảm nồng độ oxy trong nước - Ảnh hưởng tới hệ sinh thái nước - Xử lý nước thải trước khi xả thải vào môi trường

- Ô nhiễm nước thải sinh hoạt chưa nhiều chất hữu cơ có nguồn gốc động vật, thực vật và các vi khuẩn - Gây nhiều dịch bệnh cho con người - Làm giảm nồng độ oxy trong nước - Ảnh hưởng tới hệ sinh thái nước - Xử lý nước thải trước khi xả thải vào môi trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

www.environment-safety.comb. Ơ nhiễm do nơng nghiệp- Do nước thải của chuồng

trại chăn nuôiSeptember 27, 201947www.environment-safety.com- Do sử dụng các loại phân

bón hữu cơ trên đồng ruộng

- Do sử dụng các loại phân

bón hóa học như N,P,K

- Do sử dụng thuốc trừ sâu và

cá chất diệt cỏ dạiSeptember 27, 201948www.environment-safety.com-> ô nhiễm hóa chất do các chất hóa học như thuốc trừ sâu làm

giảm nguồn thức ăn của sinh vật trong nước.

-Tích tụ hóa chất trong dây chuyền thức ăn

- Làm ảnh hưởng tới sức khỏe của sinh vật và con người

- Nước có mùi hơi thối, ảnh hưởng tới mỹ quan của MT nước

- Làm giảm nồng độ oxy trong nước

- Gây hiện tượng phú dưỡng cho môi trường nước

c. Nguồn ô nhiễm do công nghiệpSeptember 27, 201949www.environment-safety.com- Tùy vào lĩnh vực sản xuất nước thải có thành phần và mầu sắc

khác nhau

- Nước thải có hàm lượng chất hữu cơ lớn làm giảm nồng độ oxy hòa

tan trong nước, gây mùi hôi thối

- Nước thải của nhà máy kim loại nặng gây độc đối với sinh vật và

con người và ảnh hưởng sự đa dạng sinh học

- Lượng nước thải xả thải vào mt vượt quá ngưỡng làm thay đổi tính

September 27, 2019

50

chất và mục đích sử dụng của nước.www.environment-safety.com2.2.3. Các loại ơ nhiễm nước

1. Ơ nhiễm nước do các chất hữu cơ

a. Ô nhiễm do các chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học

- Chất hữu cơ dễ bị phân

hủy sinh học là những chất

bị các vi sinh vật kị khí, háo

khí phân hủy trong mơi

trường, như xác các loại

động vật thực vật gồm có pr,

chất béo, hydrocacbon .September 27, 201951www.environment-safety.comb. Ô nhiễm do các chất hữu cơ khó bị phân hủy sinh học

Ơ nhiễm do các chất hữu cơ khó bị

phân hủy sinh học là những chất khó bị vi sinh

vật trong mơi trường phân hủy như chất tẩy

rửa tổng hợp, thuốc nhuộm, xà phòng, hóa

chất bảo vệ thực vậtSeptember 27, 201952www.environment-safety.comHình ảnh thuốc nhộmSeptember 27, 201953www.environment-safety.comHình ảnh thuốc trừ sâu

September 27, 201954www.environment-safety.com2. Ơ nhiễm nước do các chất vơ cơ

Ơ nhiễm nước do các chất vô cơ là nồng độ các chất vô cơ

trong nước vượt quá ngưỡng quy định cho phép như axit, kiềm vô cơ

hay các loại muối vô cơ. Làm chết các loại vi khuẩn, giảm q trình

tự làm sạch của mơi trường nước.

3. Ô nhiễm nước do các kim loại nặngSeptember 27, 2019Nước thải niken55Nước thải Cromwww.environment-safety.comHình ảnh khái thác chìSeptember 27, 201956www.environment-safety.comHậu quả nhiễm kim loại

nặngSeptember 27, 201957Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Ô nhiễm nước thải sinh hoạt chưa nhiều chất hữu cơ có nguồn gốc động vật, thực vật và các vi khuẩn - Gây nhiều dịch bệnh cho con người - Làm giảm nồng độ oxy trong nước - Ảnh hưởng tới hệ sinh thái nước - Xử lý nước thải trước khi xả thải vào môi trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×