1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Nội dung nghiên cứu của sinh thái học

b. Nội dung nghiên cứu của sinh thái học

Tải bản đầy đủ - 0trang

www.environment-safety.com1.2.2. Khái niệm hệ sinh thái

Hệ sinh thái là một tổ hợp của một quần xã sinh vật với môi

trường mà quần xã đó tồn tại, trong đó có các sinh vật tương tác với

sinh vật và sinh vật tương tác với mơi trường để tạo lên một chu trình

vật chất và sự chuyển hoá năng lượng.1.2.3. Cấu trúc hệ sinh thái

Cấu trúc hệ sinh thái gồm bốn thành phần: Môi trường, sinh vật

sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải

a.Môi trường

Môi trường sự tổng hợp các điều kiện và hiện tượng bên ngồi

có ảnh hưởng tới vật thể hay sự kiện

September 27, 201920www.environment-safety.comCác điều kiện và hiện tượng bên ngồi bao gồm các yếu tố vật

lý hố học, sinh học và bao gồm các nhân tố xã hội

Môi trường tự nhiên là bộ phận của tự nhiên chứa đụng các

điều kiện tự nhiên và các nguồn tài nguyên tự nhiên. Chúng có cấu

trúc phức tạp và được tồn tại và phát triển theo quy luật riêng

b. Sinh vật sản xuất

Là những sinh vật tự dưỡng có khả năng tự quang hợp hay

tổng hợp các chất hữu cơ từ vật chất vô cơ dưới tác dụng của ánh

sáng mặt trời gồm các loại thực vật, tảo, nấm và vi khuẩn

c. Sinh vật tiêu thụ

Là những sinh vật dị dưỡng khơng có khả năng quang hợp và

hóa tổng hợp.

September 27, 201921www.environment-safety.comd. Sinh vật phân huỷ

Là tất cả các sinh vật dị dưỡng, sống hoại sinh gồm các vi

khuẩn và nấm phân bố ở khắp mọi nơi

Chức năng phân huỷ xác các loại động thực vật chuyển chúng

thành các thành phần dinh dưỡng cho thực vật

Chức năng hệ sinh thái

Trao đổi vật chất và năng lượng để tái tổ hợp quần xã thích hợp

với điều kiện ngoại cảnh tương ứngSeptember 27, 201922www.environment-safety.com1.3. Tài nguyên

1.3.1. Khái niệm tài nguyênTN Rừng VNSeptember 27, 201923www.environment-safety.comSeptember 27, 201924www.environment-safety.comTài nguyên

->Tài nguyên bao gồm tất cả các nguồn vật liệu

(material), năng lượng (energy), thơng tin (information)

có trong trái đất và vũ trụ mà con người có thể sử dụng

phục vụ cuộc sống của con người và phát triển nhân

loại.September 27, 201925www.environment-safety.com1.3.2. phân lại tài nguyên* Căn cứ vào định nghĩa của tài nguyên thì tài nguyên được phân làm

hai loại chính

- Tài nguyên tự nhiên

- Tài nguyên con người

* Theo khả năng tái tạo của các loại tài nguyên trong tự nhiên phân làm

ba loại tài ngun chính.

- Tài ngun vĩnh viễn

- Tài ngun khơng tái tạo

- Tài nguyên tái tạo

->Tài nguyên sẽ bị cạn kiệt, khi con người khai thác và sử dụng một

cách không hợp lý

September 27, 201926www.environment-safety.com Những vấn đề tồn tại trong quá trình khai thác và sử dụng tài

nguyên ở Việt Nam.

- Nguồn nhân lực phát triển còn thấp kém nền đầu tư được tập trung

chủ yếu cho những cơng trình mang lại lợi ích trực tiếp, rất ít đầu tư

cho tái tạo các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

- Chế biến, chế tác nguyên vật liệu trong nền kinh tế Việt Nam còn rất

thấp và mức độ chi phí cho nguyên, nhiên, vật liệu cho một đơn vị

giá trị sản phẩm còn cao, sản phẩm tiêu dùng trong nước và xuất

khẩu chủ yếu ở dạng thô

- Các mục tiêu phát triển của các ngành sử dụng tài ngun còn mâu

thuẫn nhau và chưa có sự kết hợp một cách đồng bộ. Các cấp chính

quyền từ trung ương tới địa phương chưa quản lý có hiệu quả các

nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

September 27, 201927www.environment-safety.com- Sức ép về dân số tiếp tục gia tăng, số lượng và chất lượng lao động

kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động.

- Mơ hình tiêu dùng của người dân đang diễn biến theo chiều hướng

tiêu tốn nhiều nguyên vật liệu, năng lượng và thải ra nhiều chất

thải độc hại.

- Một số tệ nạn xã hội như nghiện hút, mại dâm, căn bệnh thế kỷ

HIV/AIDS, chưa được ngăn chặn gây thất thoát và tốn kém của cải

vật chất của xã hội tạo ra nguy cơ mất ổn định xã hội và mất cân

bằng sinh thái.September 27, 201928www.environment-safety.com1.3.3. Tài nguyên nước vấn đề quản lý và sử dụng

a. Vai trò của nước trong cuộc sống

- Nước là cuội nguồn của sự sống của các sinh vật và con người

+ Nơi nào có nước thì nơi đó mới có sự sống, nước chiếm

khoảng 80 – 90% khối lượng cơ thể của thực vật và khoảng 70%

khối lượng cơ thể của động vật. Nước thường tham gia vào q trình

sinh hố của cơ thể con người vì thế nếu mất từ 6 -8 % lượng nước

trong cơ thể thì con người sẽ lâm vào tình trạng hơn mê, nếu mất

12% lượng nước thì cơ thể con người sẽ chết.

+ Nước là dung môi tốt nhất trong tất cả các chất thuộc thể

lỏng và là dung môi hoà tan rất nhiều chất trong tự nhiên

+ Đối với cơ thể con người thiếu nước nguy hiểm hơn nhiều

so với việc thiếu thức ăn, thiếu nước con người dễ dẫn đến tử vong.

September 27, 201929www.environment-safety.com- Nước có ảnh hưởng tới khí hậu.

+ Nước có nhiệt dung lớn nên nó chuyển dịch vai trò của đại

dương về mặt khí hậu.

- Nước là đầu vào rất quan trọng và thiết yếu để phát triển kinh tế

xã hội

+ Nước là đầu vào của bất kỳ hoạt động sản xuất công nghiệp

của con người, khơng có nước sẽ khơng có sản phẩm cho con người

tiêu dùng. Khơng có loại tài ngun nào có thể thay thế được tài

nguyên nước trong quá trình chế biến, sản xuất sản phẩm cho con

người.

+ Nước phục vụ cho qua trình sinh hoạt hàng ngày của con

người như ăn uống, Tuy theo nhu cầu sử dụng mỗi cá nhân, lượng

nướcSeptember

cung27,cấp

cho mỗi người là khác nhau và thường khoảng30100 –

2019

300 lit nước/ một người/ ngàyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Nội dung nghiên cứu của sinh thái học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×