1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Ô nhiễm do các chất hữu cơ khó bị phân hủy sinh học

b. Ô nhiễm do các chất hữu cơ khó bị phân hủy sinh học

Tải bản đầy đủ - 0trang

www.environment-safety.comHình ảnh thuốc nhộmSeptember 27, 201953www.environment-safety.comHình ảnh thuốc trừ sâu

September 27, 201954www.environment-safety.com2. Ơ nhiễm nước do các chất vơ cơ

Ơ nhiễm nước do các chất vô cơ là nồng độ các chất vô cơ

trong nước vượt quá ngưỡng quy định cho phép như axit, kiềm vô cơ

hay các loại muối vô cơ. Làm chết các loại vi khuẩn, giảm quá trình

tự làm sạch của mơi trường nước.

3. Ơ nhiễm nước do các kim loại nặngSeptember 27, 2019Nước thải niken55Nước thải Cromwww.environment-safety.comHình ảnh khái thác chìSeptember 27, 201956Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Ô nhiễm do các chất hữu cơ khó bị phân hủy sinh học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×