1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ô nhiễm nước do các chất vô cơ

Ô nhiễm nước do các chất vô cơ

Tải bản đầy đủ - 0trang

www.environment-safety.comHình ảnh khái thác chìSeptember 27, 201956www.environment-safety.comHậu quả nhiễm kim loại

nặngSeptember 27, 201957www.environment-safety.com4. Ơ nhiễm nước do dầuHình ảnh ơ nhiễm

nước do dầuSeptember 27, 201958www.environment-safety.com5. Ô nhiễm do nhiệt độ

6. Ô nhiễm do các chất phóng xạ

7. Ô nhiễm do các tác nhận sinh học

Tác nhận gây ô nhiễm nguồn nước gồm các loại vi khuẩn

gây bệnh, kí sinh trùng và một số sinh vật khác

- Các loại vi khuẩn gây bệnh như, thương hàn, tả, lỵ….tùy

thuộc vào điều kiện môi trường và loại vi khuẩn mà thời gian tồn

tại trong nước là khác nhau.

VD: vi khuẩn thương hàn sống trong mt nước giếng 4 tuần, 25 ngày

trong mt nước sông. Hay vi khuẩn lỵ sống được 6 -7 ngày trong

nước.September 27, 201959Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ô nhiễm nước do các chất vô cơ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×