1. Trang chủ >
  2. Lớp 6 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 3)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài 3.Ta có: ∠MAQ và ∠MAP kề bù nên:

∠MAQ + ∠MAP = 1800

800 + ∠MAP = 1800

∠MAP = 1800- 800 = 1000

Và ∠MAP và ∠PAN kề bù nên:∠MAP + ∠PAN = 1800

1000 + ∠PAN = 1800

∠PAN = 1800 - 1000 = 800

Bài 4.a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có hai tia Oy, Oz và xOy < xOz

( vì 60o < 120o) nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz

Ta có:

∠xOy + ∠yOz = ∠xOz

600 + ∠yOz = 1200

∠yOz = 1200 - 600 = 600

Tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz và ∠xOy = ∠yOz ( = 600)Vậy tia Oy là phân giác của góc ∠xOz

b) Hai góc ∠xOz và ∠zOt kề bù , nên: ∠xOz + ∠zOt = 1800

1200 + ∠zOt = 1800

∠zOt = 1800 - 1200 = 600

Tia Oz nằm giữa hai tia Oy, Ot và ∠yOz = ∠zOt ( = 600)

Vậy tia Oz là phân giác của góc ∠yOt

Đề kiểm tra Học kì 2 Tốn 6 (Đề 1)

Bài 1. (3 điểm )Thực hiện phép tính:Bài 2. (2,5 điểm )Tìm x, biết:Bài 3. (2 điểm ) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 60 m, chiều rộng

bằng 2/3 chiều dài.

a) Tính diện tích mảnh vườn

b) Người ta lấy 3/5 diện tích mảnh vườn để trồng cây. Tính diện tích phần còn lại

của mảnh vườn.

Bài 4. (2điểm) Vẽ góc bẹt xOy. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy vẽ hai tia

Om, On sao cho ∠xOm = 1500 , ∠xOn = 300 .

a) Tính số đo góc mOn

b) Vẽ tia Op là tia đối của tia On. Tia Oy có phải là tia phân giác góc mOp

khơng ? Vì sao ?

Bài 5. (0,5 điểm)Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.Bài 2.c) x – 1,2 = 2,5 hoặc x – 1,2 = - 2,5

x = 2,5 + 1,2 hoặc x = - 2,5 + 1,2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 3)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×