1. Trang chủ >
  2. Lớp 6 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 5)

Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 5)

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. 1998.1998 – 2000.1996 = 1998.(1996 + 2) – (1998 + 2).1996

= (1998.1996 + 2.1998) – (1998.1996 + 2.1996)

= 2.1998 – 2.1996 = 2(1998 – 1996) = 2.2 = 4Bài 3. Giả sử người đó may 400 áo sơ mi này đều đúng chất lượng , số tiền người

đó lĩnh được là: 8000.400 = 3200000 (đồng)

Số tiền dôi ra là: 3200000 – 2600000 = 600000 (đồng)

Số tiền mỗi cái áo may đúng chất lượng hơn số tiền may một cái áo không đúng

chất lượng là: 8000 + 12000 = 20000 (đồng)

Số cái áo may không đúng chất lượng là: 600000 : 20000 = 30 (cái)

Số cái áo may đúng chất lượng là: 400 – 30 = 370 (cái)

Bài 4.a)Có ba tam giác được tạo thành, đó là:

∆OAB,∆OAC,∆ABC.

b)Các góc kề bù với góc AOB là:

∠AOD, ∠BOE

∠AOB và ∠AOD kề bù,

Nên ∠AOB + ∠AOD = 180o

45o + ∠AOD = 180o; ∠AOD = 180o-45o=135o;

Tương tự∠BOE = 135o;

c)Xảy ra hai trường hợp:

OC = 8 cm hoặc OC = 2 cm

Đề kiểm tra học sinh giỏi Tốn 6 (Đề 6)

Bài 1. (6 điểm) TínhBài 2. (3 điểm) Lúc 7 giờ 10 phút bạn Đức đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12

km/h. Lúc 7 giờ 25 phút bạn An đi xe đạp từ B đến A với vận tốc 16 km/h. Đến

lúc 7 giờ 55 phút hai bạn còn cách nhau 5 km. Hãy tính quãng đường AB.Bài 3. (5 điểm)

Bài 4. (5 điểm) Cho góc (AOB. Vẽ tia OC nằm giữa hai tia OA và OB. Gọi OD,

OE lần lượt là các tia phân giác cuả góc (AOC và (BOCb)Tìm giá trị lớn nhất của số đo góc ∠DOE

Bài 5. (1 điểm) Cho A là một số nguyên dương. Biết rằng trong ba khẳng định sau

đây P, Q, R chỉ có duy nhất một khẳng định sai.

P = “A + 51 là bình phương của một số tự nhiên”

Q = “A có chữ số tận cùng là 1”

R = “A – 38 là bình phương của một số tự nhiên”Hãy cho biết khẳng định nào là đúng, khẳng định nào là sai? Giải thích.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.Bài 2.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 5)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×