1. Trang chủ >
  2. Lớp 6 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 6)

Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 6)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hãy cho biết khẳng định nào là đúng, khẳng định nào là sai? Giải thích.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.Bài 2.Bài 3.Bài 4.Bài 5.

Giả sử khẳng định Q là đúng A + 51 có tận cùng là 2

P là khẳng định sai (vì khơng thể là bình phương số tự nhiên)

Khi đó A – 38 có tận cùng là 3 R là khẳng định sai (vì khơng là bình phương số tự

nhiên)

Vậy Q là khẳng định sai và P, R là hai khẳng định đúng.Đề kiểm tra học sinh giỏi Tốn 6 (Đề 7)

Bài 1. (3 điểm) Tính:Bài 2. (3 điểm)

a) Tìm số tự nhiên x, biết rằng: 2x:16=22013

b) Ngày 20/11/2008 là ngày thứ Năm. Hỏi ngày 20/11/2018 là ngày thứ mấy?

Bài 3. (2 điểm) Ba người cùng làm một cơng việc thì sẽ hồn thành cơng việc

trong 2 giờ 40 phút . Nếu làm xong công việc, người thứ hai phải mất 12 giờ mới

xong công việc. Hỏi người thứ 3 làm một mình thì phải mất bao nhiêu giờ mới

xơng cơng việc?

Bài 4. (2 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD, F là một điểm bất kỳ trên cạnh AD, BF

cắt CD kéo dài tại E. Nối điểm A với điểm E. Tính diện tích tam giác AEF. Biết

AF = 3cm, BC = 5cm, AB = 7cmĐáp án và Hướng dẫn giảiBài 1.

a) A = 1925

b) Số bị chia gồm 98 tổng, số 1 có mặt ở 98 tổng , số 2 có mặt ở 97 tổng, số 3 có

mặt ở 96 tổng, số 4 có mặt ở 96 tổng…, số 97 có mặt ở 2 tổng, số 98 có mặt ở 1

tổng.

Do vậy số bị chia bằng 1.98+2.97+3.96+…+98.1 bằng số chia. Vậy B = 1

Bài 2.b) Từ 20/11/2008 đến 20/11/2018 có 10 năm trong đó có 2 năm nhuận là 2012 và

2016.

Như vậy trải qua: 365.10 +2 = 3652 (ngày), mà 3562 : 7 = 521 (dư 5)

Vậy ngày 20/11/2018 là ngày thứ 3.

Bài 3.Bài 4.Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 8)

Bài 1. (6 điểm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 6)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×