1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Đề thi >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ưu và nhược điểm của câu hỏi TNKQ

Ưu và nhược điểm của câu hỏi TNKQ

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Ưu và nhược điểm của câu hỏi TNKQ

a. Ưu điểm:

- Rèn luyện kỹ năng dự đoán, suy luận và

lựa chọn phương án giải quyết vấn đề.

- Thuận lợi cho việc đánh giá những kiến

thức cơ bản mà học sinh cần đạt được.1. Ưu và nhược điểm của câu hỏi TNKQ

b. Nhược điểm:

- Khó đánh giá được các mức độ nhận

thức cao hơn như: Phân tích, tổng hợp,

khả năng tư duy, suy luận, kỹ năng trình

bày.1. Ưu và nhược điểm của câu hỏi TNKQ

b. Nhược điểm:

- Dễ dẫn đến sai số hệ thống như: Lựa

chọn cảm tính, lựa chọn thiếu cơ sở

logic, khoa học.

- Dần dần hình thành thói quen học vẹt.2. PHÂN LOẠI CÂU HỎI TNKQ

* Trắc nghiệm dạng câu hỏi:

-Đúng sai.

-Nhiều lựa chọn.

-Điền khuyết.

-Ghép đôi.II. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC KHI

VIẾT

CÂU

HỎI

TNKQ

* Những nguyên tắc cơ bản:

- Viết theo đúng yêu cầu của các thông số

kỹ thuật trong ma trận.

- Khơng được sai sót về kiến thức

chun mơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ưu và nhược điểm của câu hỏi TNKQ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×