1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Đề thi >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC KHI VIẾT CÂU HỎI TNKQ

II. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC KHI VIẾT CÂU HỎI TNKQ

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC KHI

VIẾT CÂU HỎI TNKQ

* Những nguyên tắc cơ bản:- Có nội dung phù hợp với thực tiễn,

không vi phạm với các chủ trương

đường lối của Đảng và chính sách pháp

luật của Nhà nước.II. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC KHI

VIẾT CÂU HỎI TNKQ

* Những nguyên tắc cơ bản:

- Chưa được sử dụng cho mục đích thi

hoặc kiểm tra đánh giá trong bất cứ

trường hợp nào trước đó.II. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC KHI

VIẾT CÂU HỎI TNKQ

* Những nguyên tắc cơ bản:- Phải làm mới, không sao chép từ các nguồn

đã công bố.

- Cần khai thác tối đa việc sử dụng các kiến

thức để giải quyết các tình huống thực tế

trong thực tiễn.II. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC KHI

VIẾT CÂU HỎI TNKQ

* Những nguyên tắc cơ bản:- Các ký hiệu, thuật ngữ sử dụng trong

câu hỏi phải thống nhất.III. KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI

TNKQ VÀ MỘT SỐ LƯU Ý1. Khi viết câu dẫn, phải làm HS biết

(hiểu):

+ Câu hỏi cần phải trả lời

+Yêu cầu cần thực hiện

+ vấn đề cần giải quyếtIII. KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI

TNKQ VÀ MỘT SỐ LƯU ÝVí dụ 1: Cơng thức tính vận tốc tức

thời trong chuyển động thẳng biến đổi

đều Alà. v = v0 + at.C. v = at.B. v = v0 + at .

2s

D. v = .

tTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC KHI VIẾT CÂU HỎI TNKQ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×