1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

III. TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hà Lan5.836206,793,8107,3Thái Lan19.59495,887,4107,2Nhật44.681100,1100,4106,9Thụy Điển2.545163,4101,5106,6Canada7.716114,588,6106,4Mỹ38.88198,9105,9105,9Pháp15.872151100,3105,8Singapo13.45280,291,4105,5Hàn Quốc56.450111,5106105,2Malaisia16.66148,163,8105Úc30.99715199,1104,8Indonesia3.76657,164,298,6Phần Lan929114,785,497,626.090218,948,2127Các thị trường

khácHình 2: Bảng thống kê tình hình khách du lịch quốc tế sau khi được làm sạch2) Tích hợp dữ liệu (data integration)

Tích hợp dữ liệu là quá trình trộn dữ liệu từ các nguồn khác nhau vào một kho

dữ liệu có sẵn cho quá trình khai phá dữ liệu.

Vì dữ liệu này được lấy từ Website ITDR (http://www.itdr.org.vn/) viện nghiên cứu

phát triển du lịch. Cho nên thong tin ở đây đã được tích hợp từ nhiều nguồn dữ liệu

khác do đó tại bước này nhóm chúng tơi chỉ kiểm tra, xác thực tính tổng hợp dữ liệu

ở website này.

Sau khi tìm hiểu thì nhóm xác định đây là dữ liệu đã được thống nhất và chính xác.Chỉ tiêutháng

7/2014Tháng 7/2014 so với

tháng trước (%)Tháng 7/2014 so với

tháng 7/2013 (%)7 tháng năm 2014 so với cùng

kỳ năm trước (%)(người)

Tổng số564.736104,685,8115,6102,788,6115,1200014610,630,6114.012112,185,7135Chia theo phương tiện đến

Đường khơng

Đường biển

Đường bộ448.724Chia theo mục đích chuyến đi

Du lịch, nghỉ

ngơi341.383105,484,6113,9Đi cơng việc94.876103,486,1116,196.852104,388,3119,531.62510190,2121,1644127,372,6211,37.884129,1116,4199,4Nga22.713121,2136,5127Lào16.06612091,8126,7123.44290,371,21263.629174,5116,4123,6Campuchia26.53783,386,6123Anh15.020111104,2117,9Thăm thân

nhân

Các mục đích

khácChia theo một số thị trường

Hồng Kông

ĐứcTrung Quốc

Tây Ban Nha5Italy1.87997,996,2115Niuzilan3.569141,3105,7114,4Bỉ3.097301,9106,3113,3Philippin7.46378,698,1112,1Na Uy4.385295,9107,8112,1Đan Mạch3.731296,8103,6111,9Thụy Sỹ2.779198,4104,4111,6Đài Loan38.428129,184,3108,1Hà Lan5.836206,793,8107,3Thái Lan19.59495,887,4107,2Nhật44.681100,1100,4106,92.545163,4101,5106,6Thụy Điển

Canada7.716114,588,6106,4Mỹ38.88198,9105,9105,9Pháp15.872151100,3105,8Singapo13.45280,291,4105,5Hàn Quốc56.450111,5106105,2Malaisia16.66148,163,8105Úc30.99715199,1104,8Indonesia3.76657,164,298,6Phần Lan929114,785,497,626.090218,948,2127Các thị trường

khácHình 3: Bảng thống kê sau khi tích hợp dữ liệu3) Biến đổi dữ liệu (data transformation)

Biến đổi dữ liệu là việc chuyển toàn bộ tập giá trị của một thuộc tính sang một tập

các giá trị thay thế, sao cho mỗi giá trị cũ tương ứng với một trong các giá trị mới.

Các phương pháp biến đổi dữ liệu :

- Làm trơn (smoothing) : Loại bỏ nhiễu/lỗi khỏi dữ liệu

- Kết hợp (aggregation) : Sự tóm tắt dữ liệu, xây dựng các khối dữ liệu.

- Khái quát hóa (generalization) : Xây dựng các phân cấp khái niệm.

- Chuẩn hóa (normalization) : Đưa các giá trị về một khoảng được chỉ định.

Tại dữ liệu chia theo thị trường vẫn còn rộng và là nơi cần tích hợp thêm một số

thơng tin hữu ích đối với mục đích chính là thống kê du lịch ở các nước lân cận.

Nên nhóm chúng tơi dùng phương pháp Khái qt hóa để phân cấp dữ liệu.Chỉ tiêutháng

7/2014Tháng 7/2014 so với

tháng trước (%)Tháng 7/2014 so với

tháng 7/2013 (%)7 tháng năm 2014 so với

cùng kỳ năm trước (%)(người)

Tổng số564.736104,685,8115,6448.724102,788,6115,1200014610,630,6114.012112,185,7135341.383105,484,6113,994.876103,486,1116,1Chia theo phương tiện đến

Đường khơng

Đường biển

Đường bộChia theo mục đích chuyến đi

Du lịch, nghỉ ngơi

Đi cơng việc6Thăm thân nhân96.852104,388,3119,5Các mục đích khác31.62510190,2121,1Hồng Kơng644127,372,6211,3Trung QuốcChia theo một số thị trường

Thị trường Châu Á123.44290,371,2126Đài Loan38.428129,184,3108,1Nhật44.681100,1100,4106,9Singapo13.45280,291,4105,556.450111,5106105,2Hàn QuốcThị trường Đông Nam Á

Lào16.06612091,8126,7Campuchia26.53783,386,6123Philippin7.46378,698,1112,1Thái Lan19.59495,887,4107,2Malaisia16.66148,163,81053.76657,164,298,6Indonesia

Tổng số

Đông Nam Á

Tổng số Châu Á90.087

367.184Thị trường Châu Âu

Đức7.884129,1116,4199,4Nga22.713121,2136,5127Tây Ban Nha3.629174,5116,4123,6Anh15.020111104,2117,9Italy1.87997,996,2115Bỉ3.097301,9106,3113,3Na Uy4.385295,9107,8112,1Đan Mạch3.731296,8103,6111,9Thụy Sỹ2.779198,4104,4111,6Hà Lan5.836206,793,8107,3Thụy Điển

Pháp

Phần Lan

Tổng số châu Âu2.545163,4101,5106,615.872151100,3105,8929114,785,497,63.569141,3105,7114,430.99715199,1104,87.716114,588,6106,438.88198,9105,9105,9218,948,2127,290.299Thị trường Châu Úc

Niuzilan

Úc

Tổng số Châu Úc34.566Thị trường Châu Mỹ

Canada

Mỹ

Tổng số Châu Úc

Các thị trường khác46.597

26.090Hình 4: Dữ liệu sau khi biến đổi dữ liệuThơng qua bảng trên nhóm chúng tơi tổng kết được7Bảng dữ liệu so sánh tổng số du lịch Đông Nam Á so với các khu vực (%)

4) Thu giảm dữ liệu (data reduction)

Một kho dữ liệu lớn có thể chứa lượng dữ liệu lên đến terabytes sẽ làm cho quá

trình khai phá dữ liệu chạy rất mất thời gian, do đó nên thu giảm dữ liệu.

Việc thu giảm dữ liệu sẽ thu được một biểu diễn thu gọn, mà nó vẫn sinh ra cùng

(hoặc xấp xỉ) các kết quả khai phá như tập dữ liệu ban đầu.

Chiến lược thu giảm:

- Giảm số chiều (dimensuinality reduction), loại bỏ bớt các thuộc tính khống

(ít) quan trọng.

- Giảm lượng dữ liệu (data/numberosity reduction)

+ Kết hợp khối dữ liệu

+ Nén dữ liệu

+ Hồi quy

+ Rời rạc hóa.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng dữ liệu trên thì nhóm cho rằng dữ liệu trên khơng cần

phải thu giảm bởi vì dữ liệu trên nhỏ và các giá trị trên đều cần thiết (không thể

lược bỏ thêm) cho mục đích thống kê tình hình khách quốc tế đến Việt Nam.8IV.TÀI LIỆU THAM KHẢOData Mining Concepts and Techniques - Third Edition by Jiawei Han, Micheline

Kamber, Jian Pei

Data Mining with SQL Server 2008

http://www.academia.edu/8033090/Khai_ph%C3%A1_d%E1%BB%AF_li%E1%BB

%87u_-_data_mining9MỤC LỤC HÌNH ẢNHHình 1: Dữ liệu tình hình khách quốc tế đến Việt Nam tháng

7năm 2014...............................................................................3

Hình 2: Bảng thống kê tình hình khách du lịch quốc tế sau khi

được làm sạch..........................................................................5

Hình 3: Bảng thống kê sau khi tích hợp dữ liệu........................6

Hình 4: Dữ liệu sau khi biến đổi dữ liệu....................................710Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×