1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2: Thiết kế hệ thống đo và hiển thị tần số

Chương 2: Thiết kế hệ thống đo và hiển thị tần số

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. Tìm hiểu về các linh kiện

1.IC 555Là IC tạo dao động tần số cấp xung nhịp cho IC 74ls190 đếm giâySơ đồ khối 555 :-Chân 1 (GND): cho nối GND để lấy nguồn cấp cho IC hay chân còn gọi là

chân chung.------Chân 2 (TRIGGER) : đây là chân đầu vào thấp hơn điện áp so sánh và được

dùng như 1 chân chốt hay ngõ vào của 1 tần so áp. Mạch so sanh ở đây dùng

các transitor

PNP với mức điện áp chuẩn 2/3 Vcc.

Chân 3 (OUTPUT) : chân này là chân dùng để lấy tín hiệu ra logic. Trạng

thái của tín hiệu ra được xác định theo mức 0 và 1. 1 ở đây là mức cáo nó

tương ứng gần bằng Vcc nếu (PWM=100%) và mức 0 tương đương với 0V

nhưng trong thực tế nó khơng được ở mức 0V mà nó trong khoảng ( 0.35>0.75V).

Chân 4 (RESET) : dùng lập định mức trạng thái ra. Khi chân số 4 nối

masse thì ngõ ra ở mức thấp. Còn khi chân 4 nối vào mức cao thì trạng thái

ngõ ra phụ thuộc vào điện áp chân 2 và chân 6. Nhưng mà trong mạch để

tạo được dao động thường nối chân này lên Vcc.

Chân 5 ( CANTROL VOLTAGE): dùng thay đổi mức áp chuẩn trong IC

555 theo các mức biển áp ngoài hay dùng các điện trở ngoài nối GND. Chân

này có thể khơng nối cũng được nhưng để giảm trừ nhiễu người ta thường

nối chân số 5 xuống GND thông qua tụ điện từ 0.01uF->0.1uF các tụ này

lọc nhiễu và giữ cho điện áp chuẩn được ổn định.

Chân 6 (THRESHOLD): là một trong những chân đầu vào so sánh điện áp

khác và cũng được dùng như 1 chân chốt dữ liệu.

Chân 7 (DISCHAGER): có thể xem chân này như 1 khóa điện tử và chịu

điều khiển bởi tầng logic của chân 3. Khi chân 3 ở mức điện áp thấp thì khóa

này đóng lại , ngược lại thì nó mở ra. Chân 7 tự nạp xả điện cho mạch R_C

lúc IC 555 dùng như 1 tầng dao động.

Chan 8 (VCC): đây là chân cung cấp áp và dòng cho IC hoạt động. khơng có

chân này coi như IC chết . Nó được cấp điện áp từ 2->18V.Mạch tạo xung :Có tần số dao động có cơng thức : f=1/T=1/0.69(R1+2R2)C.

2. IC 4017

IC 4017 để tạo ra bộ đếm thập phân

- Sơ đồ chân:--Hoạt động :

Chân 14( CLK) nhận xung.

Chân (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 10, 9) (Q 0-Q9) đưa dữ liệu ra ngồi, mỗi lần kích

một xung vào, một chân sé được đưa lên mức cao một cách tuần tự, các

chân còn lại ở mức thấp.

Chân 13(E): Tích cực mức thấp.

Chân 15(MR): Chân reset, mỗi khi kích lên mức cao, IC được reset.

Chân 12 (CO): Trong 5 xung đầu ( từ Q0 - Q4 lần lượt lên mức cao) CO ở

mức cao, 5 xung tiếp theo (từ Q5 – Q9 lần lượt lên mức cao) CO ở mức

thấp.Sơ đồ xung ra ở các chân:Mạch dùng IC 4017 tạo ra bộ đếm :IC đếm BCD 74ls190

Là IC tích hợ bộ đếm thập phân đồng bộ, đầu ra song song. Nó có chức năng

đếm thuận hoặc nghịch.Đặc biệt có thể đặt trước giá trị đếm với chân điều

khiển giá nạp giá trị.

5.Chức năng các chân:- Chân cấp nguồn : 16 (VCC) và chân 8(GND).

- Nhóm chân dữ liệu nạp vào : A(15) B(1) C (10) D(9)

- Nhóm chân dữ liệu đầu ra : Qa (3) Qb(2) Qc(6) Qd(7)

- Chân cấp xung clock CLK :14

- Chân chọn chế độ đếm thuận nghịch D/U :5

- Chân cho phép đếm Enable :4

- Chân nạp giá trị load :11

- Chân xung đếm ra RCO :13Bảng trạng thái các chân chức năng đặc biệt :Giản đồ xung của 74ls190 :NHÓM 3TRANG 204.IC giải mã 74hc4511- Đây là một IC giải mã , nó làm nhiệm vụ giải mã từ mã nhị phân logíc (dạng

0,1) sang mã của led 7 vạch để xuất ra led 7 vạch .về cấu tạo nó là một tập

hợp các mạch tổ hợp gồm cách linh kiện số logic như các cổng and , or ,..việc

thiết kế một mạch như vậy khơng hẳn là q khó ,chỉ cần xây dựng mạch tổ

hợp lả chúng ta hồn tồn có thể làm được ,nhưng điều đó khiến chúng ta mất

thời gian ,khơng đảm bảo chất lượng sử dụng , =>dùng IC tích hợp cho tiện .

- Chúng ta tìm hiểu sơ đồ chân của nó như sau :

-Chú ý là loại này dùng cho seg 7 vạch loại cathot chung có nghĩa là tất cả

cathot của led nốí chung với nhau và nối với đất ,như vậy dữ liệu đẩy vào led sẽ

tích cực ở mức cao tức là mức 1 thì mới làm led sang.

- 4511 Có 16 chân .

- Chân 16 luôn là chân nối với nguồn dương (5 v ), chân số 8 nối với đất .

- Chân 1,2,7,6 là chân đưa dữ liệu đầu vào ,chúng ta có thể chọn dữ liệu loại

này là dữ liệu logic tức là dạng 1,0,1,0…

- 7 chân đầu ra là chân 9 ,10,11,12,13,14,15.sẽ xuất ra dữ liệu của dạng 7 vạch .

- Chân số 5 là chân dùng để điều khỉên tế bào nhớ ,chần này = 0 thì IC hoạt động

bình thường , còn = 1 thì dữ ngun trạng thái ở các đầu ra ,và dữ cho đến khi

nó trở về chân này được chuyển về 0 thì đầu ra lại tiếp tục hoạt động .(nếu hiểu

sâu sa thì chúng ta hiểu khi IC hoạt động thì dữ liệu tại đầu ra sẽ luân phiên

nhau được nhớ trong tế bào 4 bít ,vậy khi chân số 5 này ở mức 0 giả sự gọi là

đóng cửa thì IC hoạt động bình thường khơng vấn đề gì ,nhưng khi nó = 1 tức là

mở cửa thì dữ liệu trong tế bào nhớ trào ra và đẩy liên tục vào cửa ra nên giữ tại

đầu ra một mức dữ liệu cố định ).

- Trong sơ đồ mạch chúng ta nối nó với đất .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2: Thiết kế hệ thống đo và hiển thị tần số

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×