1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III.Cỏc hot ụng dy hc .

III.Cỏc hot ụng dy hc .

Tải bản đầy đủ - 0trang

IV .Cng c

-Dn dũ .- Thả lỏng hít thở sâu.

- Cúi lắc ngời thả lỏng.

- Đứng tại chỗ vỗ tay và

hát.

- Thực hiện theo hớng

dẫn của cán sự lớp.5

- Củng cố lại bài và hệthống bài học- GV Nhận

xét giờ học.

- BTVN: HS tiếp tục ôn

Bài thể dục phát triển

chung.

- GV hô Giải tán !, HS

hô đồng thanh Khoẻ !Tuần 20Thứ(Buổi chiều)ba ngày 07 tháng 01 năm 2014Thể dụcBài 39 Tiết 1 : Đứng kiễng gót

hai tay chống hông (Dang ngang)

Trò chơi chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau

A. Mục tiêu.

1. Kiến thức:- Ôn 2 động tác RLTTCB.-Học trò chơi Chạy đổi

chỗ, vỗ tay nhau.

2. Kỹ năng: - Biết cách chơi và tham gia đợc vào trò chơi, tơng

đối chính xác.

3. Thái độ:- Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện.B. chuẩn bị.

1. Địa điểm:Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, kẻ 2 vạch xuất phát 8-10m.

C. Các hoạt động dạy học.

TG

Hoạt động dạy

5

1. Phần mở đầu:

phút * Nhận lớp: - GV phổ biến nd, yêu

cầu bài.

* Khởi động:

- Đứng vỗ tay hát, chạy nhẹ nhàng

1 hàng dọc trên địa hình tự

nhiên, sau đó chuyển thành đi

thờng theo vòng tròn ngợc chiều

kim đồng hồ..

- Xoay các khớp: cánh tay, vai, cổ,

20 hông.

phút - Vừa đi vừa xoay cổ tay, hít thở

sâu.

2. Phần Cơ bản.

* Ôn đứng kiễng gót, hai tay

chống hông:

- Lần 1: GV vừa làm mẫu, vừa

giải thích để HS tập theo. Từ lần

2-5 (do GV hay cán sự làm mẫu).

- GV cho dừng lại để uốn nắn,

sửa sai có xen kẽ nhận xét.

- Cho 1-2 HS lên thực hiện động

tác, cả lớp cùng tham gia quan sát,Hoạt động học

- HS tập trung. B¸o c¸o sÜ

sè:

- HS quan s¸t híng dÉn cđanhËn xét.

giáo viên rồi thực hiện.

* Ôn động tác đứng kiễng gãt, - HS chó ý khi nghe khÈu

hai tay dang ngang bàn tay sấp:

lệnh của ngời điều khiển.

- GV nên sử dụng khẩu lệnh để - HS thực hành 2 động tác

HS thống nhất thực hiện động trên.

tác, ví dụ: Chuẩn bị...

bắt đầu !, Thôi!

* Ôn phối hợp 2 động tác trên: 3-4

lần

3

* Trò chơi: Chạy đổi chỗ, vỗ

phút tay nhau

- GV nêu tên trò chơi, sau đó cho

HS chuyển đội hình về vị trí

chuẩn bị.

- 2 HS lên làm mẫu, GV chỉ dẫn

và giải thích, sau đó cho HS

chơi.

- Cách chơi nh hình vẽ bên.

- Cho HS xếp thành 2 hàng quay

3

mặt vào nhau, đứng so le nhau.

phút

3. Phần kết thúc.

- Thả lỏng hít thở sâu.

- Cúi lắc ngời thả lỏng.

IV. Củng cố, dặn dò. (2 Phút)

- Củng cố lại bài và hệ thống bài học- GV Nhận xét giờ

học.

- BTVN: HS tiếp tục ôn một số trò chơi ở nhà .

- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !

----------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 10 tháng 01 năm 2014(Bi chiỊu)ThĨ dơcBµi 40 – TiÕt 2 : Mét sè bài tập rèn luyện t thế cơ bản

Trò chơi chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau

A. Mục tiêu.

1. Kiến thức:

- Ôn 2 động tác: Đứng đa 1 chân ra trớc, hai tay chống hông

và đứng hai chân rộng bằng vai (2 bàn chân thẳng hớng phía trớc), hai tay đa ra trớc-sang ngang-lên cao chếch chữ V.

- Tiếp tục học trò chơi Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện tơng đối chính xác,biết cách chơi và tham gia

trò chơi tơng đối chủ động.

3. Thái độ:- GD tính nhanh nhẹn, nâng cao ý thức học tập.

B. chuẩn bị.

1. Địa điểm:

Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện:

1 còi, giáo án.Kẻ sân cho trò chơi Chạy đổi

chỗ, vỗ tay nhau

C. Các hoạt động dạy học.

TG

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Phần mở đầu:

- HS tập trung. Báo cáo sĩ

* NhËn líp:

sè:

- GV phỉ biÕn nd, yªu   

cầu bài.* Khởi động:5

phút- Đứng vỗ tay, hát.

* Ôn 1 số động tác của bài thể

dục PTC.

- Xoay các khớp: cổ tay, chân,

hông, .

* Trò chơi: Có chúng em

2. Phần Cơ bản.

- Ôn đứng đwa 1 chân ra trớc, 2

tay chống hông: 5-6 lần mỗi

chân.

- Lần 1-2, GV vừa làm mẫu, vừa

hô nhịp cho HS tập theo, lần 3-6

do cán sự lớp hô nhịp. Xen kẽ, GV

cho 1 vài HS thực hiện động tác

đúng, đẹp ra trình diễn.

- GV cùng HS nhận xét.

- Chú ý: Không nâng chân cao

quá, chân, mũi chân cần thẳng

và giữ thăng bằng cho tốt (Xem

hình 11 ở bên).

- Ôn 2 chân rộng bằng vai (2 bàn

chân thẳng hớng phía trớc), 2 tay

đa ra trớc-sang ngang-lên cao

chÕch ch÷ V-vỊ TTCB:

- Chó ý: Sưa t thÕ cđa 2 bàn chân

thẳng hớng phía trớc.

* Trò chơi: Chạy đổi chỗ, vỗ

tay nhau

- GV nêu tên trò chơi, cách chơi.- HS tự tổ chức chơi trò

chơi.

- Cán sự lớp điều khiển trò

chơi.20

phút

3

phút- Lần 1: Chơi thử

- Lần 2 : Thi 2 tổ

- Cán sự tổ chức chơi.

- Tổ chức theo nhóm chơi.

- Quan sát hình bên.

3. Phần kết thúc.

- Thả lỏng hít thở sâu.

- Cúi lắc ngời thả lỏng.

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.- HS cần học thuộc:Chạy

đổi chỗ Vỗ tay nhau:

Haiba !

- Thực hiện theo hớng dẫn

của cán sự lớp.IV. Củng cố, dặn dò. (2 Phút)

- Củng cố lại bài và hệ thống bài học.

- GV Nhận xét giờ học.

- BTVN: HS tiếp tục ôn Bài thể dục phát triển chung.

- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần 21

Thứ(Buổi chiều)ba ngàytháng 01 năm 2014Thể dụcBài 41 Tiết 1 : Đi thờng theo vạch kẻ thẳng

A. Mục tiêu.

1. Kiến thức:- Ôn 2 động tác: Đứng đa 1 chân ra sau, hai tay

giơ lên cao thẳng hớng và đứng hai chân rộng bằng vai (2 bàn

chân thẳng hớng phía trớc), hai tay đa ra trớc-sang ngang-lên cao

chếch chữ V.- Học đi thờng theo vạch kẻ thẳng.

2. Kỹ năng: - Thực hiện tơng đối đúng động tác.

3. Thái độ:

- GD và Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện.

B. chuẩn bị.

1. Địa điểm:

Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, kẻ 2 vạch giới hạn.

C. Các hoạt động dạy học.

TG

Hoạt động dạy

Hoạt động học

5

1. Phần mở đầu:

- HS tập trung. B¸o c¸o sÜ

phó * NhËn líp: - GV phỉ biến nd, số:

t

yêu cầu bài.

* Khởi động: Chạy nhẹ

nhàng 1 hàng dọc.

- Đứng Xoay các khớp: cánh tay,vai, cổ, hông.*Ôn 1 số động tác trong bài

thể dục phát triển chung:2x8 - HS xếp theo đ/hình

nhịp.

hàng ngang:

20 * Trò chơi: Do GV chọn.

- Nhịp 1: Đa chân trái ra

phú 2. Phần Cơ bản.

sau.

t

* Ôn đứng đa 1 chân ra sau, - Nhịp 2: Về TTCB

hai tay giơ lên cao thẳng h- - Nhịp 3:Nh nhịp1,ch/phải

ớng:

ra sau

* Ôn đứng 2 chân rộng bằng - Nhịp 4: Về TTCB.

vai (hai bàn chân thẳng hớng

phía trớc) thực hiện các

động tác tay:

- Nhìn hình bên:

* Trò chơi: Chạy đổi chỗ, vỗ

tay nhau

- GV nêu tên trò chơi, cách

chơi trò chơi.

- HS thực hiện trò chơi.

3

- GV cho HS chơi thử 1-2 lần.

phú Lần 3-4 chơi chính thức có

t

thắng, thua và thởng, phạt.

3. Phần kết thúc.

- Thả lỏng hít thở sâu.

- Thả lỏng cơ thể và hát tại

- Trò chơi hồi tĩnh.

chỗ.

IV. Củng cố, dặn dò. (5 Phút)

- Củng cố lại bài và hệ thèng bµi häc- GV NhËn xÐt giê

häc.

- BTVN: HS tiÕp tục ôn một số trò chơi ở nhà .

-------------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày

tháng

năm 2014Thể dụcBài 42 Tiết 2 : Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông

(Dang ngang)-Trò chơi Nhảy ô

A. Mục tiêu.

1. Kiến thức: - Học đi theo vạch kẻ thẳng, 2 tay chống hông

(dang ngang).

- Ôn trò chơi Nhảy ô.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện đ/tác đúng,biết cách chơi, tham gia

trò chơi t/đối chủ động.

3. Thái độ:

- GD tính nhanh nhẹn, nâng cao ý thức học tập.

B. chuẩn bị.

1. Địa điểm:

Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, kẻ 1 đờng thẳng, kẻ ô cho trò

chơi.C. Các hoạt động dạy học.

I/ Tổ chức:

(1 phút)

II/Kiểm tra bài cũ: (1 phút)

động tác bài thể dục.

III/Bài mới:

kẻ thẳng, hai tay- Báo cáo sĩ số.

1-2 HS lên kiểm tra 1 số

1/ Giới thiệu: Đi theo vạch2/ Bài giảng:

TG

Hoạt động dạy

Hoạt động học

5

1. Phần mở đầu:

- HS tập trung. B¸o c¸o sÜ

phót * NhËn líp: - GV phỉ biến nd, yêu số:

cầu bài.

 

* Khëi ®éng:

      

- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc

trên địa hình tự nhiên, vừa đi

vừa hít thở sâu.

- Đứng xoay các khớp: cổ tay,

chân, hông..

20 *Ôn 1 số đ/tác của bài TD phát

phút triển chung

- HS tự tổ chức chơi trò

2. Phần Cơ bản.

chơi.

* Ôn đứng 2 chân rộng bằng - Cán sự lớp điều khiển trò

vai(hai bàn chân thẳng hớng chơi.

phía trớc) thực hiện các động tác

tay: 2 lần

- HS tập theo cán sự lớp.

- Đi theo vạch kẻ thẳng, 2 tay

chống hông.

- GV làm mẫu và giải thích, cho

HS tập.

- Thi 1 trong 2 động tác trên.

* Trò chơi: Nhảy ô

3

- GV nêu tên trò chơi, cách chơi.

phút - Lần 1: Chơi thử

- Lần 2 : Thi 2 tổ

- Thực hiện theo hớng dẫn

- Cán sự tổ chức chơi.

của cán sự lớp.

- Tổ chức theo nhóm chơi.

- Đứng tại chỗ thực hiện.

3. Phần kết thúc.

- Thả lỏng hít thở sâu.

- Trò chơi Làm theo hiệu lệnh

IV. Củng cố, dặn dò. (5 Phút)

- Củng cố lại bài và hệ thống bài học- GV Nhận xét giờ

học - BTVN.

Tuần 22

Thứ ba ngày tháng

năm 2013Thể dụcBài 43 Tiết 1 : Ôn một số bài tập Đi theo vạch kẻ thẳngTrò chơi Nhảy ô

A. Mục tiêu.

1. Kiến thức:- Ôn 2 động tác đi theo vạch kẻ thẳng, 2 tay chống

hông, đi theo vạch kẻ thẳng, 2 tay dang ngang- Ôn trò chơi

Nhảy ô.

2. Kỹ năng: - Thực hiện tơng đối đúng động tác, chính xác về

t thế bàn chân, 2 tay.

3. Thái độ:

- GD vµ RÌn lun ý thøc trong khi tËp lun.

B. chuẩn bị.

1. Địa điểm:

Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, kẻ vạch kẻ thẳng, kẻ ô cho trò

chơi Nhảy ô.

C. Các hoạt động dạy học.

I/ Tổ chức:

(1 phút)

- Báo cáo sĩ số.

II/Kiểm tra bài cũ: (1 phút)

2-4 HS lên kiểm tra bài

thể dục phát triển chung

III/Bài mới:

1/ Giới thiệu: Ôn 1 số bài

tập đi theo vạch kẻ .

2/ Bài giảng:

TG

Hoạt động dạy

Hoạt động học

5

1. Phần mở đầu:

- HS tập trung. Báo cáo sĩ

phút * Nhận lớp: - GV phổ biến nd, yêu số:

cầu bài.

* Khởi động: Chạy nhẹ nhàng 1hàng dọc.

- Đứng xoay các khớp: cánh tay,

vai, cổ, hông.Đi theo vòng tròn

20 (ngợc kim ĐH)phút *Ôn 1 số động tác trong bài thểdục phát triển chung:2x8 nhịp.

- HS xếp theo đ/hình

* Trò chơi: Do GV chọn.

hàng dọc:

2. Phần Cơ bản.

* Đi theo vạch kẻ thẳng, 2 tay - Cách đi của HS:

chống hông:

- Xen kẽ giữa 2 lần tập, GV nhận

xét, đ/giá

- Mỗi đợt cho đi 3-6 HS, Qsát

hình bên:

* Đi theo vạch kẻ thẳng, 2 tay - HS thực hiện trò chơi.

dang ngang:

- Đội hình tập và hớng dẫn nh

3

trên.

phút - Chú ý: GV động viên HS để

tăng nhịp đi.* Trò chơi: Nhảy ô

- Thả lỏng cơ thể và hát tại

- GV nêu tên trò chơi, cách chơi chỗ.

trò chơi.

- GV cho HS chơi thử 1-2 lần. Lần

3-4 chơi chính thức có thắng,

thua và thởng, phạt.

3. Phần kết thúc.

- Thả lỏng hít thở sâu.

- Trò chơi hồi tĩnh do GV chọn.

IV. Củng cố, dặn dò. (5 Phút)

- Củng cố lại bài và hƯ thèng bµi häc- GV NhËn xÐt giê

häc.

- BTVN: HS tiếp tục ôn một số trò chơi ở nhà.

Thứ t ngày

tháng

năm 2013Thể dụcBài 44 Tiết 2 : Đi kiễng gót, hai tay chống hông

Trò chơi Nhảy ô

A. Mục tiêu.

1. Kiến thức: - Ôn 1 số bài tập RLTTCB, học đi kiễng gót 2 tay

chống hông.

- Tiếp tục học trò chơi Nhảy ô.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện đ/tác đúng,biết cách chơi, tham gia

trò chơi t/đối chủ động.

3. Thái độ:

- GD tÝnh nhanh nhĐn, n©ng cao ý thøc häc tËp.

B. chn bị.

1. Địa điểm:

Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, kẻ 1 đờng thẳng, kẻ ô cho trò

chơi.

C. Các hoạt động dạy học.

I/ Tổ chức:

(1 phút)

- Báo cáo sĩ số.

II/Kiểm tra bài cũ: (1 phút)

1-2 HS lên kiểm tra 1 số

động tác bài thể dục.

III/Bài mới:

1/ Giới thiệu: Đi theo vạch

kẻ thẳng, hai tay

2/ Bài giảng:

TG

Hoạt động dạy

Hoạt động học

5

1. Phần mở đầu:

- HS tËp trung. B¸o c¸o sÜ

phót * NhËn líp: - GV phổ biến nd, yêu số:

cầu bài.

  

* Khëi ®éng:

     

- Xoay các khớp: cổ tay, chân,

hông..

- Đi đều theo 2 hàng dọc trên

sân tập và hát*Ôn 1 số đ/tác của bài TD phát

20 triển chung

- HS tập

phút * Trò chơi: Diệt một số con vật theo cán sự

có hại

lớp.

2. Phần Cơ bản.

- HS tập nhiều đợt, khi đi

* Đi theo vạch kẻ thẳng, 2 tay vòng sang 2 bên

chống hông.

- Cán sự lớp điều khiển trò

- GV làm mẫu và giải thích, cho chơi.

HS tập.

- HS tự tổ chức chơi trò

- Đội hình tập nh bài 42, 43.

chơi.

* Đi theo vạch kẻ thẳng, 2 tay

dang ngang:

* Đi kiễng gót, 2 tay chống hông:

3

* Thi đi kiễng gót, 2 tay chống

phút hông:

* Trò chơi: Nhảy ô

- GV nêu tên trò chơi, cách chơi.

- Thực hiện theo hớng dẫn

- Lần 1: Chơi thử

của cán sự lớp.

- Lần 2 : Thi 2 tổ

- Đứng tại chỗ thực hiện.

- Cán sự tổ chức chơi.

3. Phần kết thúc.

- Thả lỏng hít thở sâu.

- Trò chơi Làm theo hiệu lệnh

IV. Củng cố, dặn dò. (5 Phút)

- Củng cố lại bài và hệ thống bài học- GV nhận xét giờ

học - BTVN.

- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !

Tuần 23

Thứ ba ngày tháng

năm 2013Thể dụcBài 45 Tiết 1: Trò chơi Kết bạn

A. Mục tiêu.

1. Kiến thức:- Ôn đi theo vạch kẻ thẳng, 2 tay chống hông- Học

trò chơi Kết bạn.

2. Kỹ năng: - Thực hiện tơng đối chính xác động tác, biết

tham gia vào trò chơi.

3. Thái độ:

- GD và Rèn lun ý thøc, nhanh nhĐn trong khi

tËp lun.

B. chn bÞ.

1. Địa điểm:

Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, kẻ vạch kẻ thẳng.

C. Các hoạt động dạy học.

I/ Tổ chức:

(1 phút)

- Báo cáo sĩ số.

II/Kiểm tra bài cũ: (1 phút)

2-4 HS lên kiểm tra bài

thể dục phát triển chungIII/Bài mới:

Kết bạn1/ Giới thiệu: Học trò chơi2/ Bài giảng:

TG

Hoạt động dạy

Hoạt động học

5

1. Phần mở đầu:

- HS tập trung. Báo cáo sĩ

phút * Nhận lớp: - GV phổ biến nd, yêu số:

cầu bài.

* Khởi động:

- Xoay các khớp: cánh tay, vai, cổ,

hông.

- Đi đều theo 2-4 hàng dọc trên

20 sân tập.phút *Ôn 1 số động tác trong bài thểdục phát triển chung:2x8 nhịp.

* Trò chơi: Diệt các con vật có - HS xếp theo đ/hình

hàng dọc:

hại.

- Cách đi của HS:

2. Phần Cơ bản.

* Đi theo vạch kẻ thẳng, 2 tay

chống hông:

* Đi theo vạch kẻ thẳng, 2 tay

dang ngang:

- Đội hình tập và hớng dẫn nh

- HS thực hiện trò chơi.

trên.

3

phút* Trò chơi: Kết bạn

- GV nêu tên trò chơi, cách chơi

trò chơi.

- GV cho 1 tổ làm mẫu theo đội

hình hàng dọc (tĩnh). Khi thấy

HS đã nắm đợc cách chơi, GV - Thả lỏng cơ thể và hát tại

cho HS đi thờng theo hàng dọc chỗ.

(2-4 hàng) sau đó hô kết 2

hoặc kết 3...

3. Phần kết thúc.

- Thả lỏng hít thở sâu.

- Trò chơi hồi tĩnh do GV chọn.

IV. Củng cố, dặn dò. (5 Phút)

- Củng cố lại bài và hệ thống bài học

- GV Nhận xét giờ học.

- BTVN: Về nhà ôn trò chơi Kết bạn.

Thứ t ngày

tháng

năm 2013Thể dụcBài 46 Tiết 2 : Đi nhanh chuyển sang chạyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III.Cỏc hot ụng dy hc .

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×