1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương1: Tổng quan về hệ thống điều khiển trong c«ng nghiệp

Chương1: Tổng quan về hệ thống điều khiển trong c«ng nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chơng 2. Giới thiệu chung về PLC

2.1. Lịch sử ra đời

2.2. Định nghĩa PLC

2.3. Cấu tạo PLC và nguyên lý hoạt

động

2.4. Ngôn ngữ lập trình và thiết bị

lập trình

2.5. ứng dơng PLC

3Chương 3. PLC cđa h·ng Mitsubishi

3.1. Giíi thiƯu vỊ các họ PLC

3.2. PLC họ FX dòng FX2N

3.3. Tập lệnh cơ bản

3.4. Tập lệnh ứng dụng4Chơng 1. Tổng quan về hệ thống điều

khiển công nghiệp

1.1. Khái niệm5Chơng 1. Tổng quan về hệ thống điều

khiển công nghiệp

1.2. Các thiết bị thu nhËn vµ xư lý tÝn

hiƯu

1.2.1. Nót nhÊn tù phơc håi (push button )6Chơng 1. Tổng quan về hệ thống

điều khiển công nghiệphiệuTiếp điểm th

ờng mở7Tiếp điểm th

ờng đóngChơng 1. Tổng quan về hệ

thống điều khiển công nghiệp

1.2.2. Nút dừng khẩn (emergency stop)

Nhẩn vào

núm khi

cấn

chuyển

trạng thái

các tiếpXoay núm theo

điểm. chiều mũi tên khi

muốn trả các tiếp

điểm về trạng thái

ban đầu

8Chơng 1. Tổng quan về hệ thống

điều khiển công nghiệphiệuTiếp điểm th

ờng mởViệt NamChâu

âu

Nhật

9Tiếp điểm th

ờng đóngChơng 1. Tổng quan về hệ thống

điều khiển công nghiệp

1.2.3. Công tắc hành trình (Limit

switch)

Lực tác

động.Đòn bẩy.Bánh xe

cóc.

Lò xo.

Tiếp

điểm

.10Chơng 1. Tổng quan về hệ thống

điều khiển công nghiệphiệuTiếp điểm th

ờng mở11Tiếp điểm th

ờng đóngChơng 1. Tổng quan về hệ thống

điều khiển công nghiệp

1.2.4. Công tắc từ

Nam châm vĩnh

cửu

Tiếp điểm lỡi gà12Chơng 1. Tổng quan về hệ thống

điều khiển công nghiệphiệuTiếp điểm th

ờng mở13Tiếp điểm th

ờng đóngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương1: Tổng quan về hệ thống điều khiển trong c«ng nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×