1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ch­ư¬ng 1. Tæng quan vÒ hÖ thèng ®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp

Ch­ư¬ng 1. Tæng quan vÒ hÖ thèng ®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chơng 1. Tổng quan về hệ thống

điều khiển công nghiệphiệuTiếp điểm th

ờng mởViệt NamChâu

âu

Nhật

9Tiếp điểm th

ờng đóngChơng 1. Tổng quan về hệ thống

điều khiển công nghiệp

1.2.3. Công tắc hành trình (Limit

switch)

Lực tác

động.Đòn bẩy.Bánh xe

cóc.

Lò xo.

Tiếp

điểm

.10Chơng 1. Tổng quan về hệ thống

điều khiển công nghiệphiệuTiếp điểm th

ờng mở11Tiếp điểm th

ờng đóngChơng 1. Tổng quan về hệ thống

điều khiển công nghiệp

1.2.4. Công tắc từ

Nam châm vĩnh

cửu

Tiếp điểm lỡi gà12Chơng 1. Tổng quan về hệ thống

điều khiển công nghiệphiệuTiếp điểm th

ờng mở13Tiếp điểm th

ờng đóngChơng 1. Tổng quan về hệ thống

điều khiển công nghiệp

1.2.5. Cảm biến quang14Chơng 1. Tổng quan về hệ thống

điều khiển công nghiệp

1.2.6. Cảm biến mức

a) Kiểu phao cơ khí

Kiểu 2 mứcKiểu 1 mức15Chơng 1. Tổng quan về hệ thống

điều khiển công nghiệpKý hiệu

16Chơng 1. Tổng quan về hệ thống

điều khiển công nghiệp

1.3. Các thiết bị xử lý tín

hiệu1.3.1. Rơ le điện từ17Chơng 1. Tổng quan về hệ thống

điều khiển công nghiệphiệuTiếp điểm Tiếp điểm th

ờng đóng

thờng mởCuộn hútChâu

âu

Nhật

18Chơng 1. Tổng quan về hệ thống

điều khiển công nghiệp

1.3.2. Rơ le thêi gian19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ch­ư¬ng 1. Tæng quan vÒ hÖ thèng ®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×