1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ch­¬ng 2. Giíi thiÖu chung vÒ PLC

Ch­¬ng 2. Giíi thiÖu chung vÒ PLC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chơng 2. Giới thiệu chung về PLC+ Có khả năng truyền thông cho phép nối mạng ở nhiều c

+ Đơn giản trong bảo dỡng và sửa chữa.

+ Làm việc tin cËy trong m«i trêng c«ng nghiƯp

+ CÊu tróc nhá gän và giá thành ngày càng thấp2.2. Định nghĩa PLC

PLC là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Programmable

Logic

Controller, nghĩa là bộ điều khiển logic lập trình đợc

29Chơng 2. Giới thiệu chung về PLC

2.3. Cu trúc

PLCGồm 3 khối cơ bản: CPU, bộ nhớ và khối vào raCPUNguồn nuôi.3.1. CPU (Central Processcing Unit)

Điều khiển và quản lý mọi hoạt động bên trong cđa

PLC

30Ch¬ng 2. Giíi thiƯu chung vỊ PLC

2.3.2. Bé nhí

PLC ®Ịu sư dơng 3 lo¹i bé nhí sauBé nhí ROM (Read Only Memory)

PLC bộ nhớ này dùng để lu giữ chơng trình điều hành

* Bộ nhớ RAM (Random Acess Memory)Dùng để lu giữ dữ liệu hoặc kết quả tạm thời của các ph* Bộ nhớ EEPROM(Electrical Erasable Programable RO

Dùng để lu giữ chơng trình ứng dụng trong PLC

31Chơng 2. Giới thiƯu chung vỊ PLC

2.3.3. Cỉng vµo/ ra

a. Cỉng vµo mét chiềuY00024VDCX00

0Mạch

trong

PLC24VDCCOMCOM32Lamp240Chơng 2. Giới thiệu chung về PLC

b. Cổng ra dùng rơle- Có thể đóng cắt đợc cả dòng điện một chiều lẫn xoakhi nối với các thiết bị ngoài không cần phân biệt cựcáp ứng chậm, không chịu đợc tần số đóng cắt cao.

33Chơng 2. Giới thiệu chung về PLCĐóng cắt đợc dòng tải khoảng 2Aữ 5A tuỳ thuộc từng hãng

chế tạo.

- Tuổi thọ thấp

b. Đầu ra dạng Tranzitor34Chơng 2. Giới thiệu chung về PLC- Có thể đóng cắt đợc cả dòng điện một chiều lẫn xoaykhi nối với các thiết bị ngoài không cần phân biệt cựcĐáp ứng chậm, không chịu đợc tần số đóng cắt cao.

- Đóng cắt đợc dòng tải khoảng 50mA

- Tuổi thọ cao35Chơng 2. Giới thiệu chung về PLC

2.4. Nguyên lý hoạt động

PLC làm việc theo

nguyên

lý chu kỳ quét

1. Đọc

đầu vào4. Cập nhật

đầu ra2. Thực hiện

chơng trình3. Kiểm tra

nộiVòng quét

36Chơng 2. Giới thiệu chung về PLC

2.5. Ngôn ngữ lập trình, thiết bị lập trình

2.5.1. Ngôn ngữ lập trình

* Ngôn ngữ hình thang (LADDER)

* Ngôn ngữ liệt kê câu lệnh (Instruction)

* Ngôn ngữ hình khối (Function block)

2.5.2. Thiết bị lập trình

Bàn phím lập trình cầm tayMáy tính cá nhân + phần mềm lập trình chuyên dụ

37Chơng 3. PLC cđa h·ng Mitsubishi

3.1. C¸c hä PLC h·ng Mitsubishi

* Họ alpha:- ứng dụng trong gia đình, văn phòng và nhà máy

- PLC alpha còn có đồng hồ thời gian thực

- Kích thớc nhỏ gọn, lập trình ngay trên PLC,

- Đầu ra chịu đợc dòng tải lớn

38Chơng 3. PLC của h·ng Mitsubishi

* Hä

FX- Hä PLC FX lµ hä PLC cì nhỏ- Đợc thiết kế cho các ứng dụng điều khiển cục bộ các má- Có các chức năng điều khiển đặc biệt đợc tích hợp trê

module mở rộng

- Điều khiển nhiệt độ, điều khiển tơng tự, điều khiển

39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ch­¬ng 2. Giíi thiÖu chung vÒ PLC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×