1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính đạo hàm của hàm số sau tại điểm xo:

Tính đạo hàm của hàm số sau tại điểm xo:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án ĐẠI SỚ& GIẢI TÍCH 11Tiết 69 -71GIÁC§3: ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯNG

----&----I/ Mục tiêu bài dạy :

1) Kiến thức :

-Đạo hàm của hàm số lượng giác và các hàm số hợp của

chúng.

Trọng tâm : Đạo hàm của các hàm số lượng giác.2) Kỹ năng :

- Thành thạo tính đạo hàm của hsố lượng giác.

- Tính đạo hàm của các hàm số hợp.

3) Tư duy :- Hiểu và vận dụng thành thạo các đạo hàm của các hàm số lượng

giác.4) Thái độ :

- Cẩn thận, chính xác trong tính toán và trình bày .

II/ Phương tiện dạy học :

- Giáo án , SGK ,STK , thước kẽ, phấn màu.III/ Phương pháp dạy học :- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.

- Nhóm nhỏ , nêu VĐ và PHVĐIV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :

Ti ết: 69

sin x

Hoạt động

1 : Giới hạn của x

Hoạt động của GVHoạt động của HSGV ycaàu hs làm HĐ1.

GV nx và đánh giá

bài làm của hs.

Gv nêu đònh lí- Hs tính giưói hạn ở ví

dụ 1và 2.

HD: Nhận xét và

đánh giáHoạt độngGhi bảng – Trình chiếu- Sử dụng máy tính

bỏ túi để tính.

-ĐL1:

-Ghi nhận kiến thức.

(1)lim

x 0sin x

1

xVí dụ áp dụng:tan x

=…=1

x

sin 3 x

+ lim

=…=3

x 0

x

+ lim

x 02 : Đạo hàm của hàm số y = sinxHoạt động của GV

-p dụng đònh nghóa đạo

hàm để chứng minh.Hoạt động của HSGhi bảng – Trình chiếu-Xem sgk

-Nghe, suy nghó

-Ghi nhận kiến thức- Đònh lí 2 : SGK-HS xem c/m sgk.

- Hs lên bảngChứng minh : SGK

*Đối với hsố hợp :(sinx)’ = cosx(sinu)’ = u’.cosu

(3)

- GV hướng dẫn.GV: Nguyễn Thị Tờ- Hs lên bảng thực167

Tổ: Tốn – THPT Lê Q

ĐơnNăm học:2013 -2014(2)Giáo án ĐẠI SỚ& GIẢI TÍCH 11

-GV nhận xét và đánh

giá bài làm của hs.hiện- Ví dụ : Tính đạo hàm

của hàm số y =

sin2x

-Giải :Đặt u = 2x thì

u’= 2 và y = sinu.

 y’= (sin2x)’= 2cos2x

- Tính y’? biết y = sin2xGiải: Đặt u = sinx 

y = u2  y’=

2u.u’= 2sinx.cosx

= sin2x

Tiết: 70

Hoạt động3 : Đạo hàm của hàm số y = cosxHoạt động của GVH: Hs tính (sin(  x ))?

2Hoạt động của HS

-Xem sgk

-Nghe, suy nghó

-Ghi nhận kiến thức.

-Ghi nhận kiến thức- GV gọi HS lên bảng thực

hiện.Hoạt động-Hs lên bảng thực

hiệnGhi bảng – Trình chiếu

- Đònh lí 3 : SGK(cosx)’ = -sinx

(4)Chứng minh : SGK

*Đối với hsố hợp :(cosu)’ = -u’.sinu

(5)- Ví dụ : Tính đh của hàm

số

y = cos3(x2 – 3x + 1)4 : Đạo hàm của hàm số y = tanx và y= cotx

Hoạt động của GVGV: Nguyễn Thị TờHoạt động của HS168

Tổ: Toán – THPT Lê Q

ĐơnGhi bảng – Trình chiếuNăm học:2013 -2014Giáo án ĐẠI SỚ& GIẢI TÍCH 11

- Vận đụng quy tắc tínhsin x &

đạo hàm tính &&

&

& cos x &-Xem sgk

-Nghe, suy nghó

-Ghi nhận kiến thức.- Đònh lí 4 : SGK

(6)

(tgu)’ =( x 

- Ghi nhận kiến thức

- GV gọi HS lên bảng

thực hiện.

- GV nhận xét và đánh

giá.Vận dụng kiến thức- Ghi nhận kiến thứcu'

cos 2 u

 k , k  Z )

2*Đối với hsố hợp :

(7)

(tgu)’ =u'

cos 2 u- Ví dụ : Tính đh của

hàm số y = tg3(x3 +

x2 + 2x)

- Đònh lí 5 : SGK- Tương tự hàm số y =

tanx(8)

(cotgx)’ = -- Hs lên bảng thực

hiện

- GV gọi HS lên bảng

thực hiện.

- Gv nhận xét và đánh

giá1

sin 2 x( x  k , k  Z )

*Đối với hsố hợp :

(9)

(cotgu)’

=-u'

sin 2 u- Ví dụ : Tính đạo hàm của

hàm số y =tg 2 3 xBảng đạo hàm: SGK-Củng cố :

Cần nhớ các CT tính đạo hàm của hàm số lượng giác và các

hàm số hợp tương ứng.

Dặn dò :

- Làm các bài tập :BT1  BT8 : SGKBổ sung-Rút kinh nghiệm:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

-----------------------------------&&&------------------------------------GV: Nguyễn Thị Tờ169

Tổ: Tốn – THPT Lê Q

ĐơnNăm học:2013 -2014Giáo án ĐẠI SỚ& GIẢI TÍCH 11

Tiết 71§3: BÀI TẬP ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯNG

GIÁC

----&---I/ Mục tiêu bài dạy :

1) Kiến thức :

--Đạo hàm của hàm số lượng giác và các hàm số hợp của

chúng.

Trọng tâm : Đạo hàm của các hàm số lượng giác.2) Kỹ năng :

- Thành thạo tính đạo hàm của các hsố

- Tính đạo hàm của các hàm số hợp.

3) Tư duy :- Hiểu và vận dụng thành thạo các kiến thức trên để giải bài tập.4) Thái độ :

- Cẩn thận, chính xác trong tính toán và trình bày .

II/ Phương tiện dạy học :

- Giáo án , SGK ,STK , thước kẽ, phấn màu.III/ Phương pháp dạy học :- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.

- Nhóm nhỏ , nêu VĐ và PHVĐIV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :

Hoạt động1 : Kiểm tra bài cũHoạt động của GVHoạt động của HS-HS1: Trình bày ĐL

1,2,3,4,5

-HS2: Trình bày bảng đạo

hàm.-Một HS trình bày

-Tất cả các HS còn lại

lắng nghe.

-Nhận xét

-Chỉnh sửa hoàn chỉnh

-Thực hiện các bước

tương tự trên.Hoạt động

Hoạt động của GVGV: Nguyễn Thị TờGhi bảng – Trình chiếu2 : Bài tập .

Hoạt động của HS170

Tổ: Tốn – THPT Lê Q

ĐơnGhi bảng – Trình chiếuNăm học:2013 -2014Giáo án ĐẠI SỚ& GIẢI TÍCH 11

GV gọi hs nêu các

quy tắc tính đạo

hàm :-HS suy nghó đưa ra

hướng giải- GV gọi hs lên bảng.Tính đạo hàm

các hàm số:

a) y = x.cotgx

b) y = sin(sinx)cuûasin x

xx

sin x

x sin x

d) y 

1  tgx

c) y e) y sin 1  x 2HD: a) p dụng đh

của một tích và

đh của hs cotgx.

b) p dụng CT đh của

hs sinu và hs sinx.

c) p dụng CT đh của-Trình bày bảng

-Tất cả HS còn lại làm

vào nháp

-Nhận xét

-Ghi nhận kiến thức.u

và đh các

vf) y cot g 3 1  x 2

g) y = sin2(cos3x)

h) y = ln4(sinx)

Giải:

a) Đk: sinx  0.

b) y’ = cosx.cos(sinx)

c)ĐK:x  0 và sinx 0,

y’=2hslgiác.

-GV gọi hs khá lên

làm các bài còn

lại(sin x  x )( x cos x  sin x)

x 2 sin 2 x

d) Đk: cosx  0 và 1+ tgx

 0.

e) HD: ADCT: (sinu)’ vaø (

u )’

f) HD : ADCT : (cotgu)’ vaø(u  )'

g) HD: ADCT : (u n )' vaø

(sinu)’, (cosu)’

h) HD: ADCT : (u n )' và

(sinu)’, (lnu)’.

Đk: sinx > 0Củng cố :

Cần nhớ các CT tính đạo hàm của hàm số sơ cấp cơ bản và

các hàm số hợp tương ứng.

Dặn dò :

-Xem kỹ bài tập đã giải và chuẩn bò bài mới.Bổ sung-Rút kinh nghiệm:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

-----------------------------------&&&------------------------------------GV: Nguyễn Thị Tờ171

Tổ: Tốn – THPT Lê Q

ĐơnNăm học:2013 -2014Giáo án ĐẠI SỚ& GIẢI TÍCH 11Tiết 72KIỂM TRA

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. (3 điểm)

Chọn phương án đúng trong các câu sau:

Câu 1: Cho hàm số y  x . Khi đó:

1

3

b) f '  3 

3

2

3

c) f '  3 

d) f '  3 2 3 .

6

Câu 2: Khẳng định nào sau đây là đúng:

a) Hàm số y  x có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định.

a) f '  3 b) Hàm số y  x có đạo hàm tại mọi điểm x  0 .

c) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y f  x  tại M x 0 ; y 0  có phương trình là:

y ' f '  x 0  .  x  y 0 

d) Hàm số y  tan x có đạo hàm trên R.

x3 x2

Câu 3: Cho hàm số f  x   

 2 x . Tập nghiệm của phương trình f '  x   2 là:

3

2

& 10 &

a) T & &

b) T  0

& 3&

c) T   1; 0

d) T 1;  2

2 3

Câu 4: Cho hàm số f  x   x x  a (a tham số; a  0) khi đó:

7 

c) f ' a  aa) f ' a 2  a

23 

d) f ' a   a

b) f ' a 2 a 331

Câu 5: Cho hàm số f  x  sin  3x  1  cot 2 x . Khi đó:

2

a) f '  x  3 cos 3x  1  2

sin 2x

1

c) f '  x  cos 3x  1 

sin 2 2 x

Câu 6: Cho hàm số f  x  cos 2 3x . Khi đó:

a) f  x  6 sin 6 x

c) f '  x   3 sin 6 x23b) f '  x  cos 3x  1  2 cot 2 2x  2

d) f  x  3 cos 3x  1 2

sin 2 xb) f '  x   sin 6x

d) f '  x  sin 6 xCâu 7: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y x 3  x  2 tại điểm có tung độ bằng 4 có phương trình là:

a) y 4 x

b) y 4 x  1

c) y 49 x  4

d) y 49 x  4  4

1

& 1&

Câu 8: Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số y 

tại A&1; & là:

3x  1

& 2&

3

3

1

a) 3

b) 

c)

d)

4

4

4

B. TỰ LUẬN: (7 điểm).

GV: Nguyễn Thị Tờ172

Tổ: Tốn – THPT Lê Q

ĐơnNăm học:2013 -2014Giáo án ĐẠI SỚ& GIẢI TÍCH 11

x 1

có đồ thị (H).

x 1

a) Viết phương trình tiếp tuyến của (H) tại A 2; 3 .

b) Viết phương trình tiếp tuyến của (H) tại B  0; 2  .Câu 1: Cho hàm số y Câu 2: Cho hàm số y  16 x 2  x 4 .

a) Tìm y’.

b) Giải bất phương trình y , �0

Câu 3: Cho hàm số f  x   1  cot 2 5x . Tính f '  x 

Câu 4: Tìm đạo hàm hàm số y  x  1 3 . 4  3x 

Dặn dò :

-Xem kỹ bài tập đã giải và chuẩn bò bài mới.Bổ sung-Rút kinh nghiệm:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

-----------------------------------&&&------------------------------------GV: Nguyễn Thị Tờ173

Tổ: Tốn – THPT Lê Q

ĐơnNăm học:2013 -2014Giáo án ĐẠI SỚ& GIẢI TÍCH 11§4: VI PHÂNTiết 73----&---I/ Mục tiêu bài dạy :

1) Kiến thức :

- Đònh nghóa vi phân, ứng dụng vi phân vào phép tính gần

đúng.

- Trọng tâm : Tính vi phân.

2) Kỹ năng :

- Tính đạo hàm của các hàm số

- Thành thạo tính vi phân.

- ng dụng của vi phân để tính gần đúng một số giá trò.

3) Tư duy :- Hiểu và vận dụng thành thạo ứng dụng của vi phân vào phép tính

gần đúng.4) Thái độ :

- Cẩn thận, chính xác trong tính toán và trình bày .

II/ Phương tiện dạy học :

- Giáo án , SGK ,STK , thước kẽ, phấn màu.III/ Phương pháp dạy học :- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.

- Nhóm nhỏ , nêu VĐ và PHVĐIV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :

Hoạt động1 : Đònh nghóaHoạt động của GVHoạt động của HS

-Ghi nhận kiến thức.- GV nêu ĐN.- H: Để tính vi phân của

hàm số ta cần phải

làm gì ?

- HD: Chỉ tính đạo hàm

của hàm số đã cho.

Các bài còn lại hs lên

bảng làm.

GV: Cho hs hoạt động

nhóm

GV: Nhận xét và đánh

giáHoạt động

đúngHs hoạt động nhóm

Đại diện các nhóm

trình bàyBT: Tính vi phân2 : Ứng dụng vi phân vào phép tính gaànHoạt động của GV

-p dụng đònh nghóa đạo

hàm để chứng minh.

Gv: HD học sinh thực hiệnGV: Nguyễn Thị Tờ- Hs vận dụng ĐN vi

phân và đạo hàm

của các hàm số đã.

Hs lên bảng thực

hiện.Ghi bảng – Trình chiếu

1 .ĐN: SGK

dy = y’dx hay df(x) =

f’(x)dx (1)

Ví duï: Cho f(x) = x3 – 2x ;

f(x) = sin3x; f(x) =

cos2x. Hãy tính vi

phân của các

hàm số đã cho.

Giải: df(x) = (3x2 – 2)dx

HD: sử dụng CT :

(cosu)’ = - u’.sinuHoạt động của HSGhi bảng – Trình chiếuHs cần nhó số gia 2. ng dụng vi phân vào

của đối số và số gia

phép tính gần đúng:

của hàm số.

CT: f(x) = f(xo+ x )  f(xo)

+ f’(xo) x

Ví dụ: SGK

Hs thực hiện174

Tổ: Tốn – THPT Lê Q

ĐơnNăm học:2013 -2014Giáo án ĐẠI SỚ& GIẢI TÍCH 11

Hoạt động3 : Bài tậpHoạt động của GVHoạt động của HSHD: Vận dụng- GV gọi HS lên bảng

thực hiện.Ghi bảng – Trình chiếu-Nghe, suy nghó

-Ghi nhận kiến thức.Tính vi phân của các

hàm số sau.

a) y = x2 + 3x - 7

b) y = x-Ghi nhận kiến thứcc) y = x 4 x

d) y = tan2x-Hs lên bảng thực

hiệne)y =cos x

x2Củng cố :

- Cần nhớ các CT tính đạo hàm của hàm số lượng giác và các

hàm số hợp tương ứng.

Dặn dò :

- Làm các bài tập :BT1  BT8 : SGK

Bổ sung-Rút kinh nghiệm:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

-----------------------------------&&&------------------------------------GV: Nguyễn Thị Tờ175

Tổ: Tốn – THPT Lê Q

ĐơnNăm học:2013 -2014Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính đạo hàm của hàm số sau tại điểm xo:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×