1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lịch biểu công việc

Lịch biểu công việc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Danh sách phân rã công việc:

1.0 Khảo sát

1.1 Khảo sát hệ thống hiện hành

1.2 Xác định yêu cầu

1.2.1 Của người dùng

1.2.2 Về nội dung trang web

1.2.3 Về hệ thống

1.2.4 Của chủ server

1.3 Xác định các chức năng

1.4 Xác định các rủi ro và cách tiếp cận quản lý rủi ro

1.5 Lên kế hoạch dự án

1.6 Nhóm phát triển trang web

2.0 Thiết kế website

2.1 Thiết kế trang đăng nhập, đăng kí

2.2 Thiết kế trang lưu trữ thông tin khách hàng

2.3 Thiết kế trang danh mục sản phẩm

3.0 Phát triển website

3.1 Code trang đăng nhập, đăng kí

3.2 Code trang lưu trữ thơng tin khách hàng

3.3 Code trang danh mục sản phẩm

4.0 Triển khai

4.1 Tài liệu hướng dẫn

4.2 Hướng dẫn trực tiếp

5.0 Bảo trì3. Sơ đồ mạng cơng việc. (Network Diagram)Trang web phải bao gồm các thông tin sau, tối thiểu: mô tả về tổ chức (nhiệm

vụ, lịch sử và các sự kiện gần đây), danh sách các dịch vụ và thông tin liên hệ. Tổ

chức muốn trang Web bao gồm đồ họa (ảnh và hình ảnh khác) và có bố cục hấp dẫn,

dễ sử dụng.

1. Quản lý phạm vi dự ánTạo WBS cho dự án này và nhập các nhiệm vụ trong MS Project 2010. Tạo các mốc

quan trọng và các nhiệm vụ tóm tắt. Giả sử rằng các danh mục WBS chính và một

số nhiệm vụ quản lý dự án tương tự như các nhiệm vụ từ dự án Cơ sở dữ liệu theo

dõi dự án. Một số nhiệm vụ phân tích, thiết kế và triển khai cụ thể sẽ là:

a. Thu thập thông tin về tổ chức ở dạng bản cứng và dạng kỹ thuật số (tài liệuquảng cáo, báo cáo, sơ đồ tổ chức, hình ảnh, v.v.)

b. Nghiên cứu Trang web của các tổ chức tương tự.

c. Thu thập thơng tin chi tiết về sở thích thiết kế của khách hàng và quyền truy

cập vào không gian trên máy chủ Web.

d. Phát triển một mẫu để khách hàng xem xét (màu nền cho tất cả các trang, vịtrí của các nút điều hướng, bố cục của văn bản và hình ảnh, kiểu chữ, bao

gồm phơng chữ văn bản cơ bản và loại hiển thị, v.v.).

e. Tạo sơ đồ trang web hoặc biểu đồ phân cấp hiển thị luồng của các trang Web.

(Site map)

f. Số hóa các bức ảnh và tìm các hình ảnh khác cho các trang Web; số hóa văn

bản bản cứng.

g. Tạo các trang web riêng cho website.

h. Chạy thử nghiệm các trang và toàn bộ website.

i. Triển khai trang Web trên máy chủ của khách hàng.Nhận phản hồi của khách hàng.

Chỉnh sửa lại website theo yêu cầu khách hàng.

Tạo tài liệu đào tạo cho khách hàng về cách cập nhật các trang Web.

Huấn luyện nhân viên của khách hàng về việc cập nhật các trang Web.

2. Quản lý thời gian dự án

a. Nhập thời lượng thực tế cho từng nhiệm vụ và sau đó liên kết các nhiệm vụ

j.

k.

l.

m.đó một cách thích hợp. Hãy chắc chắn rằng tất cả các nhiệm vụ được liên kết

với nhau từ khi bắt đầu đến kết thúc dự án.

b. In Biểu đồ Gantt và Sơ đồ mạng công việc cho dự án.

c. In bảng Lịch biểu để xem ngày và thời gian cho từng nhiệm vụ.Sơ đồ mạng công việc:11Khảo sát

1123Thiết kế website

212

113Code trang lưu

Thiết

CodeThiết

trangkếdanh

Codekế

trang

trang

Thiết

trangtin Hướng

trữkếthơng

dẫn

trực

trang

đăng

mục

sản

phẩm

Phát

triển

Bảo

website

trì

Triển

khai

Tài liệu hướng dẫn

đăng nhập,

danh mục sản

lưu trữ

thơnghàng

tin

khách

tiếp

17

14 7

99131

6

nhập,đăng

đăngkí

kí 55 12 820

420

16

113

15

15

18

4

18

6

11

4411

1

0

17

22

1

22

10

phẩm 19

5

1

5

khách

hàng 16CHƯƠNG 3: LẬP KẾ HOẠCH CHI PHÍ

1. Dự trù chi phíBảng dự trù chi phí khi xây dựng website bán hàng trang trí nội thất đang yêu cầu

cung cấp thiết bị cần thiết2. Theo dõi quá trình xây dựng websiteBảng theo dõi xây dựng một website bán hàng trang trí nội thấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lịch biểu công việc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×