1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Tính toán thủy lực hệ thống:

b. Tính toán thủy lực hệ thống:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Dự án: Trung tâm thương mại và shophouse Vincom Dĩ An

II.4.5. Lựa chọn máy bơm chữa cháy:

Máy bơm chữa cháy phải có các thơng số kỹ thuật như sau:

+ Máy bơm điện dành cho hệ thống Sprinkler kết hợp họng nước vách tường: (02 máy bơm thường

trực và 01 máy dự phòng)

- Điện áp:220v/380v-50Hz- Q = 56,5 l/s và H = 80 m.c.n.

Để duy trì áp lực thường xuyên trong mạng đường ống chọn 01 máy bơm bù áp:

Điện áp: 220v/380v-50HzCột áp: 85 m.c.n  Lưu lượng 1,0 l/sMáy bơm chữa cháy cho hệ thống Sprinkler kết hợp họng nước vách tường được đặt tại tầng hầm.

II.5. HỆ THỐNG MÀNG NGĂN CHÁY

Hệ thống màng ngăn cháy được lắp đặt cho cho khu vực tầng với mục đích cơ lập đám cháy, chống cháy

lan, để đảm bảo diện tích mỗi khoang cháy có diện tích nhỏ hơn 3000m 2.

Ngồi ra hệ thống màng ngăn còn được sử dụng đển ngăn cháy lan tại các lỗ thông tầng cho khu vực trung

tâm thương mại.

Các đầu phun được sử dụng là đầu phun hở Drencher được bố trí phía dưới trần. Các đầu Drencher được

lắp đặt với khoảng các giữa hai đầu phun 1m, đầu phun cách tường không quá 1m (bản vẽ thiết kế).

Nguyên tắc hoạt động:

+ Đối với khu vực tầng hầm:

Nguyên tắc mở van tràn ngập (Deluge valve) được thực hiện như sau. Việc mở Van tràn ngập (Deluge

valve) được kích hoạt ở thân van.

Để thực hiện chức năng điều khiển mở van tràn ngập ( Deluge valve) ở chế độ tự động khi có đám cháy

xảy ra ở khu vực gần màng ngăn cháy nhiệt độ ( hoặc khói) đám cháy làm cho làm cho tối thiểu 02 đầu báo

cháy mang hai địa chỉ khác nhau hoặc 2 kênh khác nhau.

+ Đối với khu vực thông tầng khối thương mại:

Nguyên tắc mở van tràn ngập (Deluge valve) được thực hiện như sau. Việc mở Van tràn ngập (Deluge

valve) được từ đường kích hoạt ở thân van.

Để thực hiện chức năng điều khiển mở van tràn ngập ( Deluge valve) ở chế độ tự động khi có đám cháy

xảy ra ở khu vực gần màng ngăn cháy nhiệt độ đám cháy tác động lên các đầu phun Sprinkler phản ứng nhanh

dùng để kích hoạt màng ngăn được bố trí xung quanh khu vực màng ngăn sẽ gây ra sự tụt áp bên trên van tràn

ngập (Deluge valve). Khi đó áp lực nước sẽ tràn qua van và đến các đầu phun màng ngăn.

Các thông số kỹ thuật cơ bản để tính tốn, thiết kế hệ thống khi có 01 đám cháy như sau:

- Chiều dài bảo vệ cho 1 đầu phun:2m- áp suất tại đầu phun: 1 at (10m.c.n)Thuyết minh thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy20Dự án: Trung tâm thương mại và shophouse Vincom Dĩ An

- Cường độ phun: 1 l/s- Thời gian phun: 60 phút.- Chiều dài màng ngăn cháy: 62 m- Thể tích nước phục vụ chữa cháy trong 1 giờ với lưu lượng 1l/s:MMN= 1x 62 x3,6 = 223 m3

b. Tính tốn thuỷ lực hệ thống màng ngăn cháy bằng nước:

-Xác định lưu lượng nước cần thiết q ct của hệ thống:

qCT = Ib .L = 62 l/sTrong đó:I b : Cường độ phun nước chữa cháy: 1 l/s.m. (Được xác định trên nguy cơ cháy theo TCVN 7336 – 2003.)

L : chiều dài màng ngăn cháy. L = 62 m.

+ áp lực cần thiết ở vòi Drencher chủ đạo (Vòi phun ở vị trí cao nhất, xa nhất)

Theo Catalogue áp lực cần thiết ở vòi chủ đạo là 1,0at (10 m.c.n) tương ứng với một lưu lượng 80.6

l/phút.

Thông số kỹ thuật của đầu phun măng ngăn Drencher:

- Hệ số dòng chảy: K = 5,6 US- Đường kính: 15 mmđầu nối- Áp lực làm việc lớn nhất: 12 bar- Tiêu chuẩn: UL, FM, NFPA- Xác định lưu lượng thốt ra từ vòi phun:

qV = K

+ Trong đó:

Hv: áp lực đầu vòi phun ( m.c.n)

Đối với vòi chủ đạo thì áp lực Hv = Hcd ( được tính tốn theo cơng thức trên)

1/ 2

K: Hệ số lưu lượng qua vòi phun, K = 0,7312 ( (l / s.m ) . Được xác định theo đường kính trongmiệng vòi phun theo bảng 5 TCVN 7336 – 2003.

Đối với vòi sau thì áp lực của nó bằng tổng áp lực vòi phun trước đó cộng với áp lực tổn thất trên

đoạn đường ống giữa chúng.HVsau  HVtruóc qd2 .ld

KtTrong đó:HVsau : áp lực miệng vòi phun sau cần tính. (m.c.n)

HVtrc : áp lực của vòi phun trước đã tính. (m.c.n)

qd: Lưu lượng chảy qua đoạn ống. (l/s).Thuyết minh thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy21Dự án: Trung tâm thương mại và shophouse Vincom Dĩ An

ld

: Chiều dài của đoạn đường ống. (m)

Kt: Phụ thuộc vào đường kính ống lấy theo bảng 6 TCVN7336 - 2003- Xác định lưu lượng ở bất kỳ nhánh nào ( nếu tất cả các nhánh trong đều giống nhau) qn khi biết áp

lực ở đầu nhánh H nqn 

B1 Trong đó:q12

H1q1 : lưu lượng ở đầu nhánh thứ nhất, (l/s)

H1 : Áp lực ở đầu nhánh thứ nhất, (m.c.n)

Dựa vào công thức trên ta tiến hành tính tốn cho đến lúc số lượng các vòi phun đảm bảo tạo nên lưu

lượng nước cần thiết q ct .

Như vậy, áp lực cần thiết và lưu lượng của nguồn cấp (hệ thống máy bơm) cho hệ thống chữa cháy

màng ngăn cháy tự động làm việc tại khu vực tầng 4 là:

Đoạn

Đường

Sức cản đường

chiều dài

ống

kính(mm)

ống

L(m)

(A)

1

D150

165

0.00003395

TỔNG

35.9m.c.n

62.9m.c.nHtt =

Hb =Lưu

lượng

Q(l/s)

62Tổn thất dọc

đường

Hdd(m)

21.533127

21.533127Tổn thất cục

bộ

Hcb(m)

4.3066254

4.3066254Cột áp tự nhiên được lấy là 17mQ = 62 l/s và H = 65 m.c.n.

II.5.1. Lựa chọn máy bơm chữa cháy:

Máy bơm chữa cháy phải có các thơng số kỹ thuật như sau:

+ Máy bơm điện dành cho hệ thống màng ngăn cháy:(01 máy bơm thường trực và 01 máy dựphòng)

- Điện áp:220v/380v-50Hz- Q = 62 l/s và H = 65 m.c.n.

Để duy trì áp lực thường xuyên trong mạng đường ống chọn 01 máy bơm bù áp:

Điện áp: 220v/380v-50HzCột áp: 75 m.c.n  Lưu lượng 1,5 l/sMáy bơm chữa cháy cho hệ thống Sprinkler kết hợp họng nước vách tường được đặt tại tầng hầm.

II.6. Tính tốn dung tích bể nước dự trữ:

* Bể nước chữa cháy dự trữ đặt tại khu vực tầng hầm:

- Nước dự trữ chữa cháy: Q= QSP + QVT+ QMN=389+223+54 = 666 m3

Trong đó:

Thuyết minh thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy22Dự án: Trung tâm thương mại và shophouse Vincom Dĩ An

- Lượng nước cho hệ thống Sprinkler: QSP = 389 m3

- Lượng nước cho hệ thống họng nước vách tường: QVT =54 m3

- Lượng nước cho hệ thống màng ngăn nước: QMN = 223 m3

III. HỆ THỐNG CÁC BÌNH CHỮA CHÁY:

- Theo đặc điểm và tính chất của mục tiêu bảo vệ của cơng trình, để chữa cháy thích hợp với loại đám

cháy cho từng tầng, chúng tôi chọn chất chữa cháy ban đầu là bột hố học tổng hợp ABC loại 8kg. Các bình

được bố trí cho các tầng được thể hiện trên bản vẽ. Bình chữa cháy được đặt trong cạnh họng nước chữa cháy

và chung cùng hộp họng nước chữa cháy.

- Riêng các khu vực phòng kỹ thuật điện chúng tơi trạng bị bình chữa cháy CO2 – loại 3kg.

IV. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ NI TƠ(N2)

1. Căn cứ thiết kế:

Hệ thống chữa cháy bằng N2 thoả mãn các tiêu chuẩn sau:

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7161-1:; ISO 14520-1:2000 (Hệ thống chữa cháy bằng khí - tính chất

vật lý và thiết kế hệ thống).

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7161-13:2009; ISO 14520-13:2000 (Hệ thống chữa cháy bằng khí tính chất vật lý và thiết kế hệ thống) - Phần 13: Chất chữa cháy IG -100 (N2).

- Tiêu chuẩn NFPA2001 của Hiệp hội phòng cháy quốc gia Mỹ “ Tiêu chuẩn áp dụng cho việc lắp đặt

hệ thống chữa cháy bằng khí sạch’.

- Chứng chỉ đánh giá chất lượng VdS của Châu Âu “ đánh giá chất lượng của hệ thống".

2. Những yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống chữa cháy khí N2.

Trang thiết bị chữa cháy của cơng trình phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Trang thiết bị chữa cháy phải sẵn sàng ở chế độ thường trực, khi xảy ra cháy phải được dập tắt ngay.

- Thiết bị chữa cháy phải là loại phù hợp và chữa cháy có hiệu quả đối với các đám cháy có thể xảy ra

trong cơng trình.

- Thiết bị chữa cháy trang bị cho cơng trình phải là loại dễ sử dụng, phù hợp với cơng trình và điều

kiện nước ta.

- Thiết bị chữa cháy phải là loại chữa cháy không làm hư hỏng các dụng cụ, thiết bị, dữ liệu khác tại

các khu vực chữa cháy.

- Trang thiết bị hệ thống PCCC được trang bị phải đảm bảo hoạt động lâu dài, hiện đại.

- Trang thiết bị phải đạt được các tiêu chuẩn của Mỹ, Châu Âu cũng như các tiêu chuẩn của Việt Nam.Thuyết minh thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy23Dự án: Trung tâm thương mại và shophouse Vincom Dĩ An

3. Bộ phận điều khiển- Tủ điều khiển xả khí:

Để đảm nhận việc chữa cháy khí chúng tơi sử dụng tủ chữa cháy chuyên dụng. Đây là loại tủ chữa

cháy chuyên dụng với các tính năng điều khiển vào ra như sau:

+ Có tối thiểu 02 địa chỉ riêng biệt cho đầu báo cháy.

+ Có đường kích hoạt xả khí bằng tay.

+ Có đường cho nút ấn tạm dừng.

+ Có đường điều khiển đóng ngắt thiết bị ngoại vi như quạt thống, quạt hút khói.

+ Có đường báo cháy bằng chng, đèn.

+ Có đường cảnh báo đang xả khí.

+ Có đường điều khiển đóng cửa hoặc các lỗ mở trước khi xả khí.

+ Có đường giảm sát áp lực khí trong đường ống.

+ Có đường điều khiển van chọn vùng.

+ Điều khiển xả khí.

+ Giám sát áp lực khí trong bình.

Ngồi ra để giám sát trung tâm điều khiển xả khí các trung tâm điều khiển xả khí được kết nối với tủ trung

tâm báo cháy tồn nhà thơng qua các mudule giám sát (đầu vào)

4. Nguyên lý làm việc:

Hệ thống chữa cháy khí N2 được sử dụng cho trình được thiết kế theo nguyên lý van chọn vùng. Việc

tính tốn và lựa chọn số lượng bình để phục vụ chữa cháy được xác định theo khu vực chữa cháy lớn nhất.

Các khu vực nhỏ được tính tốn để xác định chính xác số lượng bình cần thiết cho vực đó để tránh

hiện tượng xả thừa khi chữa cháy. Trên cơ sở đó để bố trí van chọn vùng và van kích hoạt hệ thống điều khiển

xả đúng số bình cần thiết cho khu vực đó.

Hệ thống xả khí được thực hiện hoàn toàn tự động. Toàn bộ hệ thống được điều khiển và giám sát từ

điều khiển chữa cháy của khu vực đó. Về ngun tắc xả khí ở chế độ tự động phải được nhận tín hiệu từ hai

đầu báo cháy trên hai kênh khác nhau và phải đảm bảo nguyên tắc:

+ Khi một đầu báo làm việc: trung tâm sẽ địa chỉ báo động và phát tín hiệu báo động bằng đèn, chng

khu vực bảo vệ thông qua Module điều khiển chữa cháy.

+ Khi cả hai đầu báo trong một vùng làm việc: Trung tâm sẽ ra lệnh xả khí bằng còi, thời gian ra lệnh

xả khí cho phép cài đặt từ 0 - 3 phút thơng qua Module điều khiển chữa cháy. Khi xả khí trung tâm sẽ thơng báo

bằng còi, đèn báo xả khí để tránh mọi người không vào khu vực đang xả khí thơng qua Module điều khiển chữa

cháy.. Ngồi ra chúng ta cũng có thể chủ động xả khí bằng tay bằng cách ấn nút xả khí hoặc cần tại đầu bình.Thuyết minh thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Tính toán thủy lực hệ thống:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×