1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
e. Mạng đường ống chữa cháy:

e. Mạng đường ống chữa cháy:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Dự án: Trung tâm thương mại và shophouse Vincom Dĩ An

-Ống chôn ngầm phải được quét hai lớp bitum nhựa đường nóng chảy với độ dày tối thiểu 2 mm.PHẦN 3. KẾT LUẬN

- Hệ thống Phòng cháy chữa cháy được thể hiện ở đây là hệ thống đồng bộ và hồn thiện theo xu

hướng phát triển của cơng nghệ đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư đề ra và đặc biệt đáp ứng được tiểu chuẩn qui

định của Nhà nước.

- Hệ thống chữa cháy được thiết kế đồng bộ, có hệ chữa cháy chủ đạo bằng nước và bình bột chữa cháy

cá nhân. Khi đám cháy mới phát sinh còn cháy nhỏ thì có thể dùng phương tiện chữa cháy ban đầu là các bình

chữa cháy để dập tắt.Thuyết minh thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy45Dự án: Trung tâm thương mại và shophouse Vincom Dĩ AnMỤC LỤC

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG....................................................................................1

PHẦN II: NỘI DUNG THIẾT KẾ.................................................................................1

I. CÁC CĂN CỨ THIẾT KẾ:..................................................................................................................................1

II. YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG PCCC CHO CƠNG TRÌNH:..............................................................................3

1. u cầu về phòng cháy...................................................................................................................................3

2. u cầu về chữa cháy.....................................................................................................................................3

3. Giải pháp thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy........................................................................................3

a, Hệ thống báo cháy tự động:......................................................................................................................................3

b, Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler......................................................................................................................4

c, Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường..............................................................................................................4

d, Phương tiện chữa cháy ban đầu:...............................................................................................................................4

e, Hệ thống chữa cháy khí N2 cho phòng máy biến áp, máy phát điện và tủ điện đặt trên tầng kỹ thuật mái................4A. HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG.......................................................................5

I. CÁC CĂN CỨ THIẾT KẾ:..................................................................................................................................5

II . GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁO CHÁY :.........................................................................................5

1. Trung tâm báo cháy:.......................................................................................................................................6

2 Các đầu báo cháy tự động:.............................................................................................................................7

2.1 Đầu báo cháy khói địa chỉ:......................................................................................................................................7

2.2 Đầu báo cháy nhiệt cố định kết hợp gia tăng địa chỉ:..............................................................................................8

2.3 Đầu báo cháy nhiệt cố định địa chỉ:........................................................................................................................8

3. Nút ấn khẩn cấp:....................................................................................................................................................... 8

4. Còi đèn báo cháy kết hợp:.........................................................................................................................................95. Module :..........................................................................................................................................................9

5.1 Các module điều khiển vào ra:................................................................................................................................9

5.1.a. Các module điều khiển có điện áp:......................................................................................................................9

5.1.c. Các module 2 dầu vào& các module 1 dầu vào:..................................................................................................96. Hệ thống liên kết:...........................................................................................................................................9

7. Nguồn điện dự phòng.....................................................................................................................................9

8. Điều khiển liên động và pham vi cơng việc..................................................................................................10

a. Thiết bị điều hòa khơng khí.....................................................................................................................................10

b. Quạt hút khói.......................................................................................................................................................... 10B. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY......................................................................................11

I. CĂN CỨ VÀ GIẢI PHÁP THIẾT KẾ:...............................................................................................................11

II. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG NƯỚC:.....................................................................................................11

II.1. Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler:....................................................................................................11

II.2. Phương pháp bố trí và thiết kế hệ thống chữa cháy họng nước vách tường...........................................12

II.3.Cấu trúc hệ thống và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chữa cháy bằng nước:...................................13

a. Hệ thống máy bơm và nguyên tắc hoạt động:........................................................................................................13

b. Mạng lưới đường ống chữa cháy:...........................................................................................................................13II.4. Tính tốn thuỷ lực hệ thống chữa cháy Sprinkler và lựa chọn đầu phun:................................................14

II.4.1 Lựa chọn điểm tính tốn:..................................................................................................................................14

II.4.2 Tính tốn thủy lực hệ thống chữa cháy tự động:................................................................................................14

II.4.3 Lựa chọn đầu phun và Tính tốn thuỷ lực:........................................................................................................16

a. Tính tốn thuỷ lực hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler cho tầng hầm:..........................................................16

b. Tính tốn thuỷ lực hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler cho tầng 4:..............................................................17

II.4.4. Tính tốn thuỷ lực hệ thống chữa cháy họng nước vách tường:........................................................................19

a. Lựa chọn điểm tính tốn:..................................................................................................................................19

b. Tính tốn thủy lực hệ thống:.............................................................................................................................19

II.4.5. Lựa chọn máy bơm chữa cháy:...................................................................................................................19II.5. HỆ THỐNG MÀNG NGĂN CHÁY..............................................................................................................20

II.5.1. Lựa chọn máy bơm chữa cháy:...................................................................................................................22

II.6. Tính tốn dung tích bể nước dự trữ:....................................................................................................................22III. HỆ THỐNG CÁC BÌNH CHỮA CHÁY:........................................................................................................22

IV. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ NI TƠ(N2)......................................................................................23

1. Căn cứ thiết kế:............................................................................................................................................23

2. Những yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống chữa cháy khí N2........................................................................23

3. Bộ phận điều khiển- Tủ điều khiển xả khí:...................................................................................................23

4. Nguyên lý làm việc:......................................................................................................................................24

5. Còi Đèn báo xả khí.......................................................................................................................................24Thuyết minh thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy46Dự án: Trung tâm thương mại và shophouse Vincom Dĩ An

6. Nút ấn xả khí bằng tay:................................................................................................................................25

7. Bộ phận phân bố chất chữa cháy và vòi phun:............................................................................................25

8. Bộ phận đường ống:.....................................................................................................................................25

9. Tính tốn chi tiết và lựa chọn:.....................................................................................................................25

V. YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY:......................................................26

1. Thiết bị lắp đặt trên hệ thống Phòng cháy chữa cháy và yêu cầu kỹ thuật:................................................26

1.2. Phần mềm đồ họa:................................................................................................................................................28

1.3. Máy tính và máy in:.............................................................................................................................................28

a, Trạm máy tính phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu:.................................................................................................28

b, Máy in khổ A4:.................................................................................................................................................282. Các đầu báo cháy tự động:..........................................................................................................................29

2.1. Đầu báo cháy khói địa chỉ:...................................................................................................................................29

2.2. Đầu báo cháy nhiệt cố định kết hợp gia tăng địa chỉ:(hoặc cố định)....................................................................293. Nút ấn khẩn cấp:..........................................................................................................................................30

4. Còi đèn báo cháy kết hợp:............................................................................................................................30

5. Module :........................................................................................................................................................30

5.1. Các module điều khiển vào:.................................................................................................................................30

5.2. Mô đun cổng vào/cổng ra.....................................................................................................................................31

5.3. Mô đun cổng ra điều khiển có điện áp.................................................................................................................312. Đầu phun nước tự động Sprinkler yêu cầu kỹ thuật :..................................................................................37

3. Mạng đường ống chữa cháy:........................................................................................................................40

4. Hệ thống chữa cháy khí N2:.........................................................................................................................41

a. Bình chứa khí N2:..................................................................................................................................................41

b. Van điện 24VDC điều khiển xả khí:........................................................................................................................41

c. Cụm van lựa chọn vùng xả khí:...............................................................................................................................42

d. Vòi phun xả khí:.....................................................................................................................................................42

e. Mạng đường ống chữa cháy:...................................................................................................................................42PHẦN 3. KẾT LUẬN.....................................................................................................43Thuyết minh thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

e. Mạng đường ống chữa cháy:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×