1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. CÁC LOẠI BULÔNG DÙNG TRONG KCT

I. CÁC LOẠI BULÔNG DÙNG TRONG KCT

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. CÁC LOẠI BULÔNG DÙNG TRONG KCT

1. Cấu tạo chung Bu lông

-Phân loại theo độ bền từ 4.6 – 10.9:

+ Số đầu x 10  fub (daN/mm2)

+ Số đầu x số sau  fy (daN/mm2)

Cường độ chịu cắt và kéo của bulơng ứng với cấpTrạng thái làm

việcđộ bềnKéokiện thép có giới hạn chảy dướihiệ

u4.6; 5.6;fvb

ftb440 MPa

4.8; 5.88.8; 10.9fvb = 0,4 fubfvb = 0,4 fubftb = 0,42 fubftb = 0,4 fubftb = 0,5 fub6.6CắtCường độ chịu ép mặt của cấufvb = 0,38fubÉp mặt

a. Bulông tinhfb. Bulông thô và

bulông thườngfcbu

=  0,6  410 f

cbfu4EI. CÁC LOẠI BULÔNG DÙNG TRONG KCT

1. Cấu tạo chung Bu lơngCường độ tính tốn chịu cắt và kéo của bulông (N/mm2)

Trạng thái

làm việcCấp độ bền

hiệu4.64.85.65.86.68.810.9Cắtfvb150160190200230320400Kéoftb1701602102002504005005I. CÁC LOẠI BULƠNG DÙNG TRONG KCT

1. Cấu tạo chung Bu lơngGiá trị fcbGiới hạn bền kéo đứt của thép cấu

kiện liên kết

Bulông tinhBulơng thơ và thường3404353953805154654005605054206005404406505854506756054807456705007957105208507605409058056I. CÁC LOẠI BULƠNG DÙNG TRONG KCT

2. Bu lông thô và thường-Dlỗ = d + (2 – 3 mm)-Rẻ, sản xuất nhanh và dễ đặt vào lỗ-Khi làmviệcsẽbiến dạngnhiềukhơngdùngtrongcác cơng trình quan trọng có fy > 380 N/mm2-Dùng làm việc chịu kéo, để định vị các cấu kiện khi lắp ghép7I. CÁC LOẠI BULÔNG DÙNG TRONG KCT

3. Bu lông tinh-Dlỗ = d + 0.3 mm, tạo lỗ bằng khoan-Khe hở giữa bulông và lỗ nhỏ  liên kết chặt, làm việc chịu cắt-Do tính phức tạp khi sản xuất và lắp đặt vào lỗ  ít dùng-Bu lơngtinhcáclớpđộbềntương tựbulơng thơthường8I. CÁC LOẠI BULƠNG DÙNG TRONG KCT

4. Bu lông cường độ cao-Được làm từ thép hợp kim-Cường độ cao  có thể vặn êcu rất chặt  Lực ma sát lớn chống lại sự trượt tương đối giữa chúng-Dễ chế tạo, khả năng chịu lực lớn-Dùng rộngrãi, thay thế cho liênkết đinh tán trong các kết cấu chịu tảitrọng nặng và tải trọng động9II. SỰ LÀM VIỆC CỦA LIÊN KẾT BULÔNG & KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA

BULÔNG1.Sự làm việc của liên kết bulông thô, bulông thường và bulông tinh2.Sự làm việc chịu trượt của liên kết bulông cường độ cao3.Sự làm việc của bulông khi chịu kéo10II. SỰ LÀM VIỆC CỦA LK BULÔNG & KN CHỊU LỰC CỦA BULƠNG1. Sự làm việc của lk bulơng thơ, thường và tinh

Các giai đoạn chịu lực:-Lực trượt < lực ma sát : các bản thép chưa bị trượt-Lực trượt>lực matruyềnquasát:cácbảnthéptrượttươngđốivới nhau-Lực trượtliênkết=sự épcủathânbulônglên thành lỗ Thân bulông chịu cắt, uốn và kéo11II.SỰ LÀM VIỆC CỦA LK BULÔNG & KN CHỊU LỰC CỦA BULƠNG

1. Sự làm việc của lk bulơng thơ, thường và tinh

-Lực trượt tăng  Liên kết làm việc trong giai đoạn dẻo

 Phá hoại do cắt ngang thân đinh

 Phá hoại do lực ép mặt trên thành lỗPhá hoại do cắt và do ép mặt

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. CÁC LOẠI BULÔNG DÙNG TRONG KCT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×